อีกขั้นของพัฒนาการจาก GSM advance สู่ Smart Life จาก GSM advance "เลือกสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ"

โดย shyboy | 3 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 16:05 น. | อ่าน 56
GSM advance ก้าวไปอีกขั้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเป็นเบอร์ 1 ครองใจชาวโพสต์เพด กับ "Smart Life จาก GSM advance : เลือกสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ" ที่เติมพลังสร้างสีสันให้แก่ Brand ใหม่หมดทั้งโลโก้ และรูปแบบบริการที่ให้คุณเลือก Mix & Match ใน Style ของคุณ

3 กุมภาพันธ์, 2552 : GSM advance ก้าวไปอีกขั้นเพื่อสร้างความต่อเนื่องในการเป็นเบอร์ 1 ครองใจชาวโพสต์เพด กับ “ Smart Life จาก GSM advance : เลือกสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ” ที่เติมพลังสร้างสีสันให้แก่ Brand ใหม่หมดทั้งโลโก้ และรูปแบบบริการที่ให้คุณเลือก Mix & Match ใน Style ของคุณ

 

นายฮุย เว็ง ชอง รองกรรมการผู้อำนวยการ อาวุโส บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส กล่าวว่า “แม้ว่าในปีนี้กระแสของวิกฤติเศรษฐกิจอาจส่งผลกระทบกับอุตสาหกรรมหลายๆด้าน แต่เรามองว่าการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่จะยังสามารถเติบโตได้ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามสำหรับเอไอเอสแล้วนโยบายของเราคือการพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่ผู้บริโภค โดยในภาพรวมนั้นกลยุทธ์หลักๆในการสร้างการเติบโตและรักษาความเป็นผู้นำ ประกอบด้วย การขยายตลาดไปยังต่างจังหวัด, เพิ่มส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มวัยรุ่น, พัฒนาบริการ E-Top UP ให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น, ขยายการเติบโตของ Non Voice และนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาให้บริการ รวมถึงการบริหาร Product Brand ให้มีความเข้าถึงและสอดคล้องกับ Lifestyle ให้มากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นโพสต์เพด หรือ พรีเพด ที่ต้องมีความ Dynamics อยู่เสมอ

 

สำหรับตลาดโพสต์เพดในปีนี้ เชื่อว่ายังมีโอกาสในการเติบโต เพราะปัจจุบัน Lifecycle ของผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในภาพรวมนั้น กลุ่มผู้ใช้พรีเพด มากกว่า 1.5  ล้านรายต่อปี (net add) จะเปลี่ยนมาใช้โพสต์เพด สาเหตุเพราะเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยทำงาน การใช้ชีวิตเริ่มมีทั้งเรื่องงานและเรื่องส่วนตัวทำให้ต้องใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่มากขึ้น ทั้ง Voice และ Non Voice ที่สำคัญต้องสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่ต้องกังวลว่าเงินหรือวันจะหมด นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการเสริมสถานะของตนเองในฐานะผู้ที่ได้รับความน่าเชื่อถือ เพราะการใช้โพสต์เพด เสมือนหนึ่งการได้รับเครดิต ดังนั้นที่ผ่านมาเอไอเอสจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาบริการ สร้างรูปแบบของอัตราค่าบริการที่เหมาะสม สอดคล้องและตรงกับความต้องการใช้งานอย่างแท้จริงกับกลุ่มเป้าหมาย จนทำให้ GSM advance ยังคงรักษาความเป็น Brand อันดับ 1 ในตลาดโพสต์เพดที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดจากกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการใช้งานสูง เน้นเรื่องคุณภาพ ซึ่งรวมไปถึงกลุ่มลูกค้าองค์กรด้วย”

 

โดย นายสมชัย เลิศสุทธิวงศ์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส กล่าวว่า “อย่างไรก็ตามการที่จะรักษาความเป็นผู้นำนี้ไว้ได้ เราต้องมีการปรับตัวอยู่เสมอ เพราะเวลาที่ผ่านไปย่อมหมายความถึง สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ส่งผลถึง Lifestyle และความต้องการของลูกค้าที่ไม่เหมือนเดิม การบริหาร Brand ของเอไอเอส จึงต้องมีพัฒนาการที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว ทั้งในแง่ของภาพลักษณ์ (Emotional) และประโยชน์การใช้งาน (Functional) ควบคู่กัน ดังเส้นทางของ GSM ที่เริ่มต้นตั้งแต่ การเน้นถึง Functional Benefit คือ ความครอบคลุมของเครือข่ายผ่าน GSM 2 Watts จากนั้นเริ่มเข้าสู่ยุคของบริการเสริม ด้วย GSM advance ต่อด้วยการเริ่มทำ Segmentation กับ GSM advance Evolution มาจนถึง GSM advance ตัวคุณ GSM ของคุณ ที่ตอกย้ำเรื่องของคุณภาพ และในวันนี้เราได้ก้าวมาสู่อีกขั้นของพัฒนาการคือ Smart Life จาก GSM advance : เลือกสิ่งที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ”

About Author

shyboy

shyboy

Partners