โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ผนึกกำลังกับ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น และ FM 99.5 ส่งผ้าห่ม 7,500 ผืน ช่วยต้านภัยหนาวในเขตภาคเหนือ

โดย shyboy | 2 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 11:29 น. | อ่าน 5
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และกลุ่มเพื่อนทำความดีจากร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น FM 99.5 และอีกหลายองค์กร มอบผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในหลายเขตพื้นที่ อาทิ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน
2 กุมภาพันธ์ 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และกลุ่มเพื่อนทำความดีจากร่วมด้วยช่วยกันแฮปปี้ สเตชั่น FM 99.5 และอีกหลายองค์กร มอบผ้าห่มให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในหลายเขตพื้นที่ อาทิ ในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก ซึ่งได้รับผลกระทบจากอากาศหนาวเย็นเป็นอย่างยิ่ง ด้วยสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทุรกันดาร การคมนาคมไม่สะดวกและอยู่ในเขตป่าเกือบทั้งพื้นที่ นอกจากนี้ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขามีฐานะยากจน ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซื้อผ้าห่มและเครื่องกันหนาว

 

นอกจากนั้น โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคยังได้ร่วมสนับสนุน โครงการของวุฒิสภาและเครือข่ายในกิจกรรม "ผนึกใจต้านภัยหนาว" ซึ่งเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ สำนักข่าว INN วุฒิสภา ร่วมด้วยช่วยกัน FM 99.5 โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และอีกหลากหลายหน่วยงาน มอบเสื้อกันหนาว ผ้าห่มและยารักษาโรค ซึ่งดำเนินการให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น 10 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ลำปาง น่าน เชียงใหม่ หนองคาย ตาก สระแก้ว ยโสธร อุตรดิตถ์ และเลย โดยดีแทคได้เข้าร่วมในพิธีปล่อยขบวนคาราวานจากวุฒิสภาและเครือข่าย ผนึกใจต้านภัยหนาว  พร้อมทั้งร่วมบริจาคผ้าห่ม ณ อาคารรัฐสภา ในวันศุกร์ที่ 23 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา รวมผ้าห่มซึ่งโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคและเพื่อนๆ ร่วมช่วยเหลือในทุกกิจกรรมไปแล้วเป็นจำนวน 7,500 ผืน พร้อมเสื้อกันหนาวและอาหาร ยาสามัญประจำบ้านอีกจำนวนหนึ่ง รวมมูลค่าทั้งสิ้นประมาณ 2 ล้านบาท

 

สภาพอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างผิดปกติในช่วงที่ผ่านมา ภาครัฐได้ประกาศพื้นที่ประสบภัยหนาวทั้งสิ้น 45 จังหวัด แบ่งเป็นภาคเหนือ 16 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 จังหวัด ภาคกลาง 7 จังหวัด และภาคตะวันออก 3 จังหวัด ซึ่งบางพื้นที่ทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือที่ยอดดอยเกิดปรากฎการณ์น้ำค้างแข็ง สภาวะอากาศดังกล่าวทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆ ประสบภาวะหนาวเย็น และขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มและผ้าห่ม. 

About Author

shyboy

shyboy

Partners