ทรีคอม ร่วมกับพระจอมเกล้าธนบุรี จัดเวิร์คชอปด้านระบบเครือข่าย สร้างประสบการณ์เสริมศักยภาพความรู้ด้วยการฝึกปฏิบัติจริง

โดย shyboy | 1 กุมภาพันธ์ 2552 เมื่อ 01:13 น. | อ่าน 5
บริษัท ทรีคอม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดหลักสูตรเวิร์คชอปด้านระบบเครือข่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรม
กรุงเทพฯ 30 มกราคม 2552 บริษัท ทรีคอม (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดหลักสูตรเวิร์คชอปด้านระบบเครือข่ายต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 พร้อมมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมดยในหลักสูตรได้ใช้อุปกรณ์เครือข่ายของทรีคอมในห้องทดลองเพื่อให้นักศึกษาได้ลงมือปฏิบัติและเรียนรู้เกี่ยวกับวัตกรรมระบบเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่การทำงาน อีทั้งยังสนับสนุนการต่อยอดเพื่อพัฒนาความรู้ใหม่ๆ ให้แก่วงการไอทีต่อไปในอนาคตอีกด้วย

 

ในภาพ: นายชิงชัย เมฆทิพย์พาชัย ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท ทรีคอม (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่เข้าร่วมกิจกรรมเวิร์คชอป ภาคการศึกษา 1/2552

About Author

shyboy

shyboy

Partners