โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ออกกิจกรรม "เรื่องเล่าจากธนบัตร"

โดย shyboy | 28 มกราคม 2552 เมื่อ 17:01 น. | อ่าน 9
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมส่งเสริมให้ทุกท่านใช้จ่ายเงินทุกครั้งอย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องลวดลายบนธนบัตร ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย สถานที่สำคัญของชาติ เนื้อความที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิต
28 มกราคม 2552 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมส่งเสริมให้ทุกท่านใช้จ่ายเงินทุกครั้งอย่างคุ้มค่า ด้วยการจัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องลวดลายบนธนบัตร ที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย สถานที่สำคัญของชาติ เนื้อความที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำรงชีวิต โดยจับมือกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM99.5 ออกกิจกรรม เรื่องเล่าจากธนบัตร ให้ผู้ฟังร่วมตอบคำถามในรายการ พร้อมแสดงความคิดเห็นในการใช้ชีวิตให้มีสุขและยั่งยืนอย่างพอเพียงท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

 

กิจกรรม เรื่องเล่าจากธนบัตร จะเริ่มออกอากาศให้ผู้ฟังรายการร่วมด้วยช่วยกัน FM 99.5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 17.10 -17.30  น. โดยผู้ดำเนินรายการจะได้เปิดสายจากผู้ฟังให้โทรเข้ามาเล่าหรือพูดถึงข้อคิดที่ได้จากธนบัตรแต่ละฉบับในวันนั้น เช่นให้ผู้ฟังลองหยิบธนบัตรใบละ 1,000 บาท ขึ้นมาดู แล้วโทรมาบอกเล่ากับทางรายการว่าคุณคิดว่าในธนบัตร 1,000 บาท ในมือคุณนั้นบอกอะไรบ้าง โดยจะรับสายหน้าไมค์ วันละ 3 สาย สำหรับผู้ฟังที่โทรเข้ามาในรายการและแสดงความคิดเห็นได้ประทับใจจะได้รับหนังสือ “CEO สลับร่าง ซึ่งเป็นหนังสือรวบรวมเรื่องราวและประสบการณ์ของผู้บริหาร 3 องค์กรที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในการนำเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นหลักในการบริหารองค์กรไว้สำหรับศึกษาเป็นกรณีตัวอย่าง ท่านละ 1 เล่ม

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคกล่าวว่า กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์รณรงค์ส่งเสริมให้ทุกท่านได้พิจารณาใช้เงินได้อย่างคุ้มค่า เพราะคติธรรมในการดำเนินชีวิต สามารถอ่านและเตือนใจได้ทุกวันจากการสังเกตลวดลายบนธนบัตรแต่ละใบที่นำขึ้นมาใช้ ซึ่งแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจของชาติ พร้อมข้อคิดต่างๆ ที่น่าสนใจ สามารถนำมาปรับใช้ในวิถีการดำเนินชีวิตให้มีความสุขและความดีที่ยั่งยืนได้ เช่น ธนบัตร ใบละ 20 บาท จะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ที่ทรงกำลังเยี่ยมเยียนราษฎรของพระองค์ เป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงมีคุณูปการกับประเทศ และพระราชดำรัสของรัชกาลที่ 8 ถือว่าตนเป็นเจ้าของชาติบ้านเมือง และต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ดีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และถูกต้องตามทำนองคลองธรรมแล้ว ความทุกข์ยากของบ้านเมืองก็จะผ่านพ้นไปได้หรือธนบัตรใบละ 100 บาท กล่าวถึง การเลิกทาสในรัชกาลที่ 5 เพื่อให้คนไทยมีสิทธิเสมอภาคกัน ไม่แบ่งชั้นวรรณะ และธนบัตรใบละ 1,000 บาท ปรากฎเป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เรื่องราวต่างๆ เหล่านี้ ล้วนให้ความรู้และแง่คิดที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำรงชีวิต และทุกท่านสามารถร่วมใช้ข้อคิดและร่วมรณรงค์ในการนำข้อคิดเหล่านี้มาพิจารณา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งส่วนบุคคลและประโยชน์แก่ประเทศชาติได้อีกด้วย ในทุกครั้งที่นำธนบัตรมาใช้

 

ผู้สนใจร่วมแสดงความคิดเห็นกับกิจกรรม เรื่องเล่าจากธนบัตร ร่วมรณรงค์และรับหนังสือ CEO สลับร่าง ที่พลิกคัมภีร์บริหาร 3 ซีอีโอ คุณโชค บูลกุล จากฟาร์มโชคชัย คุณวริสร รักษ์พันธุ์ จากชุมพรคาบาน่า และคุณจงสฤษดิ์ คุ้นวงศ์ จากจุลไหมไทย ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่แลกธุรกิจสลับการบริหาร เป็นประสบการณ์จริงที่เรียงร้อยเป็นตัวอักษรครั้งแรกของวงการ  ได้ทางสถานีวิทยุ FM 99.5 ร่วมด้วยช่วยกัน ทุกวันจันทร์-ศุกร์  เวลา 17.10 -17.30  น. ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 17 มกราคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2552.

About Author

shyboy

shyboy

Partners