โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตรจากดีแทคคว้ารางวัลในงาน Thailand ICT Excellence Awards 2008

โดย shyboy | 26 มกราคม 2552 เมื่อ 14:39 น. | อ่าน 49
ดีแทครับมอบรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) ในสาขากลุ่มธุรกิจบริการจากโครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร
26 มกราคม 2552 – นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทครับมอบรางวัลการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดีเด่นแห่งปี (Business Enabler) ในสาขากลุ่มธุรกิจบริการจากโครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร จาก ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในพิธีประกาศผลและมอบรางวัล "Thailand ICT Excellence Awards 2008" ซึ่งจัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (SIPA) ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) และวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (CITU) ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆ นี้

 

โครงการ *1677 บริการทางด่วนข้อมูลการเกษตร เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างดีแทคกับพันธมิตรจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิดและสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่น ขยายผลจากโครงการ เครือข่ายเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดที่ทั้งสามพันธมิตรได้ร่วมกันคัดเลือกเกษตรกร 76 คนที่มีผลงานโดดเด่นจากทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อมาสร้างเป็นเครือข่ายภูมิปัญญาเกษตรกร และดีแทคได้ต่อยอดโครงการโดยสร้างสรรค์เป็นบริการเสริมใหม่ ทางด่วนข้อมูลการเกษตร (Farmer Information Superhighway) ช้เทคโนโลยีการสื่อสารทางโทรศัพท์มือถือเชื่อมโยงโครงข่ายเกษตรกรหนุนนำการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยบริการส่งข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ผ่านทาง SMS แก่เกษตรกรทุกวันพร้อมให้บริการสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ผ่านหมายเลข *1677 สมัครและใช้บริการฟรี สำหรับลูกค้าดีแทคแบบจดทะเบียน และแบบเติมเงิน

 

บริการ ทางด่วนข้อมูลการเกษตร เป็นบริการเสริมพิเศษที่ดีแทคได้สร้างสรรค์ขึ้นบนแนวคิดด้านซีเอสอาร์ อันเป็นการทำเพื่อให้สังคมได้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเพื่อความสุขที่ยั่งยืนของทุกฝ่าย โดยดีแทคจะใช้เครือข่ายทางการสื่อสารโทรคมนาคมของดีแทคที่ครอบคลุมทั่วประเทศ ผนวกกับเครือข่ายการสื่อสารทางวิทยุของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน แฮปปี้ สเตชั่น ซึ่งมีเครือข่ายกระจายอยู่ทั้งหมด 32 สถานี ออกอากาศครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคและเครือข่ายเกษตรกรระดับประเทศ 76 คนจากมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด มาร่วมกันผนึกกำลังกันเพื่อร่วมกันสร้างเสริมภูมิความรู้แก่เกษตรกรไทย ทั้งเชื่อมโยงโครงข่ายภูมิปัญญาด้านการเกษตร ด้วยเครื่องมือการสื่อสารอย่างครบวงจรทั้งโทรศัพท์มือถือ อินเตอร์เน็ต และสื่อวิทยุ.

 

About Author

shyboy

shyboy

Partners