เทเลนอร์เจาะลึกเทรนด์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย

โดย shyboy | 21 มกราคม 2552 เมื่อ 00:20 น. | อ่าน 39
ศูนย์การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมของเทเลนอร์แห่งเอเชียแปซิฟิค (TRICAP) เผยผลการสำรวจที่ทางศูนย์ฯ จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านพฤติกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่และการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย
เทเลนอร์เจาะลึกเทรนด์การใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ของคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย

– หน่วยงานค้นคว้าวิจัยของเทเลนอร์เผยผลการสำรวจที่จัดทำขึ้นในประเทศไทย ซึ่งเป็นการศึกษาเบื้องลึกเกี่ยวกับการที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้กลายมาเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคนหนุ่มสาวในประเทศไทย

– การคุยทางโทรศัพท์เป็นที่นิยมมากกว่าการส่งข้อความ ทั้งนี้ จำนวนประชากรในประเทศไทยที่นิยมการคุยทางโทรศัพท์มากกว่าการส่งข้อความทางเอสเอ็มเอส มีสูงกว่าประเทศอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด

– 49% ของคนหนุ่มสาวในประเทศไทยนิยมเปลี่ยนโทรศัพท์เคลื่อนที่เครื่องใหม่เพื่อให้ไม่ตกกระแสนิยม

– กระแสติดโทรศัพท์เคลื่อนที่ คนรุ่นใหม่ในไทยใช้จ่ายเงินประมาณ 15% จากรายรับประจำเดือนทั้งหมดไปกับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งถือเป็นสัดส่วนค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดรองลงมาจากค่าอาหาร 

(กรุงเทพ 20 มกราคม 2552) ศูนย์การวิจัยและคิดค้นนวัตกรรมของเทเลนอร์แห่งเอเชียแปซิฟิค (TRICAP) เผยผลการสำรวจที่ทางศูนย์ฯ จัดทำขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในด้านพฤติกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่และการใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย  การสำรวจครั้งนี้ ซึ่งมุ่งไปที่การศึกษากลุ่มคนวัยหนุ่มสาว ได้เผยให้เห็นถึงบทบาทสำคัญของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีต่อคนรุ่นใหม่ในประเทศไทย และยังให้ข้อมูลเบื้องลึกที่น่าสนใจทางวัฒนธรรมว่าคนไทยมีพฤติกรรมการใช้และตอบสนองต่อโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างไร  

 

การวิจัยสำรวจของ TRICAP ในประเทศไทยเริ่มขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2549 โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท Synovate  ผลการสำรวจปัจจุบันรวบรวมมาจากการสัมภาษณ์คนไทยอายุระหว่าง 15 ถึง 29 ปี จำนวน 1,148 คนที่อาศัยอยู่ในเมือง  วิธีการสำรวจครั้งนี้ได้ครอบคลุมถึงการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งช่วยให้เข้าใจทัศนคติของคนไทยวัยหนุ่มสาวได้ลึกซึ้งและกว้างขวางในทุกๆ มิติที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารแบบเคลื่อนที่และแบบดิจิตอล

 

เทรนด์ที่น่าสนใจอย่างหนึ่งซึ่งปรากฎเด่นชัดในผลสำรวจครั้งนี้คือ คนไทยรุ่นใหม่นิยมที่จะสื่อสารกับเพื่อนทางเสียงมากกว่าการส่งข้อความทางเอสเอ็มเอส  ในประเทศไทย มีการส่งข้อความทางเอสเอ็มเอสโดยเฉลี่ยแค่ 3 ข้อความต่อวัน ในขณะที่ประเทศมาเลเซียมีการส่งข้อความโดยเฉลี่ย 18 ข้อความต่อวัน ในประเทศปากีสถาน 6 ข้อความต่อวัน และในประเทศบังคลาเทศ 5 ข้อความต่อวัน  นอกจากนี้ 93% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดกล่าวว่า พวกเขาชอบที่จะคุยทางโทรศัพท์มากกว่าการส่งเอสเอ็มเอส

 

เยนส์ โอลาฟ บยอร์นสัน อธิบายว่า การที่คนไทยนิยมบทสนทนาทางโทรศัพท์มากกว่าการส่งข้อความชี้ให้เห็นว่าคนหนุ่มสาวในประเทศไทยมีความรู้สึกใกล้ชิดและเป็นหนึ่งเดียวกัน  นี่เป็นข้อพิสูจน์ว่าหนุ่มสาวชาวไทยเห็นคุณค่าของการปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทางเสียง มากกว่าวิธีที่ค่อนข้างห่างเหินอย่างการสื่อสารกันทางการส่งข้อความ ซึ่งวิธีนี้เป็นที่นิยมมากในหมู่คนรุ่นใหม่ของประเทศอื่นๆ 

 

การสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นชัดว่า แฟชั่นเป็นปัจจัยที่คนไทยรุ่นใหม่ให้ความสำคัญอย่างมากในการเลือกซื้อโทรศัพท์เคลื่อนที่ ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนมากกล่าวว่าพวกเขามองหาโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบที่ช่วยให้พวกเขาดูโดดเด่นแตกต่างจากเพื่อน  โดย 50% ยังกล่าวอีกว่า มีความคิดจะเปลี่ยนโทรศัพท์เป็นรุ่นที่ดีขึ้นภายใน 6 เดือนจากนี้  ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานและเก็บโทรศัพท์เคลื่อนที่รุ่นที่ใช้อยู่ปัจจุบันไว้ คือ 1.52 ปี และเหตุผลหลักในการเปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่คือ โทรศัพท์เครื่องเก่าล้าสมัยแล้ว (49%)  

 

การสำรวจครั้งนี้เผยให้เห็นชัดเจนว่าโทรศัพท์เคลื่อนที่มีอิทธิพลกับคนไทยวัยหนุ่มสาว โดยค่าใช้จ่ายที่มากที่สุดเป็นอันดับสองคือค่าโทรศัพท์มือถือ (คิดเป็น 15.07% ของรายได้ต่อเดือน) ซึ่งรองลงมาจากค่าอาหาร (32.67%) เพียงอย่างเดียวเท่านั้น และยังมากกว่าค่าเดินทาง ค่าใช้จ่ายเพื่อความบันเทิง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ 

 

การศึกษาเพิ่มเติมแสดงให้เห็นว่าคนไทยวัยหนุ่มสาวตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างกระตือรือร้น โดย 78% เชื่อว่าเทคโนโลยีช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้น และ 67% เชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นส่วนสำคัญของชีวิต  ในการศึกษาระดับภูมิภาค คนไทยวัยหนุ่มสาวจัดอยู่ในกลุ่มที่ก้าวหน้ามากที่สุดในการรับเทคโนโลยีใหม่ โดยคนไทยรุ่นใหม่ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในด้านอื่นๆ ที่มากกว่าแค่เพื่อการสื่อสาร 52% ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อเล่นเกมส์ 29% เพื่อฟังเพลง และ 55% เพื่อการแบ่งปันข้อมูลผ่านเทคโนโลยีบลูทูธ  นอกจากนี้ 16% ยังบอกว่าใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อสื่อสารกับรายการโทรทัศน์ ทั้งการโทรศัพท์ไปและการส่งข้อความเพื่อโหวตให้แก่รายการเรียลลิตี้โชว์  

 

 คนหนุ่มสาวในเอเชียเป็นกลุ่มที่ตอบรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้เร็ว และมีรูปแบบการพัฒนาที่คล้ายกับคนหนุ่มสาวในยุโรปตะวันตก นายเยนส์ โอลาฟ บยอร์นสัน กรรมการผู้จัดการของ TRICAP กล่าว  โดยทั่วไปคนรุ่นใหม่ชอบความท้าทายและชอบที่จะทดลองอุปกรณ์รุ่นใหม่ล่าสุด นอกจากนี้ คนรุ่นใหม่ยังอาจจะช่วยสอนหรือชักชวนผู้ปกครอง ลุง ป้า น้า อา หรือแม้แต่คุณปู่คุณย่า ให้มาทดลองเทคโนโลยีใหม่ๆ  นี่จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะเข้าใจว่าคนหนุ่มสาวในภูมิภาคนี้มีพฤติกรรมการสื่อสารเคลื่อนที่อย่างไร  การค้นคว้าวิจัยของ TRICAP ได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่เทเลนอร์ ซึ่งช่วยให้บริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทเทเเลนอร์ อย่างดีแทคในประเทศไทย สามารถนำเสนอสินค้าและบริการใหม่ๆ เพื่อผู้บริโภค นายเยนส์กล่าวเสริม

 

การสำรวจครั้งนี้ยังเป็นการศึกษาว่าคนหนุ่มสาวของไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและเทคโนโลยีออนไลน์อย่างไร  เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ที่ได้รับการสัมภาษณ์กล่าวว่า พวกเขาเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตเป็นประจำ (ประมาณ 20 วันต่อเดือน) โดยห้าอันดับแรก เป็นไปเพื่อการอ่านข่าวความเป็นไปในปัจจุบัน รับส่งอีเมล์ ท่องเว็บไซต์ เล่มเกมส์ออนไลน์ และดาวน์โหลดเพลง

 

ท้ายที่สุด การสำรวจยังครอบคลุมถึงพฤติกรรมการเข้าสังคมออนไลน์ (social networking) ของคนหนุ่มสาวในประเทศไทย  เหตุผลหลักของการเข้าเว็บไซต์สังคมออนไลน์ก็คือเพื่อแบ่งปันข้อมูลกับผู้ติดต่อคนอื่นๆ โดยผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าเครื่องมือออนไลน์เป็นหนทางที่ดีในการหาเพื่อนซึ่งมีความสนใจตรงกัน  คนจำนวนมากเห็นว่าสังคมออนไลน์เป็นกิจกรรมสำหรับยามว่างและเป็นสิ่งที่ช่วยเสริมทักษะทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ตอบแบบสอบถามท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า ผมเห็นว่าน่าสนุกดี เลยขอให้เพื่อนช่วยสอนวิธีเล่นให้หลังเลิกเรียน  เหตุผลต่างๆ ในการเข้าร่วมสังคมออนไลน์ได้แก่ เป็นวิธีที่ช่วยให้ใกล้ชิดกับเพื่อนที่ไม่ค่อยได้เจอหน้ากันบ่อยมากขึ้น และ ฉันอัพโหลดรูปเวลาที่ไปเที่ยวต่างจังหวัดขึ้น MySpace เพื่อนๆ จะได้เห็นว่าฉันเป็นอย่างไรและไปทำอะไรมาบ้าง

 

เหตุผลที่ได้จากกลุ่มคนส่วนน้อยที่เข้าร่วมการสำรวจ ซึ่งไม่เข้าใช้เว็บไซต์สังคมออนไลน์ ได้แก่ ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป ชายหนุ่มคนหนึ่งยังบอกว่า นี่ (สังคมออนไลน์) เป็นเรื่องที่ผู้หญิงเขาทำกัน  ผู้ชายอย่างเราๆ ไม่ชอบเขียนอะไรเล็กๆ น้อยๆ 

 

ผลการสำรวจอื่นๆ

 

ผู้ร่วมทำการสำรวจครั้งนี้กล่าวถึงโทรศัพท์เคลื่อนที่ว่าเป็น:

– ส่วนหนึ่งในชีวิต: มือถือเป็นมากกว่าโทรศัพท์ มือถือเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตฉัน

– สิ่งที่เชื่อมมิตรภาพ: เวลาที่ฉันเหงา ฉันจะหยิบมือถือออกมาและไล่ดูรายชื่อในโทรศัพท์ว่ามีใครจะว่างคุยด้วยไหม

– ความปลอดภัย: ในปัจจุบันมีอันตรายมากมาย พอมีมือถืออยู่กับตัวฉันจะรู้สึกอุ่นใจมากขึ้น

– ความบันเทิง: ถ้าฉันเกิดเบื่อ ฉันก็เล่นเกมส์หรือฟังเพลงในมือถือ

– เลขาส่วนตัว: มือถือเป็นเหมือนเลขาของฉัน (ในกลุ่มคนทำงาน) ฉันจดหมายนัดในโทรศัพท์และเก็บข้อมูลติดต่อของเพื่อนร่วมงานด้วย บางครั้งก็ใช้มือถือดาวน์โหลดอีเมล์ที่เกี่ยวกับงาน

 

ฟังก์ชั่นเสริมของโทรศัพท์เคลื่อนที่

ฟังก์ชั่นที่สำคัญที่สุดและจำเป็นต้องมี คือเล่นเกมส์ (85%) รองลงมาคือสามารถเล่น MP3 ได้ (75%)

ฟังก์ชั่นข้อมูลของโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งกลุ่มสำรวจเพศชาย อายุระหว่าง 18-24 ปี ใช้งานเป็นประจำ ได้แก่ การใช้เช็คข้อมูล เร่งด่วน อย่างผลฟุตบอล

 

เหตุผลส่วนใหญ่ในการส่งข้อความเอสเอ็มเอส

 เพื่อทักทาย (87%)

 เมื่อโทรไปแล้วติดต่อไม่ได้ (45%)

 วางแผนจะแช็ตออนไลน์กับเพื่อน (21%)

 เพื่อเช็คว่าแฟนทำอะไรอยู่ (17%)

 

เทเลนอร์

เทเลนอร์ คือ หนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใหญ่ที่สุดในโลกและหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการการสื่อสารเคลื่อนที่ทั่วโลกซึ่งเติบโตเร็วที่สุด และเป็นหนึ่งในบริษัทผู้ให้บริการทีวี บรอดแบนด์ และโทรศัพท์รายใหญ่ที่สุดในประเทศแถบสแกนดิเนเวีย

 

เทเลนอร์ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในตลาดที่เติบโตเร็วที่สุดและก้าวหน้าที่สุดในโลก บริษัทให้บริการในกว่า 12 ประเทศโดยมีลูกค้ารวมกว่า 159 ล้านราย  ในเอเชีย เทเลนอร์ให้บริการในนาม ดิจิ (มาเลเซีย) ดีแทค (ไทย) แกรมีนโฟน (บังคลาเทศ) และเทเลนอร์ปากีสถาน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาเข้าชม www.telenor.com

 

ดีแทค

ริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น มหาชน จำกัด หรือดีแทค เป็นหนึ่งในผู้นำการให้บริการด้านโทรศัพท์เคลื่อนที่ของประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนสิงหาคม 2532 ดีแทคมีบทบาทสำคัญในตลาดการสื่อสารทางไกลแบบเคลื่อนที่ในประเทศ ซึ่งได้รับการยอบรับในฐานะแบรนด์ชั้นนำและมีส่วนแบ่งการตลาดที่ดี ดีแทคนำเสนอบริการต่างๆ ที่มีคุณภาพ คุ้มค่า และสร้างสรรค์แก่ลูกค้าอยู่ตลอด

 

HUAWEI MatePad Pro

About Author

shyboy

shyboy

HUAWEI MatePad Pro