ดีแทค เรียกร้อง กสท. ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ 850 อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน

โดย shyboy | 14 มกราคม 2552 เมื่อ 17:18 น. | อ่าน 6
บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เรียกร้องให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ("กสท.") ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ 850 อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน
14 มกราคม 2552 – บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค เรียกร้องให้ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (กสท.) ดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คลื่นความถี่ 850 อย่างโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน

วันนี้ดีแทคได้ทำหนังสือไปยัง กสท. หลังจากทราบข่าวว่าจะมีการแถลงความร่วมมือของ กสท. กับ ทรูมูฟ เรื่องการให้บริการ HSPA ในบ่ายวันนี้ โดยระบุว่า บริษัทฯ เห็นชอบด้วยกับการนำเทคโนโลยี 3G มาใช้ในประเทศไทย แต่บริษัทฯ เห็นว่าการดำเนินการใด ๆ ของ กสท. จะต้องมีความโปร่งใส เป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อกำหนดของสัญญาสัมปทาน ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงต้องการทราบว่า กสท. อนุมัติให้ทรูมูฟให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ย่านใด 

ในจดหมาย ดีแทคระบุว่า บริษัทฯ หวังว่า กสท. คงจะมิได้อนุมัติให้ทรูมูฟให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ 850 MHz. ซึ่งบริษัทฯ มีสิทธิใช้โดยชอบตามสัญญาสัมปทาน เนื่องจาก กสท. ไม่มีสิทธิอนุมัติหรือยินยอมให้ทรูมูฟให้บริการ 3G บนคลื่นความถี่ดังกล่าว เนื่องจาก

(1) บริษัทฯ และ กสท. ยังไม่สามารถตกลงกันได้บนเงื่อนไขบางประการของการปรับปรุงเทคโนโลยี HSPA ของบริษัทฯ รวมถึงการปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ 850 MHz. ดังนั้น กสท. จึงไม่มีสิทธินำคลื่นความถี่ 850 MHz. ซึ่งบริษัทมีสิทธิใช้ตามสัญญาสัมปทานโดยชอบไปให้ทรูมูฟดำเนินการให้บริการ 3G

(2) กสท. เองก็ยืนยันว่าการปรับปรุงเทคโนโลยี HSPA ของบริษัทและทรูมูฟนั้นจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายเสียก่อน (กล่าวคือ พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535) ซึ่งบริษัทฯ เข้าใจว่า กสท. กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายดังกล่าว ดังนั้น การให้บริการ 3G ของทรูมูฟ ไม่ว่าจะเรียกชื่อว่าอย่างไร (เช่น Pre-Trial หรือ Trial หรือ Soft Launch) ในระหว่างนี้ จึงเป็นการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

(3) นอกจากนี้ บริษัทยังไม่ได้อนุญาตหรือมีข้อตกลงใด ๆ กับทรูมูฟ ในการให้ทรูมูฟใช้คลื่นความถี่ในย่าน 850 MHz ซึ่งบริษัทมีสิทธิใช้ตามสัญญาสัมปทาน ทั้งนี้ไม่ว่าเพื่อการใดๆไม่ว่าเป็นการชั่วคราวหรือถาวร

ดีแทคใคร่ขอให้ กสท. หยุดการดำเนินการใด ๆ อันเป็นการขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดของสัญญาสัมปทานดังที่กล่าวแล้วข้างต้น มิเช่นนั้น บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกป้องสิทธิอันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทต่อไป นายทอเร่ จอห์นเซ่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าว

ทั้งนี้ ก่อนหน้าที่จะมีการส่งจดหมายในวันนี้ ดีแทคได้มีความพยายามที่จะขอคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กสท. ในเรื่องการใช้คลื่นความถี่ 850MHz เพื่อให้บริการ 3จี มาโดยตลอด โดยมีการประชุมอย่างเป็นทางการกับ กสท. อย่างน้อยสองครั้ง อีกทั้งมีการส่งจดหมายทวงถามของการชี้แจงรายละเอียดในเรื่องการใช้คลื่นความถี่ 850MHz อีกสองฉบับ แต่จนกระทั่งปัจจุบัน บริษัทฯ ก็ยังไมได้รับการชี้แจงอย่างเป็นทางการจาก กสท. แต่อย่างใด.

About Author

shyboy

shyboy

Partners