กสท. ร่วมกับ ทรูมูฟ ประกาศความพร้อมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA

โดย shyboy | 14 มกราคม 2552 เมื่อ 15:50 น. | อ่าน 13
กสท. ร่วมกับ ทรูมูฟ ประกาศความพร้อมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA
หลังบอร์ดกสท.อนุมัติ ทรูมูฟ ใช้คลื่นความถี่ย่าน 800 MHz
มั่นใจยกระดับบริการ เพิ่มความสะดวก สื่อสารเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

กรุงเทพฯ 14 มกราคม 2552บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท.) ร่วมกับ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ประกาศความพร้อมให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA หลังบอร์ด กสท. มีมติอนุญาตให้ ทรูมูฟทดลองใช้คลื่นความถี่ 800 MHz เพื่อปรับปรุงโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ปัจจุบันให้มีความสามารถในการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงด้วยเทคโนโลยี High Speed Packet Access (ภายใต้   เงื่อนไขของสัญญาปัจจุบันที่ ทรูมูฟ มีกับ กสท.)  ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย ที่จะทำให้ประชาชนชาวไทยได้ใช้บริการสื่อสารสะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเทียบเท่าระดับโลก

 

นายขจรศักดิ์ สิงหเสนี รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท.) กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการ กสท. ครั้งที่ 25/2551 วันที่ 11 ธันวาคม 2551 มีมติเห็นชอบให้ กสท.โดย บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ดำเนินการทดลองให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ด้วยเทคโนโลยี HSPA ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งการให้บริการครั้งนี้เป็นการทดลองในช่วงแรก (Trial Project) ในลักษณะ Non–Commercial เกี่ยวกับการทดสอบอุปกรณ์ และศึกษาข้อดี-ข้อเสียของระบบโครงข่าย ที่ได้มีการปรับปรุงคุณภาพของโครงข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่โดยใช้เทคโนโลยี HSPA ซึ่งการพิจารณาในครั้งนี้ได้ดำเนินตามกระบวนการพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินกิจการของรัฐ พ.ศ. 2535

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรู มูฟ จำกัด กล่าวว่า เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่ทรูมูฟได้ร่วมเป็นพันธมิตรดำเนินธุรกิจกับ บมจ. กสท โทรคมนาคม (กสท.) เพื่อให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบ HSPA แก่ประชาชนชาวไทย โดยทรูมูฟจะดำเนินการปรับปรุงโครงข่ายให้สามารถใช้งานได้ในช่วงความถี่ย่าน 800 เมกะเฮิรตซ์  รวมทั้งนำเข้าเครื่องและอุปกรณ์  ติดตั้งอัพเกรดโครงข่าย เพื่อเปิดให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในระบบ HSPA  ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้  ไม่เพียงแต่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการ ทำให้สื่อสารได้สะดวกและ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่จะเป็นการยกระดับสร้างจุดเปลี่ยนของวงการอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทยให้ เทียบเท่าทันมาตรฐานสากล  

About Author

shyboy

shyboy

Partners