ดีแทคนำร่องทดลองเปิด Outbound Junior Part Time Program ช่วยเพิ่มรายได้นักศึกษา สร้างเสริมประสบการณ์ แบ่งเบาภาระผู้ปกครองยุคเศรษฐกิจชะลอตัว

โดย shyboy | 12 มกราคม 2552 เมื่อ 12:04 น. | อ่าน 97
ดีแทคขอมีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง เปิดตัวโครงการนำร่อง "Outbound Junior Part Time Program" เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยได้เรียนรู้ทักษะงานบริการ
12 มกราคม 2552 – ดีแทคขอมีส่วนร่วมแบ่งเบาภาระผู้ปกครองในยุคเศรษฐกิจฝืดเคือง เปิดตัวโครงการนำร่อง “Outbound Junior Part Time Program” เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาใช้เวลาว่างจากการเรียนให้เกิดประโยชน์ โดยได้เรียนรู้ทักษะงานบริการ สร้างเสริมประสบการณ์จากการทำงานจริง และมีรายได้เพิ่มเติม ตลอดจนรู้จักและเรียนรู้วัฒนธรรมขององค์กรไปพร้อมกัน 

 

นางพัตราภรณ์ สิโรดม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม People บริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค กล่าวว่า ดีแทคได้ริเริ่มโครงการนำร่อง Outbound Junior Part Time Program ขึ้นเพื่อให้นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาที่มีความสนใจและรักในงานด้านการบริการ มีโอกาสเรียนรู้วิธีปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาศักยภาพและเพิ่มพูนทักษะด้านต่างๆ จากการลงมือปฏิบัติงานจริงกับหน่วยงาน Call Center โดยนิสิต นักศึกษาที่มีคุณสมบัติและผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโครงการซึ่งมีระยะเวลา 4 เดือน และได้รับค่าตอบแทนตามจำนวนเวลาที่เข้าปฏิบัติงานจริง โดยสามารถบริหารเวลาเพื่อไม่ให้กระทบต่อตารางเรียน

 

นางสาวทิพยรัตน์ แก้วศรีงาม รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้า กล่าวว่า ในการทำงาน นิสิต นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก จะเข้ารับการอบรม และเริ่มการทำงานที่ Call Center ศูนย์รังสิตของดีแทค เพื่อดูแลการนำเสนอบริการเสริมบนมือถือ ได้แก่ บริการ SMS MMS ตลอดจนบริการ Ring4U ให้แก่ลูกค้าของบริษัททั้งระบบพรีเพด และโพสต์เพดผ่านช่องทางเทเลมาร์เก็ตติ้ง โดยบริการที่นำเสนอให้แก่ลูกค้า จะเป็นบริการที่สอดคล้องกับรูปแบบการใช้งาน และความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

 

ดังนั้น เกณฑ์ที่เรานำมาใช้ในการคัดเลือก จึงขึ้นอยู่กับน้ำเสียง ทักษะการสื่อสาร ไหวพริบในการตอบคำถาม ทัศนคติต่องานบริการ ตลอดจนความตั้งใจ และความมุ่งมั่นในการพัฒนาตนเองของนิสิต นักศึกษาผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นสำคัญ ตลอดระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้ฝึกฝนความสามารถ และเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานอย่างมืออาชีพนางสาวทิพยรัตน์กล่าว

 

ทั้งนี้ ดีแทคได้คัดเลือกผู้เข้าร่วมทำงานกับบริษัทชุดแรกตามโครงการแล้วจำนวน 45 คน ทุกคนได้รับค่าตอบแทนตามชั่วโมงการทำงาน โดยแต่ละคนจะได้รับสวัสดิการประกันสังคมและบัตรเติมเงินด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners