ทีทีแอนด์ทีส่งความสุขต้อนรับปีฉลูกับหนังสือและปฏิทินทรงคุณค่าชุด "ข้าว มรดกไทย สายใยชีวิต"

โดย shyboy | 31 ธันวาคม 2551 เมื่อ 22:12 น. | อ่าน 19
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับหนังสือส่งความสุขและปฏิทินชุด "ข้าว มรดกไทย สายใยชีวิต" ที่ให้เกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกกับคนไทยมายาวนาน กับเรื่องของข้าว มรดกไทยสายใยชีวิต พร้อมด้วยเรื่องราวนาข้าวของพ่อ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่กับหนังสือส่งความสุขและปฏิทินชุด ข้าว มรดกไทย สายใยชีวิต ที่ให้เกร็ดความรู้ด้านวัฒนธรรมที่หยั่งรากลึกกับคนไทยมายาวนาน กับเรื่องของข้าว มรดกไทยสายใยชีวิต พร้อมด้วยเรื่องราวนาข้าวของพ่อ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และภาพถ่ายหายากภายในเล่ม ทีทีแอนด์ทีของส่งความสุขต้อนรับปีฉลูที่จะมาถึงให้กับทุกท่านด้วยเรื่องราวดีๆ ในหนังสือและปฏิทิน ปี 2552 ชุด ข้าว…มรดกไทยสายใยชีวิต

About Author

shyboy

shyboy

Partners