โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค และร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station มอบผ้าห่มต้านภัยหนาวให้ชาวบ้าน จ.เชียงราย

โดย shyboy | 26 ธันวาคม 2551 เมื่อ 17:08 น. | อ่าน 22
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จังหวัดเชียงราย จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดตั้งจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว บริเวณที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว
26 ธันวาคม 2551 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมกับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station จังหวัดเชียงราย จัดโครงการมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับชาวบ้านในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดตั้งจุดช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว บริเวณที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยาว มอบผ้าห่มจำนวน 1,400  ผืน และที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ต.แม่ยาว จำนวน 600 ผืน มีชาวบ้านที่มารับผ้าห่มจำนวน 2,000 คน จาก 18 หมู่บ้าน ในตำบลแม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย โดยมีนายไตรสิทธิ์ สินสมบูรณ์ทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด จากดีแทค น.ส.นงลักษณ์ สุวรรณพงษ์ ผู้จัดการสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เชียงราย และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมแรงร่วมใจในการมอบผ้าห่มให้ผู้ประสบภัย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners