โอกิลวี่เปิดเว็บแนะเจ้าของแบรนด์สร้างโอกาสในวิกฤต

โดย shyboy | 23 ธันวาคม 2551 เมื่อ 13:00 น. | อ่าน 13
โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ชี้ช่ององค์กรฉวยโอกาสสร้างแบรนด์ในยุควิกฤตเศรษฐกิจโลก จัดพิมพ์คู่มือสร้างแบรนด์ในช่วงวิกฤตพร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ www.ogilvyonrecession.com
โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ชี้ช่ององค์กรฉวยโอกาสสร้างแบรนด์ในยุควิกฤตเศรษฐกิจโลก จัดพิมพ์คู่มือสร้างแบรนด์ในช่วงวิกฤตพร้อมเปิดให้ดาวน์โหลดฟรีจากเว็บไซต์ www.ogilvyonrecession.com โดยรวบรวมประสบการณ์ กรณีศึกษาและแนะแนวทางด้านการสื่อสารการตลาดที่จะช่วยสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จและสามารถก้าวไปได้เร็วกว่าคู่แข่งเมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว

 

หนังสือชุดนี้เขียนขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการสื่อสารของโอกิลวี่ โดยอาศัยประสบการณ์และความชำนาญด้านการสื่อสารแบบ 360 องศาของกลุ่มโอกิลวี่ทั่วโลก หนังสือทั้ง 7 เล่มมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างแบรนด์ การโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การตลาดทางตรง การสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอล การสร้างประสบการณ์เกี่ยวกับแบรนด์ และการผลิตสื่อ เพื่อจะให้มุมมองแก่นักการตลาด ในการสร้างโอกาสทางธุรกิจให้ประสบความสำเร็จในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ เว็บไซต์ดังกล่าวยังรวมการวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องไว้ด้วย

 
OGILVY’S NEW WEBSITE SHOWS THE UPSIDE IN DOWNTURN

 

Ogilvy & Mather Thailand, offers a glimmer of hope for informed marketers who choose to seize the economic crisis as an opportunity to grow brands and secure future success by publishing a series of booklets on www.ogilvyonrecession.com.

 

The books, available for free download on the website, are written based on Ogilvy’s own experience and understanding of winning during recessionary times, its proprietary intellectual property and the latest third party research into best practice. Topics include Optimizing the Marketing Budget in Recession; How to get More Effective Advertising; Digital in a Downturn: Smart Strategies for Tough Times; The New PR: Leveraging Digital  Influence to Drive Sales and Reputation; Improving Execution in the Last Mile; Improving Sales Force Performance; and Optimising Production Expenditure and Creative Assets.

About Author

shyboy

shyboy

Partners