ดีแทค เข้าร่วมงานกับ World Diabetes Foundation, มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวานโรงพยาบาลเทพธารินทร์ สร้างกรุงเทพฯเป็น "มหานครปลอดเบาหวาน"

โดย shyboy | 18 ธันวาคม 2551 เมื่อ 16:50 น. | อ่าน 58
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้เข้าร่วมงานกับ World Diabetes Foundation, มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน, โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และอีก 3 หน่วยงานเปิดโครงการ "มหานครปลอดเบาหวาน"
18 ธันวาคม 2551 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้เข้าร่วมงานกับ World Diabetes Foundation, มูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน, โรงพยาบาลเทพธารินทร์ และอีก 3 หน่วยงานเปิดโครงการ มหานครปลอดเบาหวานซึ่งพิธีเปิดได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 12 ถึงวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2551 ณ ลาน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 
    
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้คนกรุงเทพฯ ตระหนักถึงภัยอันตรายจากโรคเบาหวานและเรียนรู้ที่จะป้องกันรักษาสุขภาพของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคเบาหวาน

 

ทั้งนี้ นับตั้งแต่ปี 2550 ที่ผ่านมา องค์การสหประชาชาติได้มีมติให้โรคเบาหวานเป็น 1 ใน 2 โรคที่นับว่าเป็นโรคอันตรายระดับโลก (อีกโรคหนึ่งคือโรคเอดส์) หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจึงได้ร่วมมือกันจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งจะมีกิจกรรมนิทรรศการ กิจกรรมการตรวจสุขภาพฟรีกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์และกิจกรรมคาราวานเดินทางไปรณรงค์สร้างความตระหนักและให้ความรู้เรื่องการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานตามสำนักงานต่างๆ ทั่วกรุงเทพ รวม 24 แห่ง อาทิ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มบริษัทพรีเมียร์ และจตุรัสจามจุรี ซึ่งคาราวานปลอดเบาหวานนี้จะเริ่มรณรงค์ในระหว่างเดือนมกราคม มีนาคม 2552  เพื่อร่วมกันสร้างให้กรุงเทพเป็น มหานครปลอดเบาหวานอย่างแท้จริง

 

จากภาพ: ศ.นพ.อรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ (ยืนกลาง) ประธานมูลนิธิเพื่อพัฒนาการบริบาลผู้ป่วยเบาหวาน ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ (ยืนกลางขวา) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทพธารินทร์ คุณพีระพงษ์ กลิ่นละออ (ยืนกลางซ้าย) ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทคพร้อมตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพิธีเปิดโครงการ มหานครปลอดเบาหวานที่จัดขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้ ที่ลาน Atrium ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมีศิลปินดารา นักร้องชื่อดังมากมายร่วมในโครงการรณรงค์ด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners