รับเทศกาลท่องเที่ยวด้วยใจรักษ์สิ่งแวดล้อม กับโครงการ "หมึกแท้เอชพี นำขยะคืนถิ่น" ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

โดย shyboy | 9 ธันวาคม 2551 เมื่อ 01:44 น. | อ่าน 12
เอชพีได้ส่งมอบถุงขยะเอชพี ในโครงการ "หมึกแท้เอชพี นำขยะคืนถิ่น" จำนวน 50,000 ใบให้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จัดเก็บขยะลงถุงพร้อมนำกลับลงมาด้วยตนเอง
รับเทศกาลท่องเที่ยว เอชพีได้ส่งมอบถุงขยะเอชพี ในโครงการ หมึกแท้เอชพี นำขยะคืนถิ่นซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ “HP Planet Partners” จำนวน 50,000 ใบให้กับอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้จัดเก็บขยะลงถุงพร้อมนำกลับลงมาด้วยตนเอง ทั้งนี้เป็นการรณรงค์จิตสำนึกของการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและเป็นการลดภาระของเจ้าหน้าที่ในการจัดเก็บขยะ จากภาพหนูน้องสองคนกำลังขะมักเขม้นเก็บขยะลงถุงดำเอชพี ณ บริเวณ ยอดเขาพะเนินทุ่ง อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ถือเป็นการปลูกจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติให้คงสภาพสวยงามสืบไป

About Author

shyboy

shyboy

Partners