โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมสนับสนุนโครงการอุปสมบทหมู่ถวายในหลวง

โดย shyboy | 8 ธันวาคม 2551 เมื่อ 11:33 น. | อ่าน 14
สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลเมือง สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ
8 ธันวาคม 2551 – สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาลเมือง  สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ร่วมจัดโครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 

 

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดชุมพร โดยโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคได้เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ ด้วยการจัดทำโรงทานเลี้ยงผู้เข้าร่วมงานบุญ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สำหรับพระสงฆ์ในโครงการจำนวน 89 รูป ได้อยู่จำวัดและปฏิบัติธรรม ที่วัดร่ำเปิง ต.โปทาราม ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 6 ธันวาคม 2551 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 7 วัน

 

โครงการอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 ประจำปี 2551 ที่เชียงใหม่ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ตอบแทนในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 81 พรรษา 5 ธันวาคม 2551 และเพื่อส่งเสริมสืบทอดพระพุทธศาสนาตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีของไทย โดยเปิดโอกาสให้พสกนิกรเพศชาย  อายุ 20-60 ปี  ซึ่งมีคุณสมบัติตามกำหนด สมัครเข้าร่วมการอุปสมบทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ประชาชนทั่วไปสามารถแจ้งความประสงค์ร่วมเป็นเจ้าภาพอุปสมบทได้รูปละ 3,500 บาท หรือแล้วแต่ศรัทธา

 

สำหรับกิจกรรมที่ชุมพร ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมครั้งที่ 4 ประจำปี 2551 เพื่อตอบสนองความต้องการของปวงชนชาวชุมพรที่ประสงค์จะอุปสมบทร่วมกันเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ สำหรับจังหวัดชุมพร  โดยในปีนี้ ได้ตั้งเป้าหมายผู้อุปสมบทไว้ที่จำนวน 82  รูป พิธีการจัดขึ้นที่ วัดชุมพรรังสรรค์ (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง  จังหวัดชุมพร (มหานิกาย) โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็นสองส่วนคือ ส่วนที่ ระยะเวลาในการจัดงานพิธีการ ระหว่าง วันที่  10  ตุลาคม –20  พฤศจิกายน 2551 ส่วนที่  2  ระยะเวลาในการอุปสมบทและปฏิบัติธรรม วันที่ 1 ธันวาคม – 15 ธันวาคม  2551.

About Author

shyboy

shyboy

Partners