เจมาร์ทเปิดเวทีสร้างศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ระดมนิสิต นักศึกษา ประกวดแผนธุรกิจ "JAY MART NEXJEN" เผยรางวัลชนะเลิศแจกทุนการศึกษา 100,000 บาท

โดย shyboy | 2 ธันวาคม 2551 เมื่อ 00:46 น. | อ่าน 44
เจมาร์ทเปิดเวทีสร้างศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ระดมนิสิต นักศึกษา ประกวดแผนธุรกิจ "JAY MART NEXJEN" เผยรางวัลชนะเลิศแจกทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมงานกับ JAY MART
เจมาร์ทเปิดเวทีสร้างศักยภาพนักการตลาดรุ่นใหม่ ระดมนิสิต นักศึกษา ประกวดแผนธุรกิจ “JAY MART NEXJEN” เผยรางวัลชนะเลิศแจกทุนการศึกษา 100,000 บาท พร้อมเปิดโอกาสให้ร่วมงานกับ JAY MART ในตำแหน่ง Management Trainee

 

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงโครงการประกวดแผนการตลาด JAY MART NEXJEN ว่า บริษัทต้องการเปิดโอกาสให้นักศึกษา คนรุ่นใหม่ ได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการทำแผนการตลาดที่สามารถนำไปใช้ได้จริง ในธุรกิจค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฮเทค โดยการแข่งขันในครั้งนี้ได้กำหนดให้ทุกทีมทำแผนการตลาดในหัวข้อ การเปิดร้านค้าปลีกโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฮเทค

 

ทั้งนี้โครงการ JAY MART NEXJEN จะเป็นเวทีให้นักศึกษาทุกทีมที่เข้าร่วมโครงการ ได้นำความรู้ภาคทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง รวมทั้งเป็นการพัฒนาทักษะความรู้ เสริมสร้างประสบการณ์ ที่จะนำไปสู่การเป็นนักการตลาดมืออาชีพในอนาคตด้วยเช่นกัน

 

นายกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาดและการขาย บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นักศึกษาทุกทีมที่เข้าร่วมการประกวดแผนการตลาดในโครงการ JAY MART NEXJEN จะต้องทำแผนการตลาดเพื่อเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ไฮเทค ซึ่งมีระยะเวลาของแผนธุรกิจ 3 ปี

 

โดยรายละเอียดของแผน ประกอบด้วย การวางแผนเพื่อเจาะตลาดเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบเทคโนโลยี การจัดกิจกรรมทางการตลาด การนำเครื่องมือทางการตลาด(4Ps) มาใช้อย่างเหมาะสม การจัดทำแบบแปลนพื้นที่ ดีไซน์ร้านค้า และการจัดสรรงบประมาณ

 

สำหรับทีมที่ชนะเลิศจากการประกวดแผนการตลาดในโครงการฯ จะได้รับทุนการศึกษามูลค่า 100,000 บาท และเข้าร่วมงานกับบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) ในตำแหน่ง Management Trainee รวมทั้งได้รับสิทธิในการบริหารร้าน ที่ห้าง Digital Gateway สยามสแควร์ ซึ่งจะเปิดให้บริการในเดือน ก.พ. 2552 ขณะที่ทีมผ่านเข้ารอบอีก 2 ทีม จะได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ทั้งนี้บริษัทจะประกาศผลการตัดสินในวันที่ 28 ม.ค. 2552

 

อนึ่ง โครงการ JAY MART NEXJEN จัดขึ้นเป็นครั้งแรก โดยบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดในโครงการ จะต้องเป็น นิสิต-นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้องของสถาบันที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มหาวิทยาลัยรังสิต และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตบางเขน ทีมผู้สมัครต้องประกอบด้วย นิสิต-นักศึกษา จากสถาบันเดียวกันจำนวนไม่เกิน 5 คน โดยสามารถสามารถรวมกลุ่มระหว่างภาควิชาได้ และมีอาจารย์จากสถาบันเดียวกับผู้เข้าประกวดให้คำรับรอง

 

คณะกรรมการตัดสิน ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)จำนวน 7 ท่าน ได้แก่  คุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร, คุณกิตติพงศ์ กนกวิไลรัตน์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการตลาดและการขาย, คุณนงลักษณ์ ลักษณะโภคิน ผู้อำนวยการบริหารสายงานการปฏิบัติการ, ดร.ประชา ตันเสนีย์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานการบัญชีและการเงิน, คุณศุภมาศ ไข่แก้ว ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกขายและสาขา, คุณศิริวรรณ ศรีบุณยาภิรัติ ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร และคุณสุพจน์ วรรณา ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายควบคุมการเงิน

About Author

shyboy

shyboy

Partners