ทรู ยืนหยัดร่วมสร้างคนข่าว จับมือสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย เปิดอบรม "นักข่าวสายฟ้าน้อย" รุ่น 6

โดย shyboy | 28 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ 17:29 น. | อ่าน 14
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนหยัดร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "นักข่าวสายฟ้าน้อย" เป็นรุ่นที่ 6 ประจำปี 2551 มอบโอกาสให้นิสิต นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ฝึกทักษะ เรียนรู้จรรยาบรรณ
กรุงเทพฯ 28 พฤศจิกายน 2551 : บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ยืนหยัดร่วมกับ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย เป็นรุ่นที่ 6 ประจำปี 2551 มอบโอกาสให้นิสิตนักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน และนิเทศศาสตร์จากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ฝึกทักษะ เรียนรู้จรรยาบรรณคนข่าวผ่านประสบการณ์จริงจากรุ่นพี่สายงานวิทยุกระจายเสียง และวิทยุโทรทัศน์ ที่รวมพลสอนน้อง กว่า 60 คน เตรียมพร้อมก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนแบบมืออาชีพ ถ่ายทอดข่าวสารเจาะลึกอย่างมีคุณภาพ ร่วมรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารไร้พรมแดนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ  ตะบูนบานรีสอร์ท จ.สมุทรสงคราม ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 1 ธันวาคม 2551

 

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมอบรมนักข่าวสายฟ้าน้อย ซึ่งกลุ่มทรู และสมาคมนักข่าววิทยุและ โทรทัศน์ไทยร่วมกันจัดมาอย่างต่อเนื่องจนปีนี้เป็นรุ่นที่ 6  ยืนยันความมุ่งมั่นที่ต้องการร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ยิ่งไปกว่านั้นยังเพิ่มโอกาสสร้างบุคลากรคุณภาพด้านงานข่าวเข้าสู่สายวิชาชีพ พร้อมส่งเสริมความเป็นคนข่าวรุ่นใหม่ที่มีคุณภาพด้วยการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เที่ยงตรง ครบถ้วน เปี่ยมด้วยจรรยาบรรณในวิชาชีพ  เพื่อให้ประชาชนผู้รับข่าวสารได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ในยุคสังคมสื่อสารไร้พรมแดน ซึ่งมีส่วนให้นิสิต นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างสะดวก รวดเร็ว  การให้การสนับสนุนโครงการสายฟ้าน้อยจึงเป็นการมอบโอกาสที่ดีแก่นิสิต นักศึกษา   ที่ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ นักข่าวสายฟ้าน้อย ทั้ง 60 คน ได้เพิ่มพูนความรู้ และนำประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพการดำเนินชีวิตของตนเอง และเพื่อสังคมโดยรวม

 

นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย กล่าวว่า ด้วยภารกิจหลักของสมาคมฯ ที่มุ่งส่งเสริมให้สื่อมวลชนในวิชาชีพปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นในจริยธรรม จรรยาบรรณ ตลอดจนส่งเสริมกระบวนการปฏิรูปสื่ออย่างถูกต้อง โดยเฉพาะในสายงานวิทยุ และโทรทัศน์ ซึ่งโครงการนี้จะเป็นเสมือนบันไดสำหรับนิสิต นักศึกษาที่จะก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารมวลชนที่เปี่ยมล้นด้วยคุณภาพ และจริยธรรม นอกเหนือไปจากการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในสถาบันการศึกษา ทั้งนี้ ด้วยเจตนารมณ์เดียวกันนี้ สมาคมฯ และ ทรู จึงร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ นักข่าวสายฟ้าน้อย  ขึ้นเป็นรุ่นที่ 6 ในปีนี้ โดยมุ่งหวังที่จะเห็นนิสิต นักศึกษาที่เข้ามาอบรมได้รับทั้งความรู้ ทักษะ จรรยาบรรณ จริยธรรม และเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันเป็นประโยชน์  เพื่อนำมาใช้พัฒนาตนเองในวิชาชีพสื่อสารมวลชนต่อไป

 

ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ อยู่บนพื้นฐานของ การเป็นส่วนหนึ่งของกันและกันที่มีส่วนสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการพัฒนาเยาวชนคนรุ่นใหม่ โดยเฉพาะผู้ที่กำลังจะก้าวสู่วิชาชีพสื่อสารมวลชนให้มีความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาสาระข้อมูลอย่างถูกต้อง และถ่ายทอดข่าวสารอย่างมีคุณภาพ และรับผิดชอบต่อสังคม รวมทั้งสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสื่อสารได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ นางสาวเสาวนีย์ กล่าวปิดท้าย

 

จากภาพ :  นายเทพชัย หย่อง (แถวหลังสุด-ที่ 5 จากขวา)  ที่ปรึกษา สมาคมนักข่าววิทยุและ โทรทัศน์ไทย และผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ทีวีไทย ทีวีสาธารณะ นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ (แถวหลังสุด-ที่ 3 จากซ้าย) นายกสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย และนางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ (แถวหลังสุด-ยืนกลาง) ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ รับผิดชอบงานซีเอสอาร์ และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กร และประชาสัมพันธ์การตลาดกลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ถ่ายภาพร่วมกับนิสิต นักศึกษาสาขาสื่อสารมวลชน จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว สายฟ้าน้อยรุ่นที่ 6  ณ ทรู ทาวเวอร์ กรุงเทพฯ

About Author

shyboy

shyboy