ดีแทค ชื่นชมวัฒนธรรมของชาติพร้อมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะไทย มอบบัตรชมนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดินเพิ่มอีก 1,000 ใบ

โดย shyboy | 25 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ 17:24 น. | อ่าน 12
ดีแทค ชื่นชมวัฒนธรรมของชาติพร้อมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะไทย มอบบัตรชมนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดินเพิ่มอีก 1,000 ใบ พร้อมมอบหนังสือเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงผ่านกิจกรรมของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 99.5
25 พฤศจิกายน 2551 – จากผลตอบรับของกิจกรรมมอบบัตรเข้าชมนิทรรศการ งานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 5” จากดีแทคจำนวน 1,000 ใบ สำหรับผู้ฟังที่ร่วมตอบคำถามในทุกช่วงรายการของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 99.5 เมื่อเดือนที่ผ่านมา โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคตัดสินใจขยายโครงการมอบบัตรเข้าชมนิทรรศการเพิ่มอีก 1,000 ใบ  พร้อมมอบหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร ที่ดีแทคได้จัดพิมพ์ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชให้กว้างขวางในหมู่ประชาชน

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค กล่าวว่ากิจกรรมนี้ ดีแทคจัดขึ้นเพื่อร่วมส่งเสริมคุณค่างานศิลปะไทย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมงานศิลปะชิ้นเยี่ยมของประเทศที่หาดูได้ยากจากฝีมือของนักเรียนจากโรงฝึกศิลปาชีพ สวนจิตรลดา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ของสมเด็จพระนางเจ้า ฯพระบรมราชินีนาถในงานนิทรรศการ “งานศิลป์แผ่นดินครั้งที่ 5” ซึ่งจัดขึ้นที่พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต และร่วมภาคภูมิใจในงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งจะเป็นมรดกของชาติสืบไป ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมจากรายการของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 99.5 โดยตอบคำถามเกี่ยวกับนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดิน พร้อมรับรางวัลเป็นบัตรเข้าชมฟรีท่านละ 2 ใบ ตั้งแต่วันนี้ และมอบให้จนกว่าบัตรจะหมด และในโอกาสเดียวกันนี้ ดีแทคขอมอบหนังสือ “เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไร” พร้อมกันไปกับบัตรเข้าชมนิทรรศการ เพื่อให้ผู้ฟังได้นำไปศึกษาหรือเป็นเอกสารอ้างอิงเพื่อความรู้และการเผยแพร่ต่อไปอีกด้วย

 

นายพีระพงษ์กล่าวว่า  “เชื่อว่าทุกท่านที่ได้เข้าชมงานนิทรรศการงานศิลป์แผ่นดินนี้ ไม่เพียงแต่จะได้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ที่ได้ทรงอุทิศพระองค์ในการสืบสานมรดกทางศิลปวัฒนธรรมของฝีมือช่างไทยให้ยืนยงอยู่คู่ประเทศไทยเท่านั้น แต่ทุกท่านที่ได้รับหนังสือ เศรษฐกิจพอเพียงหมายถึงอะไรที่ดีแทคจัดพิมพ์ร่วมกับสถาบันไทยพัฒน์ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ยังจะได้เข้าใจถึงแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งจะทำให้ประชาชนคนไทยร่วมกันเทิดทูนในพระราชปณิธานของทั้งสองพระองค์ที่ทรงอุทิศพระองค์ทรงงานด้วยพระราชปณิธานที่จะพัฒนาประเทศไทยมาโดยตลอดเสมอมา”.

About Author

shyboy

shyboy

Partners