ทรู ผนึกกำลัง เอแบค และ เอ.อาร์. จัดแข่งขันสุดยอดนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่

โดย shyboy | 10 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ 15:03 น. | อ่าน 22
ทรู ผนึกกำลัง เอแบค และ เอ.อาร์. จัดแข่งขันสุดยอดนักธุรกิจออนไลน์รุ่นใหม่ "ไทยแลนด์ อี-คอมเมิร์ช 2009" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมเงินรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า 2,000,000 บาท
 

(กรุงเทพฯ 10 พฤศจิกายน 2551) บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC) และบริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด ประกาศเปิดโครงการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 หรือ Thailand  e-Commerce Challenge 2009” เพื่อเป็นเวทีส่งเสริมการค้าระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แก่นิสิต นักศึกษา และเพิ่มโอกาสให้ผู้แข่งขันได้รับประสบการณ์จากการทำธุรกิจจริง ด้วยการสร้างร้านค้าออนไลน์บน www.weloveshopping.com เว็บไซต์ eCommerce อันดับ 1 ของไทย โดยเปิดรับสมัครผ่าน www.weloveshopping.com หรือโทร 02-900-9999 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

 

ภราดา ดร.บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวว่า บทบาทการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาและเยาวชนจัดตั้งบริษัทจำลองและการเผยแพร่องค์ความรู้ด้าน SME แก่บุคคลกลุ่มต่างๆ ทั่วไป  ที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ได้ดำเนินการต่อเนื่องจนเป็นผลสำเร็จมาเป็นระยะเวลานาน ประกอบกับการเป็น  ที่ยอมรับอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ  ในฐานะผู้นำในการจัดการศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านบริหารธุรกิจ ตลอดจนปณิธานในการรังสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความรู้และมีสมรรถนะในการแข่งขันบนเวทีโลก เป็นเหตุผลสำคัญที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพร้อมที่จะผนึกกำลังกับองค์กรชั้นนำทั้ง 2 คือ ทรู และเครือเออาร์ จัดการแข่งขัน โครงการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 หรือ Thailand e-Commerce Challenge 2009” (TEC 2009) ขึ้นเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักเรียน นักศึกษา และบุคคลที่สนใจทั่วประเทศให้มีขีดความสามารถเข้าสู่มาตรฐานการทำธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตในระดับสากล

 

นายอติรุฒม์ โตทวีแสนสุข ผู้อำนวยการบริหาร ด้าน Office/SME Solution & Wireless Access บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า ความร่วมมือในการจัดแข่งขันโครงการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 เป็นไปตามนโยบายของกลุ่มทรูที่จะส่งเสริมการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Commerce) แบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบ พร้อมที่จะแข่งขันกับคู่แข่งในไทยและต่างประเทศได้เต็มที่ยิ่งขึ้น โดยกลุ่มทรู ให้การสนับสนุนด้านข้อมูลความรู้ ช่องทางในการขายที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของกลุ่มลูกค้าปัจจุบัน  พร้อมเปิดให้สร้างร้านค้าออนไลน์บนเว็บไซต์ www.weloveshopping.com ที่สุดแห่งไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้ง คอนเวอร์เจนซ์ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว จากปีที่แล้วมีผู้เข้าชม 240 ล้านครั้ง      มาเป็นกว่า 500 ล้านครั้งในปีนี้ รวมถึงมีร้านค้าออนไลน์ 136,000 ร้าน จึงช่วยเพิ่มโอกาสนำสินค้าและบริการของผู้ประกอบธุรกิจไปสู่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั่วโลกซึ่งมีจำนวนมากกว่า 800 ล้านคน กว่า 225 ประเทศทั่วโลก และยังเป็นการส่งเสริมและยกระดับการทำการตลาดออนไลน์แก่ผู้ประกอบธุรกิจ เพื่อให้สามารถแข่งขันกันในโลกธุรกิจจริงได้ นอกจากนี้ ทรู ยังส่งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมากด้วยประสบการณ์ มาเป็นวิทยากรภาคปฏิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้ทดลองฝึกฝีมือก่อนการแข่งขันจริง

 

 

 

 

ทางด้าน นายปฐม อินทโรดม ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอ.อาร์. อินฟอร์เมชัน แอนด์ พับลิเคชั่น จำกัด กล่าวว่า เอ. อาร์. ในฐานะสื่อไอทีอันดับ 1 ของประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของธุรกิจ    อีคอมเมิร์ซ ที่จะช่วยให้เยาวชนรุ่นใหม่สามารถเติบโตสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้น และยังเป็นการสร้างเวทีทางความคิดให้กับนิสิต นักศึกษาจากทั่วประเทศได้นำเสนอแนวคิด มุมมองใหม่ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอด และพัฒนาไปสู่แผนการตลาดในโลกธุรกิจจริง รวมถึงเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับภาคธุรกิจของประเทศไทยอีกทางหนึ่ง สำหรับ โครงการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 หรือ Thailand  e-Commerce Challenge 2009” ในครั้งนี้ นอกจาก เอ.อาร์. จะเป็นสื่อสนับสนุนอย่างเป็นทางการแล้ว ยังได้นำเอาประสบการณ์จากธุรกิจออนไลน์ของบริษัท เช่น ThaiMail.com, BuzzIdea.TV มาร่วมถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเต็มที่ด้วย

 

สำหรับรูปแบบการแข่งขัน โครงการแข่งขันพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2552 หรือ Thailand e-Commerce Challenge 2009” จะเปิดโอกาสให้นักเรียน นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบด้วยการสัมมนาทางวิชาการ การฝึกภาคปฏิบัติ และการแข่งขันในระยะเวลา 3 เดือน คือเดือนเมษายน มิถุนายน 2552 โดยแบ่งประเภทการแข่งขันเป็น 3 ประเภทได้แก่ ประเภทบุคคลทั่วไป ประเภทสถาบันอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า และประเภทสถาบันอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษา ทั้งนี้ สามารถสมัครแข่งขันได้ทั้งแบบเดี่ยว คู่ หรือเป็นทีม  (ไม่เกินทีมละ 3 คน) ในส่วนของการตัดสิน คณะกรรมการจะพิจารณาจากเกณฑ์ ได้แก่ คะแนนยอดขายสูงสุด คะแนนผู้เยี่ยมชมสูงสุด  คะแนนจำนวน Transaction และคะแนนความคิดสร้างสรรค์  โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    ใบประกาศเกียรติคุณ เงินรางวัล และทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มูลค่ารวมทั้งสิ้นกว่า 2,000,000 บาท ผู้สนใจสามารถสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.weloveshopping.com และโทร 02-900-9999 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

About Author

shyboy

shyboy

Router wifi6