เดลล์ สนับสนุนการจัดการประกวด แมด อวอร์ด 2009

โดย shyboy | 6 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ 18:49 น. | อ่าน 56
Dell ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประกวด แมด อวอร์ด 2009 เวทีสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงพลังความคิดอย่าง ไร้ขีดจำกัด เพื่อสะท้อนแบบฉบับความเป็นตนเอง
นายอโณทัย เวทยากร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดลล์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับนางดรรชนีพร พฤกษ์วัฒนานนท์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท อินเทล  ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ขวา) ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประกวด       แมด อวอร์ด 2009 เวทีสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ได้แสดงออกถึงพลังความคิดอย่าง     ไร้ขีดจำกัด เพื่อสะท้อนแบบฉบับความเป็นตนเอง โดยมี อาจารย์สุนทรี ผลวิวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา และผู้ช่วยศาสตราจารย์พจนา สัจจาศิลป์ หัวหน้าโครงการทูตนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมหารือเพื่อวางแผนในการดำเนินงาน

About Author

shyboy

shyboy

Partners