ดีแทค ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ส่งเสริมคนรุ่นใหม่ทำความดี เพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคมไทย

โดย shyboy | 3 พฤศจิกายน 2551 เมื่อ 13:53 น. | อ่าน 10
บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ร่วมสานอุดมการณ์ของสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเสริมสร้างสังคม โดยนำความรู้ความสามารถของนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์
3 พฤศจิกายน 2551- บมจ. โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (ดีแทค) ร่วมสานอุดมการณ์ของสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพในการเสริมสร้างสังคม โดยนำความรู้ความสามารถของนักศึกษาไปบำเพ็ญประโยชน์ รวมทั้งเพิ่มโอกาสของการเรียนรู้ถึงชีวิตและความเป็นอยู่ของคนชนบทจากการใช้เวลาในการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาสังคมและสร้างความมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ รวมถึงการใช้เวลาว่างของนักศึกษาที่มีผลต่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคมไทย

 

นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิด เปิดเผยว่าความร่วมมือกับสโมสรโรตาแรคท์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความรู้สู่ชนบทถือเป็นก้าวย่างสำคัญของ โครงการทำดีทุกวัน ที่หนึ่งในเป้าหมายหลักคือการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ทำความดีและเสริมสร้างจริยธรรมนอกหลักสูตรการเรียนรู้แก่เยาวชน เพราะเราเชื่อว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญของการพัฒนาประเทศชาติให้เข้มแข็งและมั่นคงอย่างยั่งยืนในอนาคต อีกทั้งการลงพื้นที่ชนบทร่วมกับนักศึกษาในครั้งนี้ยังเป็นการช่วยให้เรารับทราบปัญหาที่แท้จริงของชาวบ้านเพื่อนำข้อมูลกลับมาพัฒนางาน CSR ของดีแทค และเป็นการส่งเสริมร่วมกับคนในท้องถิ่นในการพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างดีแทค นักศึกษา และชาวบ้าน โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ดีแทคสนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งให้กับนักศึกษาเพื่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ให้กับโรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม ต.โนนโพธิ์ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ ให้การอบรมด้านการปฐมพยาบาลและสาธารณสุขที่ถูกต้อง รวมถึงความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์และยาเสพติดให้ชาวบ้านได้เข้าใจและรับทราบปัญหาเพื่อนำไปปฏิบัติได้จริงในชีวิต พร้อมกันนั้น โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ยังได้มอบเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์กีฬาให้กับเด็กๆ ทั้งโรงเรียนอีกด้วย.

About Author

shyboy

shyboy

Partners