กลุ่มทรู ผลักดัน Convergence เสริมแกร่งนโยบาย ซีเอสอาร์ (CSR) เพิ่มโอกาสรับผิดชอบต่อสังคม ให้เข้าถึงได้เท่าเทียม

โดย shyboy | 20 ตุลาคม 2551 เมื่อ 14:51 น. | อ่าน 63
กลุ่มทรูเปิดนโยบายซีเอสอาร์ [CSR] มุ่งนำศักยภาพคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ธุรกิจและบริการในกลุ่ม ต่อยอดแนวคิดองค์กรดีร่วมรับผิดชอบสังคม มั่นใจด้วยความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีสื่อสาร
กลุ่มทรูเปิดนโยบายซีเอสอาร์ [CSR] มุ่งนำศักยภาพคอนเวอร์เจนซ์ (Convergence) ธุรกิจและบริการในกลุ่ม ต่อยอดแนวคิดองค์กรดีร่วมรับผิดชอบสังคม มั่นใจด้วยความเชี่ยวชาญและศักยภาพที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีสื่อสาร จะผลักดันด้านการศึกษาที่เท่าเทียม เพิ่มโอกาสเข้าถึงโลกแห่งการเรียนรู้ให้สังคมพัฒนาได้จริง   เชื่อมั่นพนักงานในองค์กรเป็นกำลังสำคัญ พร้อมสานต่อกิจกรรมทุกด้าน อาทิ สิ่งแวดล้อม ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมเยาวชน รวมทั้งโครงการ ปลูกปัญญา ปลูกความรู้สู่อนาคต  แบบสมบูรณ์ครบวงจรยิ่งขึ้น              

 

นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น   เปิดเผยว่า กลุ่มทรูได้ดำเนินนโยบายการทำงานเพื่อสังคม หรือ ซีเอสอาร์ (Corporate Social Responsibility) ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากตระหนักว่าเป็นหน้าที่ขององค์กรที่ดีที่ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม และด้วยแนวคิดของยุทธศาสตร์คอนเวอร์เจนซ์ ที่ไม่เพียงเพิ่มศักยภาพการแข่งขันธุรกิจ และนำเสนอนวัตกรรมบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ลูกค้า   ยังทำให้การกำหนดทิศทางด้านความรับผิดชอบต่อสังคมหรือ ซีเอสอาร์ ชัดเจนและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   โดยการนำความเชี่ยวชาญด้านธุรกิจและเทคโนโลยีสื่อสารเพื่อมอบประโยชน์แก่สังคมได้มากที่สุด เน้นด้านการศึกษา เพิ่มโอกาสให้เข้าถึงโลกแห่งการเรียนรู้ได้อย่างเท่าเทียม อันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้สังคมพัฒนาได้จริง ซึ่งกลุ่มทรูนำร่องโครงการ ปลูกปัญญา…ปลูกความรู้สู่อนาคตยกระดับสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มอบสื่อดิจิทัล ชุดอุปกรณ์รับสัญญาณผ่านดาวเทียม เครื่องรับโทรทัศน์ พร้อมช่องรายการที่มีเนื้อหาสาระเพื่อการเรียนรู้และการศึกษาจาก ทรูวิชั่นส์  จำนวน 40 ช่อง เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่โรงเรียนทั่วประเทศ 

 

นายศุภชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า  หัวใจของซีเอสอาร์ คือการมองดูตัวเอง ว่ามีความพร้อมด้านไหน มีความเชี่ยวชาญด้านใด และมีศักยภาพทำอะไรได้ดีเลิศ แล้วนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ การพัฒนาโครงการซีเอสอาร์ของ กลุ่มทรูจึงใช้ความเชี่ยวชาญและจุดแข็งในธุรกิจด้านต่างๆ มาต่อยอด และมุ่งเน้นที่ความจริงจังและต่อเนื่อง กลุ่มทรูมีแนวคิดต่อยอดเพิ่มโอกาสเข้าถึงข้อมูล ข่าวสาร และสาระความรู้ต่างๆ ของประชาชน ผ่าน Internet Access เข้าถึงโรงเรียนที่ห่างไกล ให้เด็กเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ต  รวมทั้งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ เกิดการเรียนรู้ในด้านต่างๆ เพิ่มขึ้น  ทั้งนี้นโยบายที่สำคัญด้านซีเอสอาร์ของกลุ่มทรู อีกประการหนึ่งก็คือ ให้ความสำคัญกับบุคลากรภายใน โดยการส่งเสริมให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบหลากหลาย  บนพื้นฐานความรู้สึกว่าทุกคนมีหน้าที่ผิดชอบต่อสังคมร่วมกัน

นางสาวเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ และหัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์การตลาด กลุ่มทรู ซึ่งได้รับมอบหมายให้ดูแลนโยบายงานด้านซีเอสอาร์(CSR ) ของกลุ่มทรู   เปิดเผยว่า กลุ่มทรูได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาตลอดและต่อเนื่อง เพียงแต่ในยุคนั้น  ไม่ได้เรียกว่า  ซีเอสอาร์    แต่กิจกรรมที่ทำทั้งหลายล้วนเกิดจากความตั้งใจที่จะทำสิ่งที่ดีๆ ให้แก่สังคม  ซึ่งก็เป็นซีเอสอาร์ในมุมกว้าง  มีหลากหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับมอบหมายให้นำไปปฏิบัติในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ  เช่น  โครงการประกวดภาพถ่าย, นักวิทย์น้อย และอื่นๆ  รวมทั้งกิจกรรมที่พนักงานหน่วยงานต่างๆ  คิดค้นและดำเนินการด้วยตนเองและร่วมกับหน่วยงานต่างๆ  เช่น กิจกรรมเดินสายสวยด้วยมือทรู  ที่ดูแลจัดระเบียบสายโทรศัพท์ในพื้นที่ให้บริการทั่วกรุงเทพ     หรือร่วมกับองค์กรอื่นๆ  เช่น  การรับบริจาคสิ่งของ  อุปกรณ์การเรียน หรือ เครื่องอุปโภคบริโภค เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ  ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมที่กลุ่มทรู ได้ร่วมทำมานั้น นอกจากครอบคลุมทั้ง 7 ส่วนของนโยบายเรื่องของความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจที่ต้องมีต่อสังคม  ในฐานะที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว    ยังสะท้อนความตั้งใจของพนักงานทรูทุกคน ที่พร้อมมีส่วนร่วมในเรื่องซีเอสอาร์  ได้อย่างชัดเจน   

 

กลุ่มทรู มุ่งมั่นที่จะสร้างสมดุลระหว่างการทำธุรกิจและความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งไม่ใช่การทำงานแบบฉาบฉวย แต่เป็นเนื้อแท้ของความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ และต้องทำอย่างไม่มีวันสิ้นสุด เฉกเช่นวัฏจักรของโลกแห่งการเรียนรู้ เพื่อนำพาทุกๆ หน่วยของสังคม ไม่ว่าจะเป็น องค์กร บุคลากร เยาวชน ประชาชน และประเทศชาติ ให้ก้าวหน้ายั่งยืนร่วมกัน นายศุภชัย กล่าวสรุป 

About Author

shyboy

shyboy

Partners