ไมโครซอฟท์นำเสนอ "Security Curriculum" เพื่อความปลอดภัยของผู้เยาว์ออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ www.pil.in.th

โดย shyboy | 17 ตุลาคม 2551 เมื่อ 11:24 น. | อ่าน 10
ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด นำเสนอคอลัมน์ใหม่ในเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่า "Security Curriculum" หรือ “ความปลอดภัยของผู้เยาว์ออนไลน์” มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ตื่นตัวด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ต
หลังจากประสบความสำเร็จจากการเปิดตัวเปิดตัวชุมชนออนไลน์สำหรับการศึกษาผ่านเว็บไซต์ www.pil.in.th  ล่าสุดบริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด  นำเสนอคอลัมน์ใหม่ในเว็บไซต์ โดยใช้ชื่อว่า “Security Curriculum” หรือ ความปลอดภัยของผู้เยาว์ออนไลน์มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชนและผู้ปกครองได้ตื่นตัวด้านความปลอดภัยบนอินเตอร์เน็ตและการกระทำผิดจากคอมพิวเตอร์ที่เกิดกับเยาวชน โดยนำเสนอเนื้อหาผ่านเรื่องราวของการ์ตูนกระตุ้นความสนใจ พร้อมแบบฝึกหัด และกิจกรรมให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการการคิด ร่วมเรียนรู้ และตัดสินใจด้วยตนเอง โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาสำหรับนักเรียน เนื้อหาสำหรับผู้ปกครอง และเนื้อหาสำหรับครู ซึ่งเน้นการให้คำแนะนำทางด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตที่ชัดเจน และสามารถปฏิบัติได้จริงอาทิ ธรรมชาติของสังคมบนอินเทอร์เน็ต มารยาทการวางตัวบนอินเทอร์เน็ต การเผยแพร่รูปภาพและลิขสิทธิ์ การให้ความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา การปกป้องคอมพิวเตอร์ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการเผยแพร่ภาพและข้อความ ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยของเยาวชนเมื่อออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต  

 

ผู้สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pil.in.th  

About Author

shyboy

shyboy

Partners