ดีแทคขยายกิจกรรมต้านโลกร้อนร่วมหลายหน่วยงานรณรงค์ให้ทุกคนร่วมใจกันอนุรักษ์ธรรมชาติ

โดย shyboy | 16 ตุลาคม 2551 เมื่อ 11:27 น. | อ่าน 11
เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการร่วมต้านภัยโลกร้อนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความตื่นตัวเรื่องผลกระทบจากสภาวะโลก
บรรยายภาพ: ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ดีแทค โดยนายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการสำนักงานสำนึกรักบ้านเกิดจากดีแทค เป็นผู้รับมอบในฐานะเป็นองค์กรร่วมจัดกิจกรรมและสนับสนุนงานฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษสวนสัตว์สงขลา โดยการจัดงานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมความรู้เรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการท่องเที่ยวตามเจตนารมณ์โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค

 

เพื่อสานต่อเจตนารมณ์ในการร่วมต้านภัยโลกร้อนและปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคร่วมกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ลูกค้าและประชาชนเกิดความตื่นตัวเรื่องผลกระทบจากสภาวะโลกร้อนสู่เยาวชนและประชาชนผ่านหลากหลายกิจกรรมตลอดไตรมาส

 

โดยที่ผ่านมา ดีแทคได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสฉลองครบรอบหนึ่งทศวรรษสวนสัตว์สงขลา ซึ่งได้มีการจัดงานไปเมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคมที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์สงขลา จังหวัดสงขลา โดยเปิดให้ประชาชนเข้าชมและร่วมกิจกรรมได้ฟรีพร้อมกับหลายหน่วยงานที่เข้าร่วมกันจัดงาน เพราะนอกจากจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้ความเพลิดเพลิน สวนสัตว์สงขลายังเป็นสถานที่อนุรักษ์สัตว์ป่าที่น่ารู้น่าสนใจ เป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์และงานวิจัยทางสัตวศาสตร์ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องเรียนในธรรมชาติมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ทำให้ผู้เข้าชมงานสามารถเรียนรู้และศึกษาเรื่องราวของธรรมชาติและสัตว์ป่าได้อย่างครบวงจร ดีแทคยังได้ร่วมประชาสัมพันธ์การจัดงานผ่านทางระบบ SMS ให้ลูกค้าดีแทคและแฮปปี้รับทราบพร้อมทั้งเชิญชวนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรณรงค์ต้านโลกร้อนด้วย

 

สำหรับในเขตกรุงเทพ ดีแทคได้ร่วมกันกับสมาคมพิทักษ์สัตว์ไทย และร่วมด้วยช่วยกัน FM 96.0 จัดกิจกรรมทอล์คโชว์พี่ตู้ หรือนักพูดชื่อดังจรัสพงษ์ สุรัสวดี ในหัวข้อ เพราะสัตว์ก็มีสิทธิ์เพื่อร่วมรณรงค์เรื่อง พ.ร.บ.ป้องกันการทารุณสัตว์ร่วมก่อตั้งมูลนิธิช่วยกันพิทักษ์สัตว์ซึ่งได้จัดไปแล้วเมื่อเร็วๆ นี้ที่หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งยังได้ร่วมกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป และเครือข่าย Green Alliance Network ในการร่วมกันจัดกิจกรรม Flora & Fauna Exotica: The Lost World 2008 ี่ศูนย์การค้าดิเอ็มโพเรียม ระหว่างวันที่ 2-12 ตุลาคม นอกจากร่วมจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้ว ดีแทคยังได้ถือโอกาสนี้พาเยาวชนจากสถานสงเคราะห์ 3 แห่งเข้าร่วมชมนิทรรศการพร้อมทั้งเรียนรู้เรื่องสภาวะโลกร้อน รวมทั้งให้เยาวชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

 

ทั้งนี้การรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมนับเป็นหนึ่งในนโยบายตามโครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ซึ่งที่ผ่านมาดีแทคได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีการจัดกิจกรรมอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกทั้งภายในและภายนอกองค์กร เช่นโครงการ Battery for Life ให้ความรู้เรื่องพิษภัยของแบตเตอรี่และการกำจัดแบตเตอรี่มือถืออย่างถูกวิธีพร้อมทั้งได้จัดทำกล่องทิ้งแบตเตอรี่ไว้ในห้างสรรพสินค้าโรบินสันและอาคารสำนักงานที่เข้าร่วมโครงการ เป็นต้น.

About Author

shyboy

shyboy

Partners