ซัมซุงตอกย้ำความมั่นใจมาตรฐานการบริการ คว้า 3 รางวัลในงาน "Thailand National Call Center Awards 2008"

โดย shyboy | 7 ตุลาคม 2551 เมื่อ 14:15 น. | อ่าน 76
ซัมซุงกวาด 3 รางวัลเกียรติยศจากการประกาศผล "รางวัลการบริการลูกค้ายอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2551 (Thailand National Call Center Awards 2008)"
          กรุงเทพฯ (7 ตุลาคม 2551) ซัมซุงกวาด 3 รางวัลเกียรติยศจากการประกาศผล รางวัลการบริการลูกค้ายอดเยี่ยมประจำปี พ.ศ. 2551 (Thailand National Call Center Awards 2008)” จัดขึ้นโดยสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์แห่งประเทศไทย หรือ Call Center Industry Association of Thailand (CCIA) โดยซัมซุงได้รับรางวัลรองอันดับสองสำหรับ ศูนย์บริการลูกค้าดีเด่น (2nd Runner-up for Best Call Center)” รางวัลชนะเลิศสำหรับ พนักงานบริการลูกค้าดีเด่น (Winner of Best Support Call Center)” และรางวัลรองอันดับสองสำหรับ พนักงานบริการลูกค้าดีเด่น (2nd Runner-up for Best Support Call Center)” ซึ่งซัมซุงเป็น บริษัทเดียวในกลุ่มธุรกิจเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรคมนาคมที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เนื่องจากการบริหารจัดการศูนย์บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยซัมซุงได้ทุ่มงบประมาณกว่า 35 ล้านบาท เพื่อใช้ในการพัฒนาปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้ได้มาตรฐานด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีอันทันสมัย สามารถตอบรับกับความต้องการของลูกค้าซัมซุงที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นในปัจจุบัน   ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว    ทันทุกสถานการณ์

 

          นายมนาเทศ อันนวัฒน์ หัวหน้ากลุ่มธุรกิจสื่อสารการตลาดและองค์กร บริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด กล่าวว่า ซัมซุงมีความยินดีและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลถึง 3 รางวัลจาก CCIA ในปีนี้   โดย ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของซัมซุง (Samsung Customer Contact Center – Samsung CCC) ได้รับรางวัลรองอันดับสองสำหรับ ศูนย์บริการลูกค้าดีเด่นนอกจากนี้พนักงานลูกค้าสัมพันธ์จากซัมซุงถึง 2 ท่านจาก Samsung CCC ยังได้รับรางวัล ชนะเลิศและรองอันดับสองสำหรับ พนักงานบริการลูกค้าดีเด่นโดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่ น.ส. รังสิโย แจ้งไพร เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพพนักงาน (QA/ Customer Contact Center) และรองชนะเลิศอันดับสอง ได้แก่ น.ส. จารุณี มาลากาญจน์ พนักงานรับเรื่องร้องเรียนลูกค้า (Voice of Customer) ซึ่งซัมซุงเป็นบริษัทเดียว   ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรคมนาคมที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติรายการนี้ โดยทุกรางวัลถือเป็นเครื่องการันตี  ได้เป็นอย่างดีว่าซัมซุงไม่เพียงแต่มุ่งมั่นที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ที่เป็นเลิศให้กับลูกค้าเท่านั้น แต่ยังรักษาสายสัมพันธ์ในระยะยาวด้วยการดูแลและใส่ใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ผ่านทางศูนย์บริการลูกค้าที่มีคุณภาพ      ในการให้บริการอย่างเพียบพร้อม ทันสมัย และมีมาตรฐานดีเยี่ยม เพื่อประสานความช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าซัมซุง รวมถึงเป็นศูนย์กลางในการกระจายข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์สูงสุดต่อลูกค้าตลอดจนผู้บริโภคทั่วไป อีกทั้งยังเป็นช่องทางที่บริษัทจะได้รับฟังข้อคิดเห็นและคำแนะนำต่างๆ จากลูกค้าเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบริการของซัมซุงต่อไป

 

            ซัมซุงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการดูแลและให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าอย่างยั่งยืน จึงได้จัดตั้ง ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของซัมซุงหรือ (Samsung Customer Contact Center)” ขึ้นในปี พ.ศ.2543 เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพอีกแนวทางหนึ่ง โดยตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ผ่านมา Samsung CCC มีบทบาทในการเป็นช่องทาง การให้บริการและเป็นศูนย์กลางที่ลูกค้าจะสามารถแจ้งความประสงค์ต่างๆ รวมไปถึงการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ฉับไว โดยสำนักงานใหญ่ของศูนย์บริการตั้งอยู่บนถนนสีลม ในแต่ละเดือนศูนย์บริการข้อมูลของซัมซุงทำหน้าที่ตอบรับโทรศัพท์

 

จากลูกค้าทั้งสิ้นกว่า 50,000 ราย หรือราว 600,000 รายต่อปี ทำหน้าที่หลักในการประสานงานโดยตรงกับศูนย์บริการซัมซุง (Samsung Service Center) กว่า 27 แห่งทั่วประเทศเพื่อให้ลูกค้าสามารถรับบริการทั้งในด้านการรับทราบข้อมูลผลิตภัณฑ์ การซ่อมแซมสินค้า เงื่อนไขการรับประกันสินค้า และอื่นๆ โดยลูกค้าซัมซุงจากทั่วประเทศสามารถติดต่อกับศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของซัมซุงได้ผ่านโทรศัพท์หมายเลข 1800-29-3232 จากโทรศัพท์บ้านโดยไม่เสียค่าบริการ หรือ หมายเลข 0-2689-3232   

 

            ซัมซุงตระหนักดีถึงความสำคัญของการรักษาความสัมพันธ์และการให้บริการที่ดีต่อลูกค้าของเราในระยะยาว โดยซัมซุงมีการใช้งบประมาณทั้งสิ้นปีละกว่า 35 ล้านบาทในการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพศูนย์บริการข้อมูลลูกค้าของซัมซุงและฝึกอบรมพนักงานของเราให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพในการบริการอย่างแท้จริง ในปัจจุบันเรามีโครงการที่จะขยายบริการของศูนย์เพิ่มเติมอีกมากมายเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยหัวใจของการให้บริการของซัมซุงคือการมอบความประทับใจในผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของซัมซุงให้ทัดเทียมกับความไว้วางใจที่ลูกค้ามอบให้กับซัมซุง ศูนย์บริการข้อมูลจึงเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันยอดขายและสร้างการรับรู้ด้านแบรนด์อันดีของซัมซุง โดยซัมซุงจะก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งในการพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสู่ลูกค้าคนสำคัญของเรา นายมนาเทศ      กล่าวเสริม

 

            รางวัลการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Thailand National Call Center Awards) เป็นรางวัลที่จัดขึ้น โดยสมาคมอุตสาหกรรมการบริการลูกค้าทางโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (CCIA) เป็นประจำทุกปีเพื่อประกาศเกียรติคุณของศูนย์บริการลูกค้าของบริษัทต่างๆ ตลอดจนบุคคลากรที่รักษามาตรฐานในการปฏิบัติหน้าที่ในระดับสูงสุดตามที่คณะกรรมการได้กำหนดไว้ นอกจากนี้รางวัลดังกล่าวยังเป็นเครื่องกระตุ้นให้ศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ต่างๆ    พัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติงานของตนอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy