เอปสันส่งเสริมอาชีพเยาวชน จัดโครงการ "ชิลเดร์น บิสิเนส บิวเดอร์" ประเดิมมอบอุปกรณ์ไอซีทีประกอบการเรียนรู้ด้านอาชีพแก่เด็กพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์

โดย shyboy | 7 ตุลาคม 2551 เมื่อ 13:50 น. | อ่าน 127
เอปสันผู้นำด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ มุ่งมั่นลดช่องว่างในสังคม ส่งเสริมสร้างรากฐานประกอบวิชาชีพให้กับเยาวชนไทย ประเดิมมอบอุปกรณ์ไอซีทีมูลค่ากว่า 100,000 บาท สนับสนุนโครงการผักไฮโดรโพนิกส์ โรงเรียนศรีสังวาลย์
เอปสันผู้นำด้านเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจ มุ่งมั่นลดช่องว่างในสังคม ส่งเสริมสร้างรากฐานประกอบวิชาชีพให้กับเยาวชนไทย ประเดิมมอบอุปกรณ์ไอซีทีมูลค่ากว่า 100,000 บาท สนับสนุนโครงการผักไฮโดรโพนิกส์ โรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

นายยรรยง มุนีมงคลทร ผู้อำนวยการบริหาร บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า เป็นหน้าที่ของทุกองค์กรที่ประกอบกิจการธุรกิจในประเทศไทย ที่จะต้องตระหนักถึงหน้าที่ในการเป็นพลเมืองบรรษัท (Corporate Citizen) ที่ดีของสังคม เอปสัน ประเทศไทย ได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมในด้านต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่มุ่งเน้นด้านการสร้างอนาคต โอกาส และการพัฒนาของเยาวชน ซึ่งกิจกรรมที่ผ่านมา ได้แก่ การเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี เอเชียน คัพ 2007 ที่ทางเอปสัน เป็นผู้ให้การสนับสนุนหลัก นอกเหนือจากการมอบทุนการศึกษาและผลิตภัณฑ์คุณภาพของเอปสันให้กับสถานศึกษา มูลนิธิ และองค์กรเพื่อเด็กและเยาวชนต่างๆ

 

ภายใต้หลักการของบริษัทฯ ที่ว่า Exceed Your Vision เอปสัน ประเทศไทย ได้พยายามที่จะพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เพื่อความเป็นเลิศในเชิงธุรกิจ และเช่นเดียวกัน ในด้านการตอบแทนสังคม เอปสัน ประเทศไทยเอง ก็มุ่งเน้นการสร้างความเป็นเลิศให้แก่สังคมไทย เราอาจจะเริ่มที่มุมเล็กๆ ในสังคม อย่างเยาวชน แต่เป็นมุมที่สำคัญที่สุด การลดช่องว่างทางสังคมสำหรับเยาวชนเป็นสิ่งจำเป็น ดังนั้น กิจกรรมในปีนี้ จึงเน้นที่การสร้างโอกาสและผลักดันให้เยาวชนไทยได้พัฒนาสร้างอาชีพ ธุรกิจ เล็กๆ ของตัวเอง เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนยิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของโครงการ Children Business Builder” นายยรรยง กล่าวต่อ

 

โครงการ Children Business Builder คือโครงการต่อเนื่องที่ทางเอปสัน ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งสร้างรากฐานการประกอบวิชาชีพและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจขนาดย่อมของเยาวชน นอกเหนือจากการศึกษา การประกอบอาชีพก็เป็นอีกส่วนที่สำคัญซึ่งควรได้รับการส่งเสริมอย่างจริงจัง เพื่อให้เยาวชนได้เติบโตดำรงชีวิตอย่างมั่นคง ซึ่งกิจกรรมแรก บริษัทฯ ได้เลือกสนับสนุนโครงการผักไฮโดรโพนิกส์ของโรงเรียนศรีสังวาลย์ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นอกจากนี้ การตัดสินใจเลือกสนับสนุนการปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ของเด็กๆ ในครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับกิจกรรมเพื่อสังคมที่ทางเอปสัน ทั่วโลก มีส่วนร่วมรณรงค์อยู่ นั่นคือการคืนธรรมชาติให้สู่โลก การดูแลสิ่งแวดล้อม และการลดภาวะโลกร้อนนายยรรยง กล่าว

 

สาเหตุที่เอปสันเลือกสนับสนุนโรงเรียนศรีสังวาลย์ เนื่องจากโรงเรียนศรีสังวาลย์ถือเป็นโรงเรียนต้นแบบในการให้ความรู้ และส่งเสริมอาชีพให้กับคนพิการ โดยนักเรียนซึ่งมีตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงมัธยมปลายกว่า 350 คน จะได้รับการส่งเสริมการพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ เช่น การปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ เพาะเห็ดนางฟ้า เพาะเลี้ยงปลา และงานหัตถกรรมต่างๆ เช่น กระปุก ออมสินทำจากสลากออมสินและแกนกระดาษชำระ ซึ่งคุณครูขอรับบริจาคมาจากห้างสรรพสินค้าต่างๆ เป็นต้น ซึ่งผลงานแต่ละชิ้นล้วนประณีตสมบูรณ์ สามารถวางจำหน่ายได้จริง

 

ผักไฮโดรโพนิกส์ผลงานการปลูกของนักเรียนพิการโรงเรียนศรีสังวาลย์ ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณโรงเรียน เนื่องจากผักสด กรอบ และมีขนาดใหญ่ เพราะได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจากนักเรียน แต่ทั้งนี้ผลผลิตจากนักเรียนก็ไม่ได้มีจำนวนมาก เนื่องจากข้อจำกัดด้านสภาพร่างกาย

 

เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเรียนรู้วิชาชีพแก่นักเรียนพิการ โรงเรียนศรีสังวาลย์ เอปสัน ประเทศไทย ได้มอบอุปกรณ์ไอซีทีสำหรับใช้ในการเรียนการสอนได้แก่ โปรเจคเตอร์ จอฉายเคลื่อนที่ พรินเตอร์ โฟโต้ พรินเตอร์ หมึกและกระดาษคุณภาพสูงยี่ห้อเอปสัน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้เด็กได้เรียนผ่านสื่อการสอนมัลติมีเดีย สร้างความรู้ความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถนำไปใช้พัฒนาผลิตภัณฑ์ เช่น พิมพ์ฉลากสำหรับติดถุงผัก เพื่อบอกชื่อผักและราคา อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างเด็กและผู้ซื้อ ทั้งยังเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าอีกด้วย

 

“ผมในนามบริษัทเอปสัน ประเทศไทย รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการสนับสนุน และให้ความช่วยเหลือแก่เยาวชนในวันนี้  เพื่อเป็นแรงกำลังสำคัญที่จะสร้างสรรค์สิ่งดีๆ คืนกลับสู่สังคมของเราในภายหน้า และในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เอปสัน ประเทศไทย ได้เชิญสื่อมวลชนมาร่วมปลูกผักไฮโดรโพนิกส์กับเด็กๆ    เพื่อให้เห็นถึงความสามารถของเยาวชนไทย และช่วยประชาสัมพันธ์ โครงการให้ประชาชนได้รับรู้ในวงกว้าง ซึ่งเอปสัน ประเทศไทยหวังว่าโครงการนี้จะสร้างกำลังใจและแรงบันดาลใจให้กับคนพิการซึ่งมีเป็นจำนวนมากในประเทศไทยต่อไป”  นายยรรยงกล่าวทิ้งท้าย

About Author

shyboy

shyboy

Partners