กลุ่มทรู ปฐมนิเทศพนักงานกลุ่มทรู ที่เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาโท MBA "Retail Management" ภาคภาษาไทย ม. กรุงเทพ

โดย shyboy | 23 กันยายน 2551 เมื่อ 13:57 น. | อ่าน 35
บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับพนักงานกลุ่มทรูจำนวนหนึ่ง ในโอกาสเข้ารับการปฐมนิเทศ ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
(กรุงเทพฯ  23 กันยายน 2551) :  บมจ. ทรู  คอร์ปอเรชั่น โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ (แถวยืนหลังสุด กลาง) กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารถ่ายภาพร่วมกับพนักงานกลุ่มทรูจำนวนหนึ่ง ในโอกาสเข้ารับการปฐมนิเทศและรับข้อคิดจากผู้บริหาร ก่อนเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคภาษาไทย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยกลุ่มทรู ให้สิทธิ์พนักงานในการเรียนในชั่วโมงทำงานเป็นเวลา 4 ปี  พร้อมทั้งสนับสนุนค่าเล่าเรียนอีก 50% ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด  

 

สำหรับการเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสเปิดโลกทัศน์พัฒนาด้านการศึกษาครั้งนี้ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของกลุ่มทรูที่ต้องการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมกับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางธุรกิจไปด้วยกัน

About Author

shyboy

shyboy