ทรู มอบหมายให้คุณเสาวนีย์ ลิมมานนท์ ดูแลงาน ซีเอสอาร์ [CSR] กลุ่มทรู

โดย shyboy | 12 กันยายน 2551 เมื่อ 17:20 น. | อ่าน 565
ล่าสุด กลุ่มบริษัท ทรู มอบหมายให้ เสาวนีย์ ลิมมานนท์ เพิ่มความรับผิดชอบให้ดูแลนโยบายด้าน Corporate Social Responsibility [CSR] ของกลุ่มบริษัททรู
            ทำงานตั้งมั่นบนหลักการและจริงจังกับการทำงานเพื่อสังคมมานานโข จนเป็นที่ยอมรับกันถ้วนทั่ว  ล่าสุด  กลุ่มบริษัท ทรู มอบหมายให้ เสาวนีย์ ลิมมานนท์ ผู้ช่วยบริหารงานกรรมการผู้จัดการใหญ่และรองผู้อำนวยการ/หัวหน้าสายงานสื่อสารองค์กรและสื่อสารการตลาด เพิ่มความรับผิดชอบให้ดูแลนโยบายด้าน Corporate Social Responsibility [CSR] ของกลุ่มบริษัททรู เพิ่มเติม แม้ภาระหน้าที่จะเพิ่มมากสักเพียงใด ก็ไม่ส่งผลให้คุณเสาวนีย์รู้สึกเหน็ดเหนื่อย แต่กลับยินดีที่จะได้ทำงานในอุดมคติ  ในฐานะสมาชิกหนึ่งของสังคมที่จะมีบทบาทสนับสนุนส่งเสริมและช่วยเหลือสังคมอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม อย่างเต็มกำลังความสามารถ   

About Author

shyboy

shyboy

Partners