เนคเทคพัฒนา RFID ตรวจสอบและติดตามข้อมูลบริหารจัดการยางรถยนต์ ช่วยธุรกิจขนส่ง

โดย shyboy | 11 กันยายน 2551 เมื่อ 23:49 น. | อ่าน 224
เนคเทค ร่วมกับ บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด ผู้ให้บริการอัดดอกยางระบบพรีเคียว โดยการนำโครงยางเก่ามาอัดดอกได้ทันที ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์
          ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) ร่วมกับ บริษัท ยูโรไทร์ จำกัด ผู้ให้บริการอัดดอกยางระบบพรีเคียว โดยการนำโครงยางเก่ามาอัดดอกได้ทันที ปัจจุบันได้นำเทคโนโลยี RFID (Radio Frequency Identification) มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์ ซึ่งสามารถช่วยให้บริษัทขนส่งทราบถึงต้นทุนยางทั้งในเชิงสถิติและเชิงบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเก็บประวัติข้อมูลยางทุกเส้น และมีการตรวจสภาพของยางรถยนต์อย่างเป็นระบบ และยังทำให้ผู้ประกอบการขนส่งใช้ยางรถยนต์ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยการนำโครงยางกลับมาใช้ใหม่ 2-3 รอบ ด้วยวิธีการหล่อดอกยาง เนื่องจากการหล่อดอกยางมีต้นทุนเพียง 25-30% ของยางใหม่เท่านั้น

          สืบเนื่องมาจากการดำเนินธุรกิจขนส่งมีความผันผวนมาก ส่งผลให้ผู้ประกอบการมีความเสี่ยงสูงขึ้น และต้นทุนหลักของธุรกิจขนส่ง คือ ค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายยางรถยนต์ ซึ่งค่าใช้จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นต้นทุนที่สูงที่สุดและมีอุปสรรคมากในการบริหาร เนื่องจากการผันแปรของราคาตามตลาดโลก ดังนั้น ค่าใช้จ่ายยางรถยนต์ที่เป็นต้นทุนระดับสองรองจากน้ำมันเชื้อเพลิง จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการลดค่าใช้จ่ายที่สิ้นเปลืองของธุรกิจขนส่ง

          จากการศึกษาพบว่า บริษัทขนส่งส่วนใหญ่ไม่สามารถวิเคราะห์ต้นทุนยางของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นระบบ ดังนั้นการนำเทคโนโลยี RFID มาช่วยตรวจสอบและติดตามข้อมูลในการบริหารจัดการยางรถยนต์สามารถขจัดปัญหาหมายเลขยางเลือนหายหรืออยู่ในตำแหน่งที่มองไม่เห็น ช่วยเพิ่มความรวดเร็วในการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูล เพิ่มความแม่นยำในการเก็บข้อมูล และลดการจัดเก็บเอกสาร โดยวิธี่การนั้นจะต้องมีการติด Tag ตัวแรกที่ด้านข้างรถยนต์ก่อนและใส่รายละเอียดของรถที่ใช้ขนส่ง เช่น กลุ่มรถ เลขทะเบียน เป็นต้น ส่วนTag อีกตัวหนึ่งติดบริเวณแก้มยางรถยนต์ใกล้กับกะทะล้อรถยนต์ ซึ่งจะต้องมีการสร้างข้อมูลรายละเอียดของยางก่อนติด Tag พร้อมทดสอบการอ่าน Tag ก่อนนำไปใช้ติดจริง โดยใช้เครื่องอ่าน หรือ reader ในการตรวจสอบข้อมูลของยาง ซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น ด้วยวิธีการดังกล่าวจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลอายุการใช้งานของยางรถยนต์ไปใช้ในการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

         
           สนใจติดตามชมผลงานวิจัยซึ่งสามารถตอบโจทย์การใช้งานจริงในภาคอุตสาหกรรมได้ที่งานประชุมวิชาการและนิทรรศการเนคเทคประจำปี 2551 “Digitized Thailand: Towards the digital World ดิจิไทย : มุ่งสู่โลกดิจิทัล” ในวันที่    24-25 กันยาน 2551 ณ ชั้น 4-5  บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  โรงแรมโซฟิเทล เซ็นทารา แกรนด์ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   0-2564-8000 http://ace2008.nectec.or.th หรือสอบถามข้อมูลโดยตรงได้ที่โปรแกรมระบุลักษณะด้วยคลื่นความถี่วิทยุ (RFID) คุณชนิดา บุญชรโชติกุล โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2542

About Author

shyboy

shyboy

Partners