ทรู อินเทอร์เน็ต จัดสัมมนา "เตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550"

โดย shyboy | 28 สิงหาคม 2551 เมื่อ 16:21 น. | อ่าน 5
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยนายวสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป (ที่สามจากขวา) ต้อนรับวิทยากร ในงานสัมมนา "เตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550"
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด โดยนายวสุ คุณวาสี ผู้จัดการทั่วไป (ที่สามจากขวา) ต้อนรับวิทยากร ในงานสัมมนา  เตรียมความพร้อมรับ พ.ร.บ. ว่าด้วยการกระทำผิดทางคอมพิวเตอร์ 2550  โดยมี       รศ.ดร.ทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ์ (ที่สองจากขวา) รองศาสตราจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์       ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ต.อ. ศิริพงษ์ ติมุลา (ที่สามจากซ้าย) ผู้กำกับการศูนย์ตรวจสอบและวิเคราะห์การกระทำผิดทางเทคโนโลยี สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อร่วมให้ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการควบคุมและตรวจสอบข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ณ ห้องจูเนียร์ บอลรูม 2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ มิลเลนเนียม สุขุมวิท เมื่อเร็วๆนี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners