ดีแทคขอบคุณกทช. อนุมัติอัพเกรด HSPA เชื่อมั่นเปิดให้บริการ 3G ใน 1 ปี

โดย shyboy | 15 สิงหาคม 2551 เมื่อ 11:50 น. | อ่าน 15
ดีแทคพร้อมเดินหน้าลงทุนระบบ 3G เต็มตัว หลังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พิจารณาอนุมัติให้อัพเกรดความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ ด้วยเทคโนโลยี HSPA (High-Speed Packet Access) เพื่อให้บริการ 3G

14 สิงหาคม 2551 – ดีแทคพร้อมเดินหน้าลงทุนระบบ 3G เต็มตัว หลังคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) พิจารณาอนุมัติให้อัพเกรดความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซ ด้วยเทคโนโลยี HSPA (High-Speed Packet Access) เพื่อให้บริการ 3G เตรียมทุ่มงบ 5,000 ล้านติดตั้งสถานีฐานใน 3 จังหวัดใหญ่ – กรุงเทพฯ ภูเก็ต ชลบุรี เชื่อมั่นพร้อมเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 1 ปี


 


นายธนา เธียรอัจฉริยะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มงานพาณิชย์ บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ดีแทคขอขอบคุณคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) เป็นอย่างยิ่ง ที่ไม่เพียงเล็งเห็นความสำคัญ หากยังช่วยผลักดันให้เกิดการแข่งขันที่เท่าเทียม และเป็นธรรมให้เกิดขึ้นในอุตสาหกรรมโทรคมนาคมของประเทศไทยอย่างจริงจัง และต่อเนื่องมาโดยตลอด


 


ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการอัพเกรดอุปกรณ์ HSPA เพื่ออัพเกรดความถี่ 800 เมกะเฮิร์ตซเป็นระบบ 3G นี้ เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนื่องจากประเทศกำลังต้องการการลงทุนเพิ่มโดยเฉพาะโครงการพื้นฐานขนาดใหญ่ (เมกะโปรเจ็กต์) เช่นโครงการโทรคมนาคม เพื่อกระตุ้นการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม อีกทั้งช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นทั้งในภาคประชาชน และนักลงทุนต่อศักยภาพการขยายตัวของประเทศ โดยบริษัทเชื่อว่าการอนุมัติเพื่อให้ผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถเดินหน้าต่อไปในการพัฒนาเพื่อให้บริการ 3G ได้ในครั้งนี้ จะก่อให้เกิดประโยชน์ 3 ด้านไปพร้อมๆ กัน


 


ประการแรกคือประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมโทรคมนาคมโดยรวม เนื่องจากเทคโนโลยี 3G จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการ ตื่น ตัว และพัฒนา ทั้งในส่วนของโอเปอเรเตอร์ และผู้ประกอบการธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ เวนเดอร์มือถือ นักพัฒนาแอพลิเคชั่น และผู้ผลิตคอนเทนต์ ประการที่สองคือประโยชน์ต่อผู้บริโภคที่จะได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการข้อมูลข่าวสารผ่านเครือข่ายโทรคมนาคมความเร็วสูงทัดเทียมกับประเทศอื่นๆ และประการสุดท้ายคือประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เนื่องจากระบบ 3G จะทำให้การเข้าถึงข้อมูลกระจายไปยังทุกภาคส่วนของประเทศ โดยเฉพาะในพื้นที่ชนบทห่างไกลที่ยังขาดแคลนเครือข่ายโทรคมนาคม และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพ


 


ทั้งนี้ ดีแทคเตรียมที่จะดำเนินการติดตั้งสถานีฐานเพื่อรองรับเทคโนโลยี 3G ไว้แล้ว โดยบริษัทจะติดตั้งสถานีฐานเพิ่มขึ้นประมาณ 1,600 สถานี ด้วยเม็ดเงินลงทุนในเฟสแรกประมาณ 5 พันล้านบาท เพื่อให้การให้บริการสามารถครอบคลุมพื้นที่ทั้งในกรุงเทพ ภูเก็ต และชลบุรี ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ และมีความต้องการด้านการตลาดค่อนข้างสูง บริษัทเชื่อมั่นว่าจะสามารถดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ได้ภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการ.

About Author

shyboy

shyboy

Partners