สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station ผนึกกำลังพันธมิตรดีแทค ขยายสถานีเพิ่มการช่วยเหลือสังคมครอบคลุมกว่า 50 จังหวัด

โดย shyboy | 14 สิงหาคม 2551 เมื่อ 17:04 น. | อ่าน 36
สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เครือข่ายเพื่อความสุขและความดี และพันธมิตรดีแทค ผนึกกำลังขยายเครือข่ายสถานีออกอากาศครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 จังหวัด เพื่อเพิ่มพื้นที่การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

14 สิงหาคม 2551 – สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เครือข่ายเพื่อความสุขและความดี และพันธมิตรดีแทค ผนึกกำลังขยายเครือข่ายสถานีออกอากาศครอบคลุมพื้นที่กว่า 50 จังหวัด เพื่อเพิ่มพื้นที่การช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมทั้งกระจายความรู้ที่น่าสนใจแก่ชุมชนผ่านเบอร์โทรสายด่วน 1677 เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมอุดมความรู้คู่คุณธรรม


 


นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัทสำนักข่าวไอ.เอ็น.เอ็น.(ประเทศไทย) จำกัด ผู้บริหารสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station กล่าวว่า ท่ามกลางกระแสข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มมากขึ้นทำให้ผู้ฟังวิทยุต้องการมีทางเลือกมากขึ้นในการบริโภคข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันและเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้านการประกอบอาชีพแขนงต่างๆ รวมทั้งข้อมูลข่าวสารเพื่อการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งกันและกันของคนในชุมชน ทำให้สถานีต้องเร่งขยายพื้นที่การออกอากาศให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้ในทุกระดับและทุกพื้นที่และเพื่อให้เป็นเครือข่ายการบริการประชาชนที่ครอบคลุมมากที่สุด


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่ายซีเอสอาร์ดีแทค กล่าวว่าการสนับสนุนการดำเนินงานและการขยายสถานีออกอากาศของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station สอดคล้องกับนโยบายด้านการทำกิจกรรมทางสังคมหรือซีเอสอาร์ของดีแทคที่มีเป้าหมายให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารและความรู้สู่ชุมชนผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารและยังสอดคล้องกับโครงการทำดีทุกวันด้วยเทคโนโลยีจากดีแทค และด้วยความร่วมมือดังกล่าวจะทำให้เกิดการร่วมคิดและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพื่อชุมชนให้กว้างขวางมากขึ้นอีกทางหนึ่งด้วย


 


สำหรับสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station เครือข่ายเพื่อความสุขและความดี ซึ่งแต่เดิมมีทั้งหมด 23 สถานี ครอบคลุมพื้นที่ 40 จังหวัด ล่าสุดได้ขยายสถานีไปทั่วทุกภูมิภาค เพิ่มอีก 8 สถานี จึงทำให้ขณะนี้มีสถานีทั้งสิ้น 31 สถานี ครอบคลุมพื้นที่การออกอากาศเพิ่มขึ้นรวมกว่า 50 จังหวัดทั่วประเทศ  โดยภาคกลางจัดตั้งสถานีใหม่ที่จังหวัดชัยนาท คลื่น FM 105.5 MHz  สุพรรณบุรี  คลื่น FM104.75 MHz สิงห์บุรี คลื่น FM 105.95 MHz อ่างทอง คลื่น FM 92.25 MHz  สระบุรี  คลื่น FM 91.25 MHz ภาคตะวันออกจัดตั้งสถานีใหม่ที่จังหวัดจันทบุรี  คลื่น FM 105.75 MHz  และที่ตะวันออกเฉียงเหนือจัดตั้งสถานีใหม่ที่จังหวัดสุรินทร์ คลื่น FM 95.5 MHz ยโสธร คลื่น FM 87.75 MHz  และกาฬสินธุ์ คลื่น FM 107. 5 MHz.

About Author

shyboy

shyboy

Partners