ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส รับ 2 รางวัล จาก Thailand Energy Awards 2008

โดย shyboy | 5 สิงหาคม 2551 เมื่อ 15:01 น. | อ่าน 163
W&W ได้รับรางวัลในโครงการประกวดผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน “Thailand Energy Award 2008” ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

กรุงเทพฯ 5 สิงหาคม  2551 : พลโทหญิงพูลภิรมย์  ลิมปตพัลลภ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน  มอบรางวัลให้แก่  บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด ในกลุ่มทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยมีผู้แทนบริษัทฯ นายสฤษดิ์ จิณสิทธิ์ (ขวา) Managing Director รับมอบรางวัลด้าน การอนุรักษ์พลังงานและพัฒนาพลังงานทดแทน อาคารนอกข่ายควบคุมดีเด่น และนายภาณุ เตชะพูลผล (ซ้าย) Engineering Expert  รับมอบรางวัลผู้ปฏิบัติการด้านพลังงานในอาคารนอกข่ายควบคุมดีเด่น  ในโครงการประกวดผลงานดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทน “Thailand Energy Award 2008”  ณ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ 


 


อนึ่งบริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด  หรือ  W&W เป็นบริษัทในกลุ่ม ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ..2538 เป็นบริษัทวิศวกรรมครบวงจร ดำเนินธุรกิจด้าน วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร และวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดล้อม ซึ่งที่ผ่านมา W&W ได้ดำเนินงานให้กับกลุ่มลูกค้าทั้งภาครัฐ และเอกชนในอุตสาหกรรม ด้านการสื่อสาร ไฟฟ้า เครื่องกล และโทรคมนาคม


 


สำหรับโครงการ Thailand Energy Award จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 แล้ว  โดยกำหนดรูปแบบการประกวดเป็น 2 ด้านหลัก  ได้แก่  ด้านการอนุรักษ์พลังงานและด้านการพัฒนาพลังงานทดแทน  และแยกการประกวดออกเป็น 4 ประเภท คือ ประเภทโรงงาน  อาคาร บุคลากร และผู้ส่งเสริมด้านอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทน  ซึ่งพิจารณาคัดเลือกโรงงาน  อาคารและบุคลากรที่มีผลงานดีเด่น สามารถนำมาเป็นแบบอย่างให้กับผู้ประกอบการอื่นๆ ได้นำมาประยุกต์ให้เข้ากับโรงงานหรืออาคารของตนเองได้เป็นอย่างดี  นอกจากนี้ ยังพิจารณาคัดเลือกตัวแทนของประเทศไทยในการเข้าร่วมประกวดโครงการดีเด่นด้านการอนุรักษ์พลังงานและการพัฒนาพลังงานทดแทนในระดับอาเซียนอีกด้วย

About Author

shyboy

shyboy

Partners