ทีทีแอนด์ทีทดสอบการใช้งานผ่านเทคโนโลยีไวแม็กซ์ก่อนการให้บริการจริง

โดย shyboy | 25 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 15:04 น. | อ่าน 5
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) ทดสอบการใช้งานบรอดแบนด์ผ่านเทคโนโลยี ไวแม็กซ์ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี ให้ทดลองใช้งานภายในห้องสมุด

 


บริษัท  ทีทีแอนด์ที  จำกัด  (มหาชน)  ทดสอบการใช้งานบรอดแบนด์ผ่านเทคโนโลยี ไวแม็กซ์        โดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี   ให้ทดลองใช้งานภายในห้องสมุด  นำทีมโดย  นายสุขุม  เชาวน์ลิลิตกุล   ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  พร้อมด้วย   รองศาสตราจารย์   ดร.วาทิต   เบญจพลกุล   ประธานคณะกรรมการประเมินผลทดสอบฯ  และผู้แทนจาก  กทช.  ซึ่งระบบสามารถรับสัญญาณได้ชัดเจนด้วยเทคโนโลยี   Beam   Forming  กับ  MIMO  สำหรับการแพร่กระจายคลื่นของ  CISCO  รุ่นเดียวกับที่จะใช้งานจริงให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ในโครงการต้นแบบศูนย์ทางไกลเพื่อการศึกษา   และพัฒนาชนบทเฉลิมพระเกียรติ์ฯ    โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี  เมื่อเร็วๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners