เวทีความคิดสร้างสรรค์สำหรับเยาวชนไทยเปิดขึ้นอีกครั้งแล้ววันนี้ ในโครงการ ‘Microsoft IT Youth Challenge 2008’

โดย shyboy | 24 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 16:26 น. | อ่าน 14
กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผลงานสร้างสรรค์ด้านไอทีสำหรับเยาวชนไทยในโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2008 – Microsoft IT Youth Challenge 2008

24 กรกฎาคม 2551 – กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครผลงานสร้างสรรค์ด้านไอทีสำหรับเยาวชนไทยในโครงการ “ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2008 – Microsoft IT Youth Challenge 2008 ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 โดยในปีนี้รับสมัครผลงานภายใต้แนวคิดหลัก “วิถีไทยกับเทคโนโลยี” ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทย มีความสนใจและใฝ่รู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี รวมทั้งส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านไอทีแก่เยาวชน โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งเสริมการเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุดของไมโครซอฟท์ภายใต้ชื่อ  Microsoft Partners in Learning ซึ่งมีเป้าหมายในการลดช่องว่างด้านเทคโนโลยีเพื่อมุ่งไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาตอนต้น – มัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงทุนการศึกษามูลค่า 240,000 บาท และรับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่วันนี้ – 12 กันยายนศกนี้


 


รายละเอียดของการรับสมัครผลงานนักเรียนเข้าร่วม“ไมโครซอฟท์ ไอที ยูธ แชลเลนจ์ 2008Microsoft IT Youth Challenge 2008 มีดังนี้  


 


1.      นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft Paint’ ภายใต้หัวข้อ “การละเล่นพื้นบ้าน” ความยาวขนาด 1 หน้ากระดาษ A4


2.      นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft Movie Maker’ ภายใต้หัวข้อ “ภูมิปัญญาชาวบ้าน” ความยาวไม่เกิน 3 นาที


3.      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ส่งผลงานที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft Excel’ ภายใต้หัวข้อ หัวข้อ “เกมส์คณิตศาสตร์”


4.      นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) ส่งผลงานออกแบบเว็บที่พัฒนาด้วยโปรแกรม ‘Microsoft FrontPage’ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ ”


 


ทั้งนี้ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจะทำการคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ารอบแรก และประกาศผลให้ทราบทางเว็บไซต์ www.pil.in.th ในวันที่ 30 กันยายน 2551 โดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมแคมป์เยาวชนเพื่อเรียนรู้การพัฒนาสร้างสรรค์งานด้านไอทีก่อนการประกวดในรอบถัดไป


 


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ – 12 กันยายน 2551 ได้ที่คุณกนกวรรณ  ชัยวังเย็น บริษัท แอ๊บโซลูทท์ อัลลายแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 90/25 อาคารสาธรธานี ถนนสาทรเหนือ สีลม บางรัก กรุงเทพ 10500  โทรศัพท์ 0-2636-8286-7  โทรสาร 02-267-8409 อีเมล์ ITYC2008@pil.in.th; info@absolutealliances.com  หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซด์ http://www.pil.in.th    

About Author

shyboy

shyboy

Partners