ดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ รพ.เทพธารินทร์ จัดกิจกรรม “รักแม่ทุกวัน”

โดย shyboy | 22 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 18:05 น. | อ่าน 3
ดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ “รักแม่ทุกวัน” สนับสนุนผู้ใช้บริการและประชาชนทำความดีทุกวัน ตอบแทนพระคุณแม่ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

22 กรกฎาคม 2551 – ดีแทค และสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ จัดกิจกรรมโครงการ “รักแม่ทุกวัน” สนับสนุนผู้ใช้บริการและประชาชนทำความดีทุกวัน ตอบแทนพระคุณแม่ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่าย CSR ของดีแทค กล่าวว่าโครงการนี้แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมสำคัญ ได้แก่ 1) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งเป็นโรคที่มีแนวโน้มความเสี่ยงต่อภาวะสุขภาพของคนไทยเพิ่มมากขึ้น โดยร่วมกับโรงพยาบาลเทพธารินทร์จัดทำสารคดี “รู้ทันเบาหวาน กับ โรงพยาบาลเทพธารินทร์” ออกอากาศทางสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน FM 96.0 เพื่อให้ความรู้และการป้องกันโรคเบาหวาน ทั้งหมด 30 ตอน ความยาวครั้งละ 1 นาที ออกอากาศผ่านสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป ในช่วงเวลา 05.00 น. , 13.00 น. , และ 20.00 น. ของทุกวัน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน 2) ในช่วงสัปดาห์วันแม่แห่งชาติ สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จัดกิจกรรมรักแม่ทุกวัน” ให้ผู้ฟังโทรตอบคำถามเรื่อโรคเบาหวาน เพื่อรับสิทธิ์พาคุณแม่มาร่วมกิจกรรมพิเศษซึ่งจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลเทพธารินทร์ ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม จำนวนทั้งสิ้น 48 คู่ โดยลูกค้าที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการตรวจสุขภาพพร้อมตรวจระดับน้ำตาล หาอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคด้วยเครื่องมือพิเศษที่สูงด้วยประสิทธิภาพของการตรวจในยุคปัจจุบัน เข้าคอร์สออกกำลังกายแบบง่ายๆ สนุกสนานกับกิจกรรมบันเทิง และเล่นเกมส์ร่วมกับแม่ ซึ่งโรงพยาบาลเทพธารินทร์และดีแทค ร่วมกันจัดขึ้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินาถและสืบเนื่องจากโอกาสครบรอบ 24 ปีโรงพยาบาลเทพธารินทร์.


 


บุคคลในภาพ


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่าย CSR ดีแทค (ที่2จากซ้าย) ศ.นพ.เทพ หิมะทองคำ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ (ที่2จากขวา)

About Author

shyboy

shyboy