เอชพีจัดการประกวด HP Digital Print Award เป็นครั้งแรกในเอเชีย

โดย shyboy | 22 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 17:46 น. | อ่าน 19
เอชพีจัดการประกวด Asia Pacific and Japan (APJ) HP Digital Print Awards 2008 เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดกว้างให้บริษัทต่างๆ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่นที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้

22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 – เอชพีจัดการประกวด Asia Pacific and Japan (APJ) HP Digital Print Awards 2008 เป็นครั้งแรก เพื่อเปิดกว้างให้บริษัทต่างๆ จากภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่นที่สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดได้ โดยต้องเป็นผลงานที่พิมพ์โดยแท่นพิมพ์ HP Indigo  ทั้งนี้ รางวัลดังกล่าวจะเป็นการยกย่องผลงานนวัตกรรมที่มีความดดเด่นในวงการการพิมพ์และการออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์


 


งานประกาศผลรางวัลชนะเลิศจะจัดขึ้นพร้อมกับงานสัมมนา InfoTrends Digital Printing 2008  ในวันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เพื่อเป็นเวทีให้บริษัทต่างๆ นำเสนอผลงานสู่สายตาผู้คนในวงการการพิมพ์ดิจิตอล ผู้ซื้อ ผู้ให้บริการการพิมพ์ และอื่นๆ


 


“วัตถุประสงค์ที่เอชพีจัดงาน HP Digital Print Award ขึ้นมานั้น เพื่อเป็นการให้เกียรติยกย่องบริษัทที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานการพิมพ์และการออกแบบตราผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น ซึ่งเราหวังว่าผลงานที่เข้ารอบสุดท้ายจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับบริษัทต่างๆ ในการสร้างสรรค์และพัฒนาชิ้นงาน และแสดงให้เห็นมาตรฐานเหนือระดับที่ได้จากการใช้แท่นพิมพ์ HP Indigo” คุณดิฐพร คงประยูร ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการตลาด ผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด


 


การประกวดครั้งนี้แบ่งเป็น 8 ประเภท ดังนี้


·  Marketing Collaterals


·  Limited Editions and Art Reproductions


·  Books and Manuals Printing


·  Photo Books/ Coffee Table Books


·  Packaging


·  Labels and Flexible Packaging


·  Specialty Printing, and


·  Events and Campaigns.


 


ผลงานที่ส่งเข้าชิงรางวัลจะได้รับการตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและมีชื่อเสียงในสาขาต่างๆ ของอุตสาหกรรมกราฟฟิกอาร์ตในภูมิภาค ซึ่งคณะกรรมการจะพิจารณาผลงานที่มีความสมบูรณ์ และประเมินผลงานแต่ละชิ้นโดยใช้เกณฑ์การตัดสินดังต่อไปนี้


·       นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์


·       ความดึงดูดใจทางการตลาด


·       การใช้เทคโนโลยีดิจิตอล


·       การเลือกใช้กระดาษ


·       การเลือกใช้หมึกพิมพ์และสีสัน


·       การเข้ารูปเล่มและการบรรจุภัณฑ์


·       องค์ประกอบโดยรวม


 


ผู้สนใจสามารถส่งผลงานเข้าแข่งขันในหลายๆ ประเภทพร้อมกันได้ โดยต้องส่งทั้งผลงานต้นฉบับและสำเนา พร้อมทั้งกรอกรายละเอียดแบบฟอร์มเอกสารสำหรับแต่ละประเภทอย่างละเอียด กำหนดเวลาสิ้นสุดการรับผลงานในวันที่ 5 สิงหาคมศกนี้


 


ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกวด และขอรับแบบฟอร์มการส่งผลงานได้ที่อีเมล์ photchanart.phongcharoen@hp.com

About Author

shyboy

shyboy

Partners