ทรู จับมือ ม. กรุงเทพ ตอกย้ำแนวคิดเรียนร่วมทำงาน จัดหลักสูตรปริญญาโท MBA “Retail Management” ภาคภาษาไทย

โดย shyboy | 21 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 14:10 น. | อ่าน 101
ทรู เดินหน้าสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Retail Management) ภาคภาษาไทย

(กรุงเทพฯ  21  กรกฎาคม  2551) :  ทรู เดินหน้าสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จัดหลักสูตรปริญญาโทด้านการบริหารจัดการธุรกิจรีเทล (Retail Management)     ภาคภาษาไทย สานต่อแนวคิดเรียนร่วมทำงานให้สิทธิพนักงานในกลุ่มทรูทั่วประเทศมีโอกาสเข้าศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์การเรียนรู้ของบุคลากรรุ่นใหม่  และเพิ่มพูนประสบการณ์เพื่อสร้างสรรค์บริการที่มีคุณค่ามากยิ่งขึ้น


 


นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานกรรมการบริหาร บมจ.ทรู        คอร์ปอเรชั่น เปิดเผยว่า “ด้วยตระหนักว่าการเปิดโลกการเรียนรู้ เป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ   ทรู จึงได้เปิดโครงการเรียนร่วมทำงาน เพื่อพนักงานในกลุ่มทรูโดยเฉพาะ พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ โดยครั้งนี้ ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพจัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต บริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคภาษาไทย เพื่อ
ให้พนักงานที่สนใจศึกษาต่อปริญญาโทในหลักสูตรดังกล่าว ได้มีโอกาสพัฒนาองค์ความรู้ควบคูกับการทำงาน  โดยบริษัทฯให้เรียนในชั่วโมงทำงานตลอด 4 ปี   โดยไม่ถือว่าขาดหรือลางาน และสนับสนุน     ค่าเล่าเรียนอีก 50 % ของค่าใช้จ่ายทั้งหมด   ซึ่งการส่งเสริมด้านการศึกษาเช่นนี้ตอกย้ำจุดยืนของกลุ่มทรู ในการขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรให้เจริญเติบโตไปพร้อมๆ กับการสร้าง และพัฒนาบุคลากร อีกทั้งส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กรที่ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยหลักสูตรดังกล่าวมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ  และศักยภาพของผู้เรียนในการวิเคราะห์ การวางแผน การตัดสินใจ และการแก้ปัญหาธุรกิจ        ที่ครอบคลุมถึงองค์ประกอบต่างๆ ในด้านการบริหารธุรกิจทั่วไป การจัดการด้านการค้าปลีกและการบริการที่ผสมผสานระหว่างภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติได้อย่างสอดคล้องกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างรากฐานของผู้เรียนให้มีความพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นระดับผู้บริหารในอนาคตต่อไป”


 


หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตด้านการบริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคภาษาไทยรุ่นนี้ เปิดรับนักศึกษา     ทั้งหมด 35 คน มีระยะเวลาในการศึกษาเป็นเวลา     4  ปี รวม   48  หน่วยกิต โดยเรียนสัปดาห์ละ 4


ชั่วโมง โดยนักศึกษาจะได้รับการถ่ายทอดกลยุทธ์และประสบการณ์ชีวิต การทำงาน โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้บริหารในเครือทรู คอร์ปอเรชั่น  ซึ่งได้มีการผสมผสานหลักสูตรภาคการศึกษาและประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานได้อย่างเต็มที่   เต็มประสิทธิภาพ   โดยพนักงาน ทรู  ที่จะได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว    จะต้องผ่านการสอบคัดเลือกทั้งการสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์  และหากมีประสบการณ์การทำงานหลังสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการยกเว้นการสอบข้อเขียน โดยการสอบข้อเขียนจะครอบคลุมวิชาต่างๆ ได้แก่ คณิตศาสตร์ธุรกิจ ภาษาอังกฤษ และวิเคราะห์ทางบริหารธุรกิจ และต้องผ่านการสัมภาษณ์จากคณะกรรมการจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ และผู้แทนจาก ทรู


 


“โครงการเรียนร่วมทำงาน เปิดโอกาสให้พนักงานของกลุ่มทรูได้เพิ่มประสิทธิภาพและขีดความสามารถให้กับตนเอง และยังสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ ถ่ายทอดต่อพนักงานอื่นๆ ในองค์กร เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์บริการที่มีคุณค่าให้กับสังคมไทยอีกทางหนึ่งด้วย” นายศุภชัย กล่าวสรุป


 


 


 


ในภาพ นายศุภชัย เจียรวนนท์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานคณะผู้บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และนายปพนธ์ รัตนชัยกานนท์ (ขวาสุด) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น ถ่ายภาพร่วมกับ ดร. มัทนา สานติวัตร (ที่ 2 จากซ้าย) อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารย์เพชร โอสถานุเคราะห์ (ซ้ายสุด) ผู้รับใบอนุญาต มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ในโอกาสเซ็นสัญญาความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจค้าปลีก ภาคภาษาไทย ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทรูได้พัฒนาความรู้ สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของกลุ่มทรูที่ต้องการส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ พร้อมกับการขับเคลื่อนความก้าวหน้าทางธุรกิจไปด้วยกัน

About Author

shyboy

shyboy

Partners