ดีแทคร่วมสนับสนุนกองทัพบก จัดมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติต้านโลกร้อน ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี”

โดย shyboy | 21 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 00:53 น. | อ่าน 40
ดีแทค ร่วมสนับสนุนกองทัพบก จัดมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยจากวิกฤติโลกร้อน

18 กรกฎาคม 2551 –  ดีแทค ร่วมสนับสนุนกองทัพบก จัดมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแรงร่วมใจต้านภัยจากวิกฤติโลกร้อน รณรงค์สร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อม พร้อมเชิญชวนประชาชนทั่วประเทศร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่ายซีเอสอาร์ ดีแทค กล่าวถึง กิจกรรมมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เปิดตัวโครงการมาตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีแนวคิดการทำกิจกรรมเพื่อสนองตอบแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซึ่งพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าฯ ได้จัดขึ้นพร้อมกัน ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ พื้นที่บริเวณต้นน้ำ ป่าเสื่อมโทรม ป่าชายเลนทั่วประเทศ 


 


สำหรับพิธิเปิดกิจกรรมในส่วนกลางจัดขึ้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน บ้านคลองด่าน อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพลเอกอนุพงศ์ เผ่าจินดา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธี และหลังจากนี้การดำเนินกิจกรรมจะดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2551


 


ทั้งนี้โครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี” ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสำนึกอนุรักษ์ธรรมชาติมาแล้วหลากหลายกิจกรรม ที่สำคัญได้แก่ กิจกรรมประกวด MMS คลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “ผืนป่าและสายน้ำ” เชิญชวนให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งภาพเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ป่าไม้ และแหล่งน้ำซึ่งประสบความสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี และได้มอบรางวัลไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว การจัดคอนเสิร์ต “รวมใจภักดิ์ รักผืนป่า” สัญจรต่อเนื่องเดือนละครั้งในพื้นที่ต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาครวม 8 จังหวัด ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนธันวาคม โดยจัดไปแล้วที่จังหวัดเพชรบูรณ์และสระบุรี


 


ดีแทค มีแนวทางในการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบแทนสังคม กับโครงการทำดีทุกวัน ที่ดำเนินโครงการด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการ Batter for Life ให้ประชาชนนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมาทิ้งลงในกล่องทิ้งแบตเตอรี่ที่จัดไว้ให้ เพื่อนำไปทำลายอย่างถูกวิธี การรณรงค์เก็บกระดาษที่ใช้แล้วในบริษัทเพื่อนำไป recycle หรือบริจาคแล้วผ่านกระบวนการผลิตนำมาใช้ใหม่หรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนการรณรงค์อนุรักษ์นกเงือก เป็นต้น


 

สำหรับโครงการนี้ดีแทคได้รับเกียรติเป็นส่วนหนึ่งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับกองทัพบก ได้นำ Mr.&Ms. University  และพนักงานดีแทค ร่วมพิธีมหกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เพื่อให้เกิดผลต่อการอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ “พลิกฟื้นผืนป่า ด้วยพระบารมี”.

About Author

shyboy

shyboy