ดีแทคพัฒนาระบบเอกสารใหม่ Simple Sign up มัดใจลูกค้าองค์กร

โดย shyboy | 14 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 16:14 น. | อ่าน 14
ดีแทคพัฒนาระบบเอกสารใหม่ Simple Sign up มัดใจลูกค้าองค์กร
สู่กรีนมาร์เก็ตติ้งลดปริมาณเอกสาร 90% พร้อมตัดขั้นตอนง่ายขึ้นด้วยซิกเนเจอร์การ์ด

14 กรกฎาคม 2551ดีแทคพัฒนาระบบเอกสารคำขอใช้บริการฯ “Simple Sign up” ใหม่สำหรับคำขอใช้งานสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร  ลดขั้นตอน ตัดความยุ่งยาก พร้อมก้าวสู่กรีนมาร์เก็ตติ้งช่วยกระตุ้นกระแสสำนึกต่อสภาพแวดล้อม ลดปริมาณเอกสารสัญญาต่างๆ ประมาณ 90% ที่ต้องใช้ทำนิติกรรมสัญญาสู่รูปแบบใหม่ด้วยซิกเนเจอร์ การ์ด หวังมัดใจกลุ่มลูกค้าที่ใช้งาน เพิ่มความง่ายและสะดวก เริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ลูกค้าองค์กรใหม่ได้ใช้ระบบนี้ทันทีที่สมัครใช้งานดีแทค และลูกค้าปัจจุบันสามารถเปลี่ยนได้เพียงแค่แสดงความประสงค์ขอปรับสู่รูปแบบใหม่ หรือยื่นเปิดบริการใดๆ เพิ่ม รวมถึงกรณีการต่อสัญญาใหม่ก็จะได้รับการปรับสู่รูปแบบใหม่ทันที


นายแอนดรูว์ แม็คบีน ผู้อำนวยการอาวุโส แผนก Business Division บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า จากเดิมกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน เอสเอ็มอี และนิติบุคคลที่เปิดใช้บริการกับดีแทคประเภทจดทะเบียนจะมีการทำนิติกรรมสัญญาระหว่างกันเพื่อเปิดใช้งาน รวมถึงเมื่อต้องการเพิ่มหมายเลข หรือบริการใหม่ๆ ให้กับกลุ่มบริษัทของตนเองจะมีการจัดทำนิติกรรมแบบเดิมซ้ำๆ และมีการใช้เวลาในการดำเนินการตั้งแต่ 2 สัปดาห์ถึง 3 เดือนขึ้นอยู่กับแต่ละราย ในการจัดทำเอกสาร การตรวจสอบลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในองค์กร


ดีแทคได้เล็งเห็นความต้องการความรวดเร็วของกลุ่มลูกค้าดังกล่าว รวมถึงพฤติกรรมการใช้งานโดยนำมาพัฒนาสู่บริการและโซลูชั่น เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น วันนี้ดีแทคจึงได้พัฒนาระบบสู่ “Simple Sign up” ด้วยเอกสารขอใช้งานรูปแบบใหม่และใช้ซิกเนเจอร์การ์ด (Signature card) ในตรวจสอบหลักฐาน เป็นการอำนวยความสะดวก และไม่จำเป็นจะต้องส่งเอกสารหลักฐานใหม่ทั้งหมดอีกเมื่อมีการเพิ่มหมายเลขหรือเพิ่มบริการใหม่ให้แก่กลุ่มหมายเลขที่ใช้งาน พร้อมทั้งสามารถส่งเอกสารเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้ทั้งทางแฟ็กซ์และทางอีเมลล์ก่อนที่จะส่งเอกสารฉบับจริง เพื่อให้ขั้นตอนดำเนินการนั้นมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  และยังสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดของสัญญาเพื่อตรวจศึกษาและตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ www.dtac.co.th/business ได้ตลอดเวลา


“ระบบนี้จะทำให้เอกสารนิติกรรมสัญญา หรือคำขอเปิดบริการต่างๆ จากเดิม 20 กว่าหน้าเหลือเพียงแค่ 2-3 แผ่น หรือลดปริมาณกระดาษลงไปได้ถึงประมาณ 90% โดยนำแนวคิดกรีนมาร์เก็ตติ้งมาใช้เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อสภาพแวดล้อมร่วมกับกลุ่มลูกค้า เป็นการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างประหยัดและเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยบรรเทาปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) ในปัจจุบัน อีกทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการลดขั้นตอนเวลาในการพิจารณาดำเนินการเหลือเพียงแค่ไม่ถึงวันหรือไม่กี่ชั่วโมงในการดำเนินการสำหรับนิติกรรมครั้งต่อไปในการเพิ่มหมายเลข หรือเปิดบริการใหม่ นอกจากนั้น สำหรับระบบงานขายอัตโนมัติ (Sales Force Automation) ที่มีประสิทธิภาพยังสามารถใช้ Simple Sign up เป็นการจัดการสำหรับการสมัครใช้งานได้ทันที เชื่อมโยงการทำงานกระบวนการทำงานต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อช่วยให้การขาย การติดตามการขาย การวิเคราะห์ และการบริหารการจัดการอื่นๆ เป็นไปตามเป้าหมายอีกด้วย” นายแอนดรูว์ กล่าว


สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงในนามนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับดีแทคใหม่จะได้ใช้ระบบการจัดการแบบ Simple Sign up ทันที สำหรับลูกค้าปัจจุบันที่มีความต้องการเปลี่ยนเป็น Simple Sign up สามารถติดต่อได้ที่ฝ่ายขายลูกค้าองค์กรดีแทค หรือติดต่อทางหมายเลข 1678 และ 0-2202-8686 หรือดาวน์โหลดคำขอใช้บริการรูปแบบใหม่ได้จากเว็บไซต์ www.dtac.co.th/business.

About Author

shyboy

shyboy

Partners