ทีทีแอนด์ทีนำร่องวางระบบไวแม็กซ์เป็นแห่งแรกของประเทศที่ ม. แม่ฟ้าหลวง

โดย shyboy | 14 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 16:02 น. | อ่าน 14
บริษัท ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด วางระบบไวแม็กซ์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีไวแม็กซ์มาประยุกต์ใช้งานจริงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย

บริษัท  ทีทีแอนด์ที  ซับสไครเบอร์  เซอร์วิสเซส  จำกัด  วางระบบไวแม็กซ์ให้กับมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   ซึ่งถือว่าเป็นการนำเทคโนโลยีไวแม็กซ์มาประยุกต์ใช้งานจริงเป็นแห่งแรกของประเทศไทย  โดยมีนายประจวบ ตันตินนท์  (คนที่  5  แถวล่างจากซ้าย)  กรรมการผู้จัดการ บริษัท  ทีทีแอนด์ที ซับสไครเบอร์  เซอร์วิสเซส  จำกัด,  ร.ศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ  (คนที่  4  แถวล่างจากขวา)  อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง,  นายธีรศักดิ์ จีรอัศวพงศ์  (คนที่  4  แถวล่างจากซ้าย)   กรรมการผู้จัดการ  บริษัท  จัสมิน  เทเลคอม  ซิสเต็มส์  จำกัด  (มหาชน)  เพื่อส่งเสริมและขยายโอกาส  ทางการศึกษา พร้อมกับร่วมพัฒนาชุมชนในพื้นที่  จ. เชียงราย   โดยวางสัญญาณให้ครอบคลุมในพื้นที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   และพื้นที่รัศมีรอบมหาวิทยาลัย  จำนวน  21  โรงเรียน   มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง   เมื่อเร็วๆ นี้

About Author

shyboy

shyboy

Partners