ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ มั่นใจ เอไอเอส สมาร์ทโซลูชั่นส์ เป็นเครื่องมือช่วยให้ดูแลผู้ป่วยได้แบบ Real Time

โดย shyboy | 9 กรกฎาคม 2551 เมื่อ 15:02 น. | อ่าน 41
AIS ร่วมจับแสดงความยินดีกับ โรงพยาบาลกรุงเทพ ในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพมั่นใจเลือกใช้บริการจากเอไอเอส สมาร์ทโซลูชั่นส์ เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร

นายแพทย์ ชาตรี ดวงเนตร,  ประธานคณะผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซ้าย) ร่วมจับมือกับเอไอเอส โดย คุณวิเชียร เมฆตระการ, กรรมการผู้อำนวยการ (ขวา) ในโอกาสที่ศูนย์การแพทย์ โรงพยาบาลกรุงเทพมั่นใจเลือกใช้บริการจากเอไอเอส สมาร์ทโซลูชั่นส์ เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร


 

ทั้งนี้ปัจจุบันองค์กรธุรกิจโดยส่วนใหญ่ ต่างมุ่งให้ความสำคัญกับการสรรหาโซลูชั่นส์ เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการองค์กร อันจะส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจหรือมอบบริการให้แก่ลูกค้ามีประสิทธิภาพ และเกิดความพึงพอใจมากยิ่งขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องกังวลกับระบบงานหลังบ้านอีกต่อไป   ดังนั้นศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพ  จึงร่วมมือกับ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส  พัฒนาและสร้างสรรค์โซลูชั่นส์ไร้สายหลากหลายรูปแบบ  อาทิ การจัดรูปแบบสื่อสารกันในกลุ่มแบบพิเศษแก่บุคลากรศูนย์การแพทย์ (Mobile VPN) , โมบายล์พุชเมล์ (Nokia Intellisync) , ฯลฯ ที่จะทำให้สามารถสื่อสารถึงกันได้แบบ Real Time ส่งผลให้สามารถมอบความช่วยเหลือรวมถึงวินิจฉัยอาการของผู้ป่วยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม  รวมถึงความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต เพื่อที่จะทำให้ศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลกรุงเทพยังคงเป็นรักษาความเป็นผู้นำ และมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ได้ในระยะเวลาอันใกล้

About Author

shyboy

shyboy

Partners