เอชพีส่งเสริมให้ลูกค้าเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมได้ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นการพิมพ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

โดย shyboy | 27 มิถุนายน 2551 เมื่อ 00:32 น. | อ่าน 23
เอชพีได้เปิดเผยความพยายามที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถ ลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ภาพและการพิมพ์ได้ง่ายขึ้น

กรุงเทพฯ – 26 มิถุนายน 2551 – เอชพีได้เปิดเผยความพยายามที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถลดผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างสรรค์ภาพและการพิมพ์ได้ง่ายขึ้น โครงการนี้มุ่งเป้าหมายไปที่ลูกค้า ครอบคลุมผู้บริโภคตั้งแต่บุคคลไปจนถึงองค์กรขนาดใหญ่ โดยมีองค์ประกอบดังนี้:


 


·  บริการการประเมินราคาการพิมพ์ในระดับองค์กรและบริการคำนวณค่าสารคาร์บอน ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยจัดการปัญหาเรื่องการใช้พลังงานและกระดาษ การปล่อยสารคาร์บอน และการประเมินการประหยัดค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้สภาพแวดล้อมการพิมพ์ที่เหมาะสมที่สุด


·  นโยบายด้านกระดาษช่วยควบคุมอุตสาหกรรมให้ยั่งยืน และช่วยดูแลการใช้กระดาษที่เอชพี เป็นผู้จำหน่ายให้แก่ลูกค้า ทั้งยังช่วยดูแลการใช้งานสำหรับการบรรจุหีบห่อ การทำสื่อและการพิมพ์ภายในสำนักงาน


·  เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทใหม่จากเอชพี ซึ่งมีตัวเครื่องที่ผลิตมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลทั้งหมด


·  ตราสัญลักษณ์ HP Eco Highlights จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะคุณสมบัติทางสิ่งแวดล้อมของสินค้าหรือบริการแต่ละชนิดของเอชพี


 


การประกาศเปิดตัวในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ HP Eco Solutions ที่จะช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะโครงการ สินค้า และบริการ ที่เอชพีได้ออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม


 


นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์และผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เอชพีมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกค้าของเราทุกคน ไม่ว่าจะเป็นลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าองค์กร เพื่อส่งเสริมให้ลูกค้าลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของตนลงได้ ทั้งนี้ ในช่วงเวลาเก้าเดือนที่ผ่านมา เราได้ช่วยลูกค้าหลากหลายรายที่อยู่ในกลุ่ม Fortune 500 ให้สามารถลดการปล่อยสารคาร์บอนอันสืบเนื่องมาจากการทำภาพและการพิมพ์ได้มากถึงร้อยละ 30 โดยเป็นผลมาจากการใช้อุปกรณ์และบริการอันหลากหลายของเอชพี”


 


นอกจากจะขยายความมุ่งมั่นที่บริษัทฯ มีต่อการรับผิดชอบทางสิ่งแวดล้อมแล้ว เอชพียังได้ให้คำมั่นสัญญาดังต่อไปนี้:


·   ปรับปรุงสินค้าการพิมพ์โดยรวมให้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นร้อยละ 40 ภายในปี 2011


·  เพิ่มการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลในการผลิตเครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ทให้มากขึ้นสามเท่าภายในปี 2010 (เทียบกับปี 2007)


·  เพิ่มจำนวน HP Halo Collaboration Studios ที่สำนักงานบริษัททั่วโลกให้มากขึ้นเป็นสี่เท่าภายในปี 2009 เพื่อลดการเดินทางให้น้อยลงกว่าเดิม 20,000 เที่ยว และประหยัดค่าเดินทางเป็นเงินหลายล้านเหรียญดอลลล่าร์ต่อปี


·  รีไซเคิลตลับหมึกอิงค์เจ็ทและตลับหมึกเลเซอร์ของเอชพีให้เกินเป้า 250 ล้านตลับในปี 2008 เพื่อช่วยให้บริษัทฯ สามารถทำตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ว่าจะคืนสภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และการพิมพ์หนัก 2 พันล้านปอนด์ ภายในปี 2010


 


โครงการ HP Eco Solutions


โครงการ HP Eco Solutions เป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถแยกแยะโครงการเพื่อสิ่งแวดล้อม ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ได้รับการออกแบบมาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก โดยมีองค์ประกอบดังนี้:


·  ตราสัญลักษณ์ HP Eco Highlights ที่ชัดเจนและอ่านง่าย ช่วยให้ลูกค้าเข้าใจคุณสมบัติ ทางสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ หรือบริการแต่ละชนิด ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว จะถูกใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของเอชพี โดยจะเริ่มใช้กับเครื่องพิมพ์รุ่น HP Deskjet D2545  รุ่น HP LaserJet P4015x รุ่น LaserJet P4515x และรุ่น LaserJet P4515xm เป็นรุ่นแรกๆ ลูกค้าสามารถพบตราสัญลักษณ์ Eco Highlights ได้บนบรรจุภัณฑ์  บนเว็ไซต์ และในเอกสารข้อมูล


·  เทคโนโลยี HP Auto-On/Auto-Off จะช่วยให้อุปกรณ์ HP LaserJet ใช้พลังงานลดลงถึงสามเท่า โดยจะเริ่มในปี 2009 และเทคโนโลยีจะช่วยให้ประสิทธิภาพพลังงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 20 เท่า เมื่อเทคโนโลยีดังกล่าวได้ถูกนำมาใช้กับผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นของกลุ่ม  LaserJet การประหยัดพลังงานดังกล่าวทำได้โดยการทำให้เครื่องพิมพ์สามารถเข้าสู่โหมดพักเครื่อง (deep sleep mode) ซึ่งจะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่าหนึ่งวัตต์ เครื่องพิมพ์จะเข้าสู่โหมดนี้เมื่อไม่ได้ใช้งาน เป็นเวลาพักหนึ่ง และเข้าสู่โหมดปกติอย่างรวดเร็วเมื่อพบว่ามีการเริ่มใช้งานอีกครั้ง


·  บริการ HP Carbon Footprint Calculator for printing ช่วยให้ลูกค้าคำนวณและเปรียบเทียบการปล่อยสารคาร์บอนหรือรอยเท้าคาร์บอน (Carbon footprint) ของชุดเครื่องพิมพ์ที่ใช้อยู่กับชุดเครื่องพิมพ์ใหม่ที่ได้รับการพัฒนาให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การคำนวณนี้จะประเมินการใช้พลังงานของเครื่องพิมพ์และ การใช้กระดาษ รวมไปถึงค่าคาร์บอนซึ่งเป็นผลมาจากการใช้งาน ทั้งยังประเมินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าสามารถเข้าใช้บริการการคำนวณออนไลน์ได้ในปลายเดือนมิถุนายน หรือสามารถเลือกทำงานร่วมกับเอชพีโดยตรงเพื่อสร้างฐานประเมินปริมาณการปล่อยสารคาร์บอนต่อปี 


·  บริการ HP LaserJet Power Calculator ช่วยให้ลูกค้าองค์กรทั้งขนาดจิ๋ว ขนาดเล็ก และขนาดกลางให้สามารถเปรียบเทียบข้อมูลการใช้พลังงานของผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม  LaserJet แต่ละชิ้นของเอชพี กับข้อมูลผลิตภัณฑ์ของคู่แข่ง ลูกค้ายังสามารถเปรียบเทียบข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่กับ ผลิตภัณฑ์รุ่นเก่า ซึ่งจะแสดงให้ทราบว่าจะสามารถประหยัดพลังงานได้กี่กิโลวัตต์หรือเป็นเงินประมาณเท่าใดหากลูกค้าอัพเกรดผลิตภัณฑ์รุ่นเก่าๆ พบบริการนี้ได้ที่ www.hp.com/large/ipg/environment


·  บริการ HP Eco Printing Assessment เป็นบริการใหม่จากเอชพี ซึ่งจะช่วยให้ลูกค้าคำนวณการใช้พลังงานและกระดาษของตนเอง และประเมินการปล่อยสารคาร์บอน นอกจากนี้ยังช่วยแนะนำวิธีการเพื่อช่วยลดการใช้พลังงานและกระดาษ นำเสนอวิธีเพื่อให้รีไซเคิลได้มากยิ่งขึ้น และลดผลกระทบจากการสร้างภาพและการพิมพ์


 


เอชพีคอยมองหาวิธีใหม่ๆ เพื่อใช้วัตถุดิบรีไซเคิล บริษัทฯ จึงขอแนะนำเครื่องพิมพ์ รุ่น HP Deskjet D2545 Printer โดยเครื่องพิมพ์รุ่นนี้ทำมาจากพลาสติกรีไซเคิลเกือบทั้งเครื่อง เครื่องพิมพ์นี้มีส่วนประกอบเป็นพลาสติกรีไซเคิลถึงร้อยละ 83 และใช้ตลับหมึกรุ่น HP 60 ซึ่งเป็นตลับหมึกที่ได้มาจากพลาสติกเรซินรีไซเคิล นอกจากนี้ บรรจุภัณฑ์โดยรวมของเครื่องพิมพ์รุ่นนี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ทั้งหมด เครื่องพิมพ์นี้ได้รับการรับรองจาก ENERGY STAR® และมาพร้อมกับ HP Smart Web Printing ซึ่งให้ผู้ใช้สามารถรวมหน้าเว็บเพจหลายๆ หน้าไว้ในหน้าเดียวเมื่อต้องการพิมพ์ วิธีนี้จะช่วยลดการใช้กระดาษ เครื่องพิมพ์รุ่น HP Deskjet D2545 ขณะนี้มีวางจำหน่ายที่ร้านวอลมาร์ท และที่ร้าน HP Home & Home Office Store  โดยมีราคาอยู่ที่ประมาณ 44.99 เหรียญ


 


 


สุดท้ายนี้ เอชพีวางแผนที่จะแนะนำเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ในช่วงฤดูร้อนนี้ โดยเครื่องพิมพ์รุ่นใหม่ จะประกอบด้วยพลาสติกที่ได้มาจากระบบการรีไซเคิลพลาสติกแบบ “วงจรปิด” ของบริษัทฯ ซึ่งระบบดังกล่าวได้ผสมผสานพลาสติกที่ใช้แล้วหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นตลับหมึกเอชพีหรือขวดน้ำ


นโยบายด้านกระดาษของเอชพี


นโยบายด้านกระดาษของเอชพี เป็นส่วนสำคัญของความมุ่งมั่นของเอชพีเพื่อช่วยบริษัทและลูกค้าลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมผ่านการประหยัดพลังงานและทรัพยากร การจัดหาทางเลือกและโครงการการนำกลับมาใช้ใหม่และโครงการรีไซเคิล นโยบายนี้ได้รวมหลักปฏิบัติหกประการเข้าด้วยกัน ซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติใช้ได้ทั่วโลก และยังนำมาเป็นหลักเกณฑ์ให้แก่วงจรอายุ การใช้งานของกระดาษ โดยบ่งบอกถึงจุดยืนของบริษัทฯ ในการจัดซื้อ การขาย และการใช้กระดาษและบรรจุภัณฑ์


เอชพีพยายามมุ่งมั่นเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุดิบที่ได้รับมาจะถูกใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมุ่งหวังที่จะส่งเสริมการใช้งานและรีไซเคิลกระดาษอย่างรับผิดชอบ นอกจากนี้บริษัทฯ ตั้งใจจะให้สิทธิพิเศษแก่คู่ค้าที่ได้รับทรัพยากรไฟเบอร์มาจากแหล่งป่าที่ได้รับการรับรองและมีความยั่งยืน บริษัทฯ ยังมุ่งมั่นที่จะลดการผลิตสารคาร์บอนและขยะที่เป็นผลมาจากขั้นตอนการผลิต เอชพีวางแผนที่จะรายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวและการลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากกระดาษ สามารถเข้าชมนโยบายด้านกระดาษของเอชพีได้ที่ www.hp.com/go/paperpolicy


เอชพีให้คำมั่นสัญญาว่าภายในปี 2009 กระดาษพิมพ์รูปภาพของบริษัทฯ นั้นจะได้มาจากคู่ค้าที่ได้รับการรับรองทั้งหมด เอชพีเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งของโลกในหมวดกระดาษพิมพ์รูปภาพ และบริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นบริษัทแรกที่ใช้ทรัพยากรและมีกระบวนการผลิตที่ยั่งยืน  โดยใช้บริการอุปทานที่มีคุณภาพ


รูปแบบบรรจุภัณฑ์ที่มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม


เอชพีได้คิดค้นวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์ ซึ่งวิธีดังกล่าวช่วยลดปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์เพื่อการขนส่งลงถึงครึ่งหนึ่ง รูปแบบบรรจุภัณฑ์สีใสชนิดใหม่นี้จะตัดขั้นตอนใช้กล่องนอกและการใช้โฟมจำนวนมากเพื่อรองผลิตภัณฑ์ โดยจะเปลี่ยนมาใช้โฟมเพียงน้อยนิดและห่อหุ้มด้วยฟิล์มใสที่มีความทนทานแทน ฟิล์มโปร่งแสงภายนอกนั้นทำมาจากวัตถุดิบรีไซเคิลที่ใช้ทำเหยือกนม เมื่อลูกค้าได้รับผลิตภัณฑ์ จะพบว่ามีความจำเป็นในการจัดการบรรจุภัณฑ์น้อยลง


เอชพีเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมไอทีที่ประยุกต์ใช้วิธีนี้กับผลิตภัณฑ์การพิมพ์ โดยจะเริ่มต้นใช้ในฤดูร้อนนี้ บริษัทฯ วางแผนที่จะใช้รูปแบบบรรจุภัณฑ์ใหม่นี้เพื่อขนส่งเครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเหมือนเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งมีทั้งแบบตั้งและแบบมีล้อ เอชพีได้เริ่มประยุกต์ใช้ความคิดนี้กับเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นที่มีอยู่ และวางแผนจะใช้รูปแบบดังกล่าวในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่เพิ่งได้รับการเปิดตัวไปเมื่อเร็วๆ นี้ เช่น รุ่น HP LaserJet M5035x MFP


ทางเลือกของการพิมพ์แบบดิจิตอล


เอชพีมีประวัติการนำเสนอทางเลือกใหม่ของการพิมพ์แบบดิจิตอลที่ช่วยให้ลูกค้าลดการปล่อยสารคาร์บอนมานาน เมื่อต้นปีนี้ บริษัทฯ ได้นำเสนอโซลูชั่นแบบดิจิตอลให้แก่ตลาดการพิมพ์ภาพรายย่อย โดยโซลูชั่นดังกล่าวใช้พลังงานน้อยกว่าผลิตภัณฑ์เทียบเท่าถึงสามเท่า และยังช่วยลดการใช้สารเคมีและลดการสิ้นเปลืองน้ำ อันเป็นผลมาจากวิธีการพิมพ์ภาพแบบดั้งเดิม


นอกจากนี้ เอชพียังได้ส่งเสริมเทรนด์การพิมพ์ตามต้องการ (print-on-demand) โดยได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์ดิจิตอลหลายรุ่น และแนะนำโซลูชั่นหลากหลาย Pira International ได้รายงานว่า การเก็บสต็อกหนังสือแบบวิธีดั้งเดิมทำให้หนังสือมากถึงร้อยละ 30 ขายไม่ออก และจะถูกนำไปแปรสภาพเป็นเยื่อกระดาษในที่สุด แต่วิธีการพิมพ์หนังสือโดยใช้วิธีการพิมพ์ตามต้องการ จะช่วยลดสินค้าคงเหลือส่วนเกิน


บริษัทฯ ยังได้เปิดตัวเทคโนโลยี HP Latex Printing ซึ่งนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่าการพิมพ์แบบเก่าให้แก่ผู้ให้บริการ โดยเทคโนโลยีนี้ใช้หมึกลักษณะน้ำ แทนที่เทคโนโลยีหมึกประเภท Solvent Inkที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกาศเหล่านี้ และข้อมูลประวัติศาสตร์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมสามารถพบได้ที่ www.hp.com/go/ecosolutions


เอชพีและสิ่งแวดล้อม


นับเป็นเวลาหลายทศวรรษที่เอชพีได้ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในขั้นตอนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การดำเนินการต่างๆ และซัพพลายเชน เอชพีมีความมุ่งมั่นที่จะก้าวเป็นผู้นำระดับโลกในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ จำกัดปริมาณขยะ และดำเนินการรีไซเคิลอย่างรับผิดชอบ ความมุ่งมั่นของเอชพีได้รับการยอมรับชื่นชมจากนิตยสาร Fortune ในเดือนเมษายนปี ค.ศ. 2007  โดยทางนิตยสารได้ยกย่องให้เอชพีเป็น “หนึ่งในสิบบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินการของเอชพีในด้านสิ่งแวดล้อมสามารถเข้าชมได้ที่ www.hp.com/environment

About Author

shyboy

shyboy

Partners