ทำดีทุกวัน” จากดีแทค ร่วมโครงการรถไฟสะอาดกับ รฟท.เยาวชนตัวอย่างจากเวทีประกวด Mr & Miss University ร่วมกิจกรรรมรณรงค์

โดย shyboy | 25 มิถุนายน 2551 เมื่อ 17:32 น. | อ่าน 23
โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคสานต่อความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) สนับสนุนโครงการ “รถไฟสะอาด” ผลิตถังรองรับขยะ “ทำดีทุกวัน แฮปปี้ทั้งสถานี” สำหรับติดตั้งในขบวนโดยสารรถไฟและสถานีรถไฟทั่วประเทศ

25 มิถุนายน 2551 – โครงการทำดีทุกวันจากดีแทคสานต่อความร่วมมือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) สนับสนุนโครงการ “รถไฟสะอาด” ผลิตถังรองรับขยะ “ทำดีทุกวัน แฮปปี้ทั้งสถานี” สำหรับติดตั้งในขบวนโดยสารรถไฟและสถานีรถไฟทั่วประเทศ พร้อมร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ผู้โดยสารรักษาความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อม เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการท่องเที่ยวของประเทศ ด้วยการทิ้งขยะให้ถูกที่ในถังรองรับขยะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยและดีแทคจัดไว้


 


กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาจากการที่ดีแทคร่วมมือกับ รฟท. ออกบัตรเติมเงินรุ่นพิเศษฉลองวาระครบรอบ 111 ปี ความภูมิใจกับการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับความสนใจจากทั่วประเทศ บัตรเติมเงินลายพิเศษจำนวน 6 ล้านใบได้ถูกจำหน่ายหมดภายในเวลาอันรวดเร็ว ดีแทคจึงสานต่อความร่วมมือในการร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคม โดยขยายแนวคิดการรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อปกป้องโลกจากภาวะโลกร้อน และรักษาความสะอาดที่สาธารณะในหมู่เยาวชนคนรุ่นใหม่ ด้วยการเชิญเยาวชนอดีตรอง Miss University 2006 นางสาวดวงกมล ฉัตรบุญลือเดช มาร่วมเป็นตัวแทนรณรงค์โครงการ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนคนรุ่นใหม่และเป็นผู้แทนประชาสัมพันธ์รณรงค์โครงการในกลุ่มเยาวชน


 


ทั้งนี้ ดีแทคได้ผลิตและทำการส่งมอบถังใสรองรับขยะให้กับ รฟท. ครั้งแรกจำนวน 500 ใบ เพื่อให้ รฟท. นำไปวางไว้ตามขบวนรถไฟ  และสถานีใหญ่ ๆ ทุกภาคทั่วประเทศ ซึ่งดีแทคมีโครงการจะผลิตถังรองรับขยะให้ รฟท. อย่างต่อเนื่องในจำนวนที่สมดุลกับพื้นที่ในโครงการรถไฟสะอาด


 


นายพีระพงษ์ กลิ่นละออ ผู้อำนวยการฝ่ายซีเอสอาร์ดีแทคกล่าวว่า ดีแทคสนับสนุนโครงการรถไฟสะอาด ในฐานะที่เป็นกิจกรรมซึ่งสามารถช่วยรักษาสภาพแวดล้อม อีกทั้งความสะอาดยังเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของงานบริการที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะชน ทั้งยังช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์สำหรับการท่องเที่ยวอีกด้วย โครงการดังกล่าว มุ่งรณรงค์ให้ประชาชนมีจิตสำนึกต่อสาธารณะที่ถูกต้องและเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ได้โดยง่าย ดูดีสะอาดตา พร้อมการนำขยะไปทำลายอย่างถูกวิธี ไม่ให้เป็นมลภาวะและส่งผลต่อภาวะโลกร้อนซึ่งทุกคนต้องช่วยกันรณรงค์ให้เห็นผลอย่างชัดเจน


 


การผลิตถังรองรับขยะเพื่อสนับสนุนโครงการรถไฟสะอาดนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้โครงการทำดีทุกวันจากดีแทค ซึ่งมุ่งส่งเสริมการทำดีเพื่อความสุขที่ยั่งยืน

About Author

shyboy

shyboy

Partners