เอไอเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ ในประเทศไทย ประจำปี 2008

โดย shyboy | 24 มิถุนายน 2551 เมื่อ 15:58 น. | อ่าน 6
เอไอเอส คว้า 2 รางวัลใหญ่ ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย และ
ในประเทศไทย ประจำปี 2008 อีกหนึ่งความภูมิใจในการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

เอไอเอส ย้ำความเป็นผู้นำในธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคม จากการพิจารณาให้เป็นผู้ได้รับรางวัล ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย 2008(Asian Mobile Operator of the Year 2008) จาก Asian Mobile News นิตยสารชั้นนำในประเทศสิงคโปร์ เป็นรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ที่เกิดจากการทุ่มเทแรงกาย แรงใจของพนักงานทุกคน รวมถึงความร่วมมืออันดีจากพันธมิตรทางธุรกิจ ตลอดจนมีฐานลูกค้าที่มีคุณภาพ จนได้รับความเชื่อมั่นในบริหารจัดการที่เกิดจากทีมบริหารมืออาชีพฝีมือคนไทย และความเชื่อมั่นถึงความพร้อมและความใส่ใจในการพัฒนาดูแลลูกค้าอย่างต่อ เนื่อง

นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือเอไอเอส กล่าวว่า บริษัทภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2008( Asian Mobile Operator of the Year 2008)  จาก นิตยสาร Asian Mobile News ประเทศสิงคโปร์ ครั้งนี้เป็นการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ให้บริการโทรคมนาคมจาก 12 ประเทศในเอเชีย อาทิ ญี่ปุ่น ฮ่องกง สิงคโปร์ มาเลเซีย และไทย เป็นต้น นอกจากนี้ เอไอเอสยังได้รับรางวัล ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ยอดเยี่ยมของไทย ประจำปี 2008(Mobile Operator of the Year Thailand 2008) ด้วย

โดยรางวัลในครั้งนี้มี เกณฑ์ในการพิจารณาจากผลประกอบการและการเติบโตที่ดี  (Significant growth in company’s performance) มีการพัฒนาอย่างมั่นคงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ (Constant improvements in efficiency, and continual innovation to cater to customer satisfaction) มีโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินขององค์กรที่ดี (Economy growth) มีการรับรู้ของผู้บริโภคที่มีต่อแบรนด์ในระดับสูง (High level of Brand awareness) สามารถสร้างความพึงพอใจต่อลูกค้า และ สร้างรายได้ทางการตลาดเพิ่มอย่างต่อเนื่อง (Customer satisfaction and increase in market revenue)

สำหรับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ ถือเป็นบทพิสูจน์ ที่เกิดจากการร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนาการทำงาน การบริการ รวมถึงการส่งมอบข้อมูลต่างๆ ที่ได้รับจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นพนักงานทุกคน พันธมิตรทางธุรกิจหรือแม้แต่ลูกค้า ที่ต่างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์การบริการได้อย่างประสิทธิภาพ มีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าทุกคน และนี่คือเครื่องหมายในการยอมรับความสำเร็จของทีมบริหารระดับมืออาชีพฝีมือ คนไทย  ที่ได้รับแรงสนับสนุนจากทุกฝ่ายดังกล่าว ซึ่งต่างมีส่วนช่วยพัฒนาการบริหารงาน  และการบริการในทุกด้านให้เอไอเอสเป็นที่รู้จักและยอมรับในระดับสากล

ด้าน นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานการตลาด เอไอเอส กล่าวว่า รางวัลดังกล่าวคือสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงาน การบริหารจัดการ  การให้บริการ เพราะนี่คือคำสัญญาของเอไอเอสที่ได้ทำและดำเนินการมาตลอดเวลา  และจากการที่หน่วยงานหรือองค์กรภายนอกในระดับสากลออกมายอมรับ รับรองการดำเนินธุรกิจของเอไอเอส จึงถือว่ารางวัลนี้คือ เครื่องเตือนใจเอไอเอสตลอดเวลาว่าจากนี้ต่อไปจะต้องทำงานให้มากขึ้น ทำดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้ลูกค้าชอบที่จะใช้สินค้าและบริการของเรา ทั้งนี้เพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายของเราที่ว่าเอไอเอสคือส่วนหนึ่งของชีวิต โดยต้องสร้างสรรค์สินค้าบริการใหม่ ที่สามารถตอบโจทย์ ตอบความต้องการ ตอบไลฟ์สไตล์ ของลูกค้าได้ทุกกลุ่มจนลูกค้ามักจะพูดว่า  ใช้เอไอเอสเพราะ ถูก ดี คุ้มแล้วก็ชอบ นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ กล่าวย้ำ

About Author

shyboy

shyboy

Partners