เอชพีเผยกลยุทธ์ใหม่ ชูความเป็นผู้นำตลาดงานพิมพ์สำหรับองค์กร ด้วย 3 แนวทางหลัก People, Partnership และ Portfolio

โดย shyboy | 24 มิถุนายน 2551 เมื่อ 15:27 น. | อ่าน 27
เอชพีเผยกลยุทธ์ใหม่ ชูความเป็นผู้นำตลาดงานพิมพ์สำหรับองค์กร ด้วย 3 แนวทางหลัก People, Partnership และ Portfolio ผ่าน Print 2.0พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่ที่เหนือชั้น

กรุงเทพฯ – 24 มิถุนายน 2551 – อชพีประกาศการเสริมความเป็นผู้นำในตลาดภาพและการพิมพ์สำหรับองค์กรด้วยการขยายสายผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลูกค้าองค์กรสร้างแผนงาน Print 2.0 ช่วยองค์กรบริหารจัดการ รักษา และทำให้สภาพแวดล้อมการพิมพ์งานคล่องตัวยิ่งขึ้น ด้วยแผน Go to Market สามประการ ได้แก่ People Partnership และ Portfolio ที่จะช่วยพัฒนาการดำเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยกระดับประสิทธิภาพงานพิมพ์ พร้อมกันนี้ ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นและโซลูชั่นใหม่เพื่องานพิมพ์ในองค์กร ตั้งเป้าหมายการเติบโตในกลุ่มลูกค้าองค์กร 20% ในปีนี้


 


Go to Market ด้วยสามกลยุทธ์คือ People Partnership และ Portfolio


นายสมชัย สูงสว่าง ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มธุรกิจภาพและการพิมพ์และผลิตภัณฑ์คอนซูเมอร์ บริษัท ฮิวเลตต์แพคการ์ด (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า หลังจากที่เอชพีได้ประกาศใช้กลยุทธ์ Print 2.0 เพื่อสร้างเสริมความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการพิมพ์แห่งอนาคต โดยได้ทยอยแนะนำกลยุทธ์ดังกล่าวเข้าสู่ตลาดในกลุ่มต่างๆ ไปแล้วตั้งแต่ต้นปีนี้ ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป และกลุ่มเอสเอ็มบี วันนี้ เอชพีได้ประกาศความเป็นผู้นำในธุรกิจภาพ และการพิมพ์สำหรับองค์กรด้วยการขยายสายผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยลูกค้าองค์กรสร้างแผนงาน Print 2.0 ที่จะช่วยองค์กรบริหารจัดการ รักษา และทำให้สภาพแวดล้อมการพิมพ์งานคล่องตัวยิ่งขึ้น  ทั้งยังช่วยพัฒนาการดำเนินงานเพื่อลดค่าใช้จ่าย และยกระดับประสิทธิภาพการงานพิมพ์ ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นความท้าทายขององค์กรขนาดใหญ่ โดยเฉพาะในภาวะปัจจุบันที่ต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรส่วนใหญ่คำนึงถึงเป็นอันดับแรก ทั้งนี้ กลยุทธ์หลักของเอชพีสำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กรมีดังนี้ คือ 1. People 2. Partnership และ 3. Portfolio 


 


People หมายถึง การเพิ่มจำนวนทีมงานทั้งในส่วนการขายและการบริการที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละอุตสาหกรรม เพื่อจะเข้าไปให้คำปรึกษาในด้านของการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการพิมพ์ในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ Partnership หมายถึง ความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับคู่ค้าในการพัฒนาโซลูชั่นที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าแต่ละประเภท และ Portfolio หมายถึง การที่เอชพีมีผลิตภัณฑ์เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นพร้อมโซลูชั่นที่จะช่วยให้องค์กรสามารถบริหารจัดการการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ การที่องค์กรขนาดใหญ่จะมุ่งไปสู่การพิมพ์ในอนาคตนั้น เอชพีจะมุ่งนำเสนอโซลูชั่นงานพิมพ์ภายใต้สามแนวทาง คือ Optimize Infrastructure,  Manage Environment และ Improve Workflow ซึ่งแนวทางนี้สืบเนื่องมากจากความท้าทายต่างๆ ที่เอชพีเล็งเห็นในองค์กรขนาดใหญ่ เช่น การที่องค์กรเหล่านั้นขาดการวางแผนบริหารจัดการงานพิมพ์แบบรวมศูนย์กลาง ทำให้ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะลักษณะการดำเนินงานขององค์กรขนาดใหญ่จะมีความซับซ้อนจากการที่มีหลายหน่วยงานที่ใช้งานการพิมพ์และไม่มีการติดตามต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการพิมพ์ในแต่ละแผนกนั่นเอง ซึ่งเอชพีถือว่าความท้าทายนี้คือโอกาสในการนำเสนอโซลูชั่นที่สามารถบริหารจัดการเรื่องนี้ได้


 


ดังนั้น เอชพีกำลังนำเสนอแผนงาน Print 2.0 แก่ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ ภายใต้สามแนวทางที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้องค์กรสามารถบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการพิมพ์ให้สามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในขณะที่ได้ประสิทธิผลของงานอย่างเต็มที่ โดยเอชพีได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นใหม่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ พร้อมโครงการต่างๆ สำหรับคู่ค้าเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นด้วยการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจ นอกจากนี้ เอชพียังนำเสนอโซลูชั่นเฉพาะทางที่จะช่วยลูกค้าบริหารจัดการสภาพแวดล้อมการใช้งานเครื่องพิมพ์หลายๆ เครื่องในองค์กร เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย บรรลุประสิทธิภาพในการทำงาน ตลอดจนลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในขณะที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้านไอทีขององค์กร โดยใช้ซอฟต์แวร์โซลูชั่นและบริการของเอชพีและคู่ค้า


   


ขยายความเป็นผู้นำทางภาพและการพิมพ์ระดับองค์กร


เอชพีได้ประสบความสำเร็จในการขยายความเป็นผู้นำตลาดการพิมพ์ระดับองค์กรในประเทศไทยดังนี้:


·       จากรายงานของไอดีซี ในปี 2550 เอชพีมีส่วนแบ่งการตลาดในกลุ่มเอสเอ็มบี 44% และเติบโตจากปีก่อน 23% ในกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นั้น เอชพีมีส่วนแบ่งการตลาด 59% เติบโตจากปีก่อน 31%


·       ในส่วนของตลาดเครื่องพิมพ์เลเซอร์ทั้งหมด (ซิงเกิ้ลฟังก์ชั่นและมัลติฟังก์ชั่น) เมื่อรวมทั้งกลุ่มเอสเอ็มบีและกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่นั้น เอชพีมีส่วนแบ่งการตลาด 46% เติบโตจากปีก่อน 10% และหากนับเฉพาะเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีอย่างเดียวทั้งกลุ่มเอสเอ็มบีและกลุ่มลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ เอชพีมีส่วนแบ่งการตลาด 59% เติบโตจากปีก่อน 24%


 


 


โครงการ HP Solutions Business Partner Programme มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น


วันนี้ เอชพีเปิดตัวโครงการ HP Solutions Business Partner Programme (SBP) ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น โดยโครงการนี้เป็นโครงการมาตรฐานสำหรับบริษัทที่มีโซลูชั่นที่สามารถผสมผสานและทำงานร่วมกับสินค้าของเอชพี เพื่อช่วยแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆ ของการทำธุรกิจ  SBP ให้ประโยชน์ต่างๆ แก่คู่ค้าของเอชพี ไม่ว่าจะเป็นโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ของเอชพีและคู่ค้าอื่นๆ ทำให้สามารถนำเสนอโซลูชั่นล้ำหน้าให้แก่ลูกค้า เพื่อความสามารถในการสแกน จัดเส้นทาง ทำดัชนี เก็บกักเอกสารและข้อมูล ได้อย่างปลอดภัยและคุ้มราคา


 


โครงการ HP Solutions Business Partner Accreditation, Certification and Test programme (ACT) เป็นโครงการแรกของวงการที่จะรองรับขั้นตอนการดำเนินงานภายใน การพิจารณาการออกแบบ และให้การรับรองโซลูชั่นของคู่ค้า โครงการนี้มอบความมั่นใจในคุณภาพและความเพียบพร้อมของโซลูชั่นให้แก่ลูกค้า และลดเวลาการติดตั้งและลดค่าใช้จ่าย บริษัท Capella Technologies, บริษัท Captaris, บริษัท Jetmobile และ บริษัท Kofax เป็นตัวอย่างบริษัทคู่ค้าที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกและเป็นบริษัทที่มีโซลูชั่นวางจำหน่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น


 


HP Channel Programme ใหม่ให้คู่ค้าได้เปรียบมากยิ่งขึ้น


เอชพีแนะนำโครงการ HP Office Printing Channel Programme ใหม่ ที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้คู่ค้าสามารถเพิ่มกำไรและรายได้จากการขายผ่านทางการเข้าถึงสายผลิตภัณฑ์ภาพและการพิมพ์ของเอชพี โดยโครงการนี้เป็นโครงการที่ได้เริ่มใช้ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและประเทศญี่ปุ่น และได้ขยายตัวเข้าครอบคลุมฮาร์ดแวร์ บริการ โซลูชั่น และซัพพลาย ดึงดูดพันธมิตรใหม่ๆ ในตลาดใหม่ เช่น ตลาดเครื่องถ่ายเอกสาร นอกจากนี้ โครงการนี้ยังมุ่งเป้าไปที่อุตสาหกรรมแนวตั้ง (vertical industries) เช่น อุตสาหกรรมการผลิต บริการทางการเงิน และหน่วยงานเอกชน


 


โครงการ HP Office Printing Channel Programme ทำให้คู่ค้าตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการนำเสนอโซลูชั่นเพื่อแก้ปัญหาอุปสรรคทางธุรกิจ โดยโครงการมีคู่ค้าสองระดับ คือคู่ค้าการพิมพ์ในสำนักพิมพ์ (Office Printing Partners) และคู่ค้าโซลูชั่นสำนักพิมพ์ (Office Printing Solutions Partners) คู่ค้าที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะได้รับสิทธิ์การใช้ตราผลิตภัณฑ์ชนิดพิเศษ และได้รับสิทธิ์การรับค่าตอบแทนและได้รับเครื่องมือการขายโซลูชั่นจากเอชพี เอชพีทำให้พันธมิตรคู่ค้าสามารถนำเสนอสายผลิตภัณฑ์โซลูชั่นภาพและการพิมพ์ที่แข็งแกร่งในราคาที่ต่ำกว่าคู่แข่ง


การใช้โครงสร้างพื้นฐานของการพิมพ์งานอย่างเหมาะสม


เอชพีได้ช่วยเหลือองค์กรให้ใช้โครงสร้างพื้นฐานของการพิมพ์งานอย่างเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง โดยได้เปิดตัวเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นสมรรถนะสูง เทคโนโลยีหมึกพิมพ์และเครื่องสแกนเนอร์ที่ช่วยให้ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสามารถรวบรวมอุปกรณ์การพิมพ์ การสแกนและการถ่ายเอกสารเข้าด้วยกัน ซึ่งจะส่งผลให้ค่าใช้จ่ายลดลง เครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชั่นเป็นอุปกรณ์ที่ทำให้ลูกค้าสามารถเริ่มวางแผน Print 2.0 ได้โดยเป็นทั้ง onramp และ offramp เพื่อการแปลงการดำเนินงานให้เป็นแบบดิจิตอล และพัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสาร โดยผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดที่รองรับการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้งานของลูกค้ากลุ่มองค์กร ได้แก่


·       HP Color LaserJet CM1312 MFP series


·       HP Color LaserJet CP1515n/CP1518ni Printer series


·       HP Color LaserJet CP6015 Printer Series


·       HP Color LaserJet CM6040 MFP series


·       HP LaserJet M1319f MFP


·       HP LaserJet M1522 MFP series 


·       HP LaserJet P4015 Printer series


·       HP LaserJet P4510 Printer Series


·       HP Scanjet N9120 Document Flatbed Scanner


·       Newly Formulated HP ColorSphere Toner


·       HP In-House Marketing (IHM) Starter Kit


 


นอกจากนี้ เอชพียังได้ประกาศเปิดตัวเวอร์ชั่นล่าสุดของ HP Universal Print Driver 4.5 (UPD) ที่ได้รับรางวัลอีกด้วย HP Universal Print Driver 4.5 (UPD) ช่วยลูกค้าองค์กรให้สามารถใช้โครงสร้างพื้นฐานได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอไดรฟเวอร์ชนิดเดียวแก่อุปกรณ์การพิมพ์ในรุ่น HP LaserJet ทุกชนิด ไดรฟเวอร์ UPD 4.5 มีคุณสมบัติการตั้งค่าการพิมพ์หน้าหลัง การควบคุมสี และการพิมพ์ส่วนตัวให้เป็นตัวเลือกอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถวางใจในความปลอดภัยของการพิมพ์ส่วนตัวได้ เนื่องจากไดรฟเวอร์นี้ปกป้องการสั่งพิมพ์งานที่เป็นความลับด้วยพาสเวิร์ดเลขสี่หลัก และป้องกันไม่ให้พิมพ์งานหากผู้ใช้ไม่ได้ใส่เลขพาสเวิร์ดที่ถูกต้องลงในชุดควบคุมเครื่องพิมพ์ จวบจนวันนี้ ได้มีการดาวน์โหลดไดรฟเวอร์ Universal Print Driver ของเอชพีจาก hp.com ไปแล้วกว่าสองล้านครั้ง  ไดรฟเวอร์นี้ทำให้แผนกไอทีซึ่งเป็นผู้บริหารจัดการเครื่องพิมพ์ได้ประโยชน์จากการประหยัดเวลาและผลิตผลที่ดีขึ้น


 


บริหารสภาพแวดล้อมผลผลิตและพัฒนาขั้นตอนการประมวลผลข้อมูลด้วยโซลูชั่นพิเศษเฉพาะทาง


สืบเนื่องจากความเชี่ยวชาญของเอชพีและพันธมิตรโซลูชั่น ลูกค้าสามารถเข้าถึงโซลูชั่นพิเศษเฉพาะทางที่จะช่วยบริหารผลงาน และเสริมสร้างประสิทธภาพการดำเนินงานด้วยคุณสมบัติความสามารถใหม่ๆ


·       HP Controlled Cost Printing Solution – โซลูชั่น HP Controlled Cost Printing ช่วยให้องค์กรธุรกิจสามารถจัดการและติดตามค่าใช้จ่ายจากการพิมพ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านทางวิธีการแจ้งหนี้ที่หลากลาย ไม่ว่าจะเป็นบัตร pre-paid เดบิตแอพพลิเคชั่น (debit application) ไปจนถึงการคิดราคาตามผู้ใช้ หลังจากติดตั้ง             HP Controlled Cost Printingเข้ากับระบบสำนักงานแล้ว โซลูชั่นนี้ทำให้ลูกค้าสามารถใช้งานการติดตามค่าใช้จ่ายได้ โดยสามารถแยกเป็นรายกลุ่ม รายแผนก และรายบุคคล


·       HP Account Opening Solution – โซลูชั่น HP Account Opening Solution ช่วยพัฒนากระบวนการประเมินผลข้อมูล เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถจัดการบัญชีจำนวนมากได้ ไม่ว่าจะเป็นบัญชีการธนาคาร การสื่อสาร หรือสาธารณูปโภค โซลูชั่นนี้ช่วยให้การเปิดบัญชีใช้บริการเป็นไปอย่างง่ายได้ ด้วยการจัดการขั้นตอนการสแกนและประมวลเอกสารให้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ลดระยะเวลาขั้นตอนการดำเนินงานจาก เจ็ดวันให้เหลือเพียงสองวัน โซลูชั่นนี้ใช้ระบบสแกนข้อมูลอัจฉริยะที่มีเทคโนโลยี Optical Character Recognition (OCR)ขั้นสูง ช่วยส่งเอกสารอิเล็กทรอนิกส์จากสาขาไปยังสำนักงานใหญ่อย่างเรียบร้อยและปลอดภัย  เอกสารดิจิตอลจะถูกส่งไปยังโปรแกรมองค์กรต่างๆ เพื่อการพิจารณา


·       HP Output Management Solutions – HP’s Output Management Solution ช่วยลูกค้าองค์กรปรับปรุงประสิทธิภาพขั้นตอนการประมวลผลเอกสารและข้อมูล เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การกระจายสินค้า และ ความปลอดภัยระดับสูง โซลูชั่นนี้สามารถทำงานร่วมกับโปรแกรมองค์กรชั้นนำและซอฟต์แวร์เพื่อการบริหารจัดการระบบ ทำให้การส่งเอกสารไปยังที่ต่างๆ เช่น การพิมพ์ อีเมล์ และอุปกรณ์ไร้สายเป็นไปอย่างปลอดภัยและไว้วางใจได้ นอกจากนี้ HP Output Management Solution ยังนำเสนอคุณสมบัติความปลอดภัยต่างๆ เช่น การทำเลขซีเรียล (Serialisation) การทำเส้นลายน้ำ (Watermark) และการเข้า พาสเวิร์ด (Encryption) Radio Frequency Identification (RFID) Secure Document Tracking System เป็นโซลูชั่นใหม่ที่ช่วยลูกค้าติดตาม บริหารจัดการ ปกป้อง และควบคุมการเข้าถึงเอกสารที่มีการรักษาความปลอดภัยระดับสูง


 

“ดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าในปีนี้เราจะทำการตลาดไปยังลูกค้าทุกกลุ่มผ่านกลยุทธ์ Print2.0 โดย เจาะไปในแต่ละเซ็กเมนต์ อาทิ ทำตลาดกับกลุ่มคอนซูเมอร์ กลุ่มเอสเอ็มบี และในวันนี้เรากำลังเจาะไปยังกลุ่ม Enterprise/Commercial โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อตอบสนองความต้องการด้านงานพิมพ์ของผู้บริโภคอย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย HP applications ต่างๆ” นายสมชัย กล่าวปิดท้าย

About Author

shyboy

shyboy

Partners