TT&T แจ้งเตือนเว็บไซต์ ที่ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ โดยที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทน

โดย shyboy | 24 มิถุนายน 2551 เมื่อ 15:13 น. | อ่าน 6
บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน) แจ้งว่าขณะนี้ได้มีเว็บไซต์แห่งหนึ่ง ได้ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการโทรศัพท์ และบริการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ Maxnet

บริษัท  ทีทีแอนด์ที  จำกัด  (มหาชน)   แจ้งว่าขณะนี้ได้มีเว็บไซต์แห่งหนึ่ง   ได้ทำการโฆษณาประชาสัมพันธ์ในลักษณะการเป็นตัวแทนรับชำระค่าบริการโทรศัพท์  และบริการ บรอดแบนด์อินเทอร์เน็ตภายใต้ชื่อ   Maxnet   โดยที่ยังไม่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนรับชำระเงินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย   และทีทีแอนด์ทียังไม่ได้รับการติดต่อ  เพื่อขอเป็นตัวแทนรับชำระเงินแต่อย่างใด   บริษัทฯ จึงขอประกาศแจ้งเตือนแก่ลูกค้าให้ระมัดระวังเว็บไซต์ล่อลวงการเป็นตัวแทนต่างๆ   เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับลูกค้าได้   ทั้งนี้ปัจจุบันลูกค้าของกลุ่มบริษัททีทีแอนด์ที   สามารถชำระค่าบริการต่างๆ ได้หลายช่องทางตามที่ปรากฏบนใบแจ้งค่าบริการ   ส่วนลูกค้าบริการบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต  ภายใต้ชื่อ   Maxnet   สามารถชำระค่าบริการได้ที่ศูนย์บริการทีทีแอนด์ทีทุกแห่ง   ชำระผ่านการหักผ่านบัญชีเงินฝาก   ธนาคารพาณิชย์   การหักผ่านบัญชีบัตรเครดิต   เคาน์เตอร์เซอร์วิส   เคาน์เตอร์ธนาคารพาณิชย์ และที่ทำการไปรษณีย์ที่มีสัญลักษณ์  Pay  at  Post  เป็นต้น

About Author

shyboy

shyboy

Partners