ดีแทคสนับสนุนการประกวด Mr.&Ms. University 2008

โดย shyboy | 20 มิถุนายน 2551 เมื่อ 16:57 น. | อ่าน 13
ดีแทคสนับสนุนการประกวด Mr.&Ms. University 2008
เฟ้นหาทูตนักศึกษาเพื่อคุณธรรม ต่อยอดโครงการทำดีทุกวัน

20 มิถุนายน 2551 – ดีแทคร่วมสนับสนุนสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) ในการจัดประกวด Mr. &Ms. University 2008 หวังส่งเสริมผ่านกิจกรรมใหม่ “กิจวัตรของคนดี” คัดเลือกตามแนวทาง YSR (Youth  Social  Responsibility)  เพื่อเป็นทูตนักศึกษาเพื่อคุณธรรม หรือ YSR  Ambassador พร้อมมอบทุนการศึกษาทุนละ 1 หมื่นบาท รวม 2 รางวัล


 


นายพีระพงษ์  กลิ่นละออ   ผู้อำนวยการฝ่าย CSR ดีแทค กล่าวถึงแนวทางของกิจกรรมใหม่ของซีเอสอาร์ว่าเป็นการร่วมมือระหว่างพันธมิตรสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และมูลนิธิสำนึกรักบ้านเกิด ด้วยการส่งเสริมและเข้าร่วมสนับสนุนการประกวด  Mister & Miss University  Thailand 2008 ซึ่งจัดโดยสมาคมเพื่อองค์การเวิลด์คาร์พ (ประเทศไทย) ภายใต้การดำเนินงานของ มูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล


 


“ดีแทค มีแนวทางในการเสริมสร้างคนดีให้กับสังคมด้วยการมุ่งเน้นการปลูกฝังความมีคุณธรรมและจริยธรรม จึงได้เริ่มกิจกรรมพิเศษในชื่อ “กิจวัตรของคนดี ร่วมทำดีทุกวันกับดีแทค” สำหรับกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมการคัดเลือกโครงการประกวด Mr.&Ms. University 2008 จำนวน 40 คน แบ่งเป็นชาย 20 คนและหญิง 20 คน ในการเก็บตัวทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันที่ค่ายริมขอบฟ้า เมืองโบราณ โดยผู้ที่เข้ารอบประกวดจะต้องนำเสนอประวัติการทำความดีของตนที่สอดคล้องกับแนวคิดของโครงการทำดีทุกวัน ลงในกระดาษ A4 จำนวน 1 หน้า หลังจากนั้นคณะกรรมการจะคัดเลือก 2 คน เป็นชาย 1 คน และหญิง 1 คน ให้เป็นทูตนักศึกษาเพื่อคุณธรรม หรือ YSR  Ambassador พร้อมรับทุนการศึกษาคน 10,000 บาท  พร้อมโล่เกียรติคุณ” นายพีระพงษ์ กล่าว


 


การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสังคมเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของดีแทค นอกเหนือจากมุ่งมั่นที่เป็นผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำของประเทศที่มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม และจริงใจต่อลูกค้าเป็นที่ตั้งแล้วนั้น ขณะเดียวกันดีแทคยังมุ่งเน้นในการทำกิจกรรมตอบแทนสังคมในหลากหลายรูปแบบเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวทางการบริหารที่เน้นการทำงานเป็นทีมร่วมกันระหว่างพันธมิตรจากองค์กรต่างๆ เน้นในเรื่องของการทำซีเอสอาร์ทั้งภายในและนอกองค์กร ให้พนักงาน ลูกค้า คู่ค้าและประชาชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นแนวทางสำหรับการดำเนินงานและชีวิตประจำวัน สำหรับโครงการทำดีทุกวันจากดีแทคมีรูปแบบของการทำความดีในระดับองค์กรเป็น 3 แนวทางด้วยกัน คือ  1.  ทำดีด้วยเทคโนโลยี   2. ทำดีด้วยความรู้   และ  3.ทำดีด้วยใจ

About Author

shyboy

shyboy