ไมโครซอฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง เปิดเผยผลการสำรวจ พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรุงเทพฯ มีไลฟ์สไตล์ที่สนุกสนานและหรูหรามากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

โดย shyboy | 17 มิถุนายน 2551 เมื่อ 11:58 น. | อ่าน 3
ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของไมโครซอฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง ในกลุ่มผู้มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการจับจ่ายและมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต

กรุงเทพฯ – 16 มิถุนายน 2551 – ผลสำรวจความคิดเห็นล่าสุดของไมโครซอฟท์ แอดเวอร์ไทซิง ในกลุ่มผู้มีรายได้สูงในกรุงเทพมหานคร พบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตมีพฤติกรรมการจับจ่ายและมีไลฟ์สไตล์ที่หรูหรามากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต โดยผู้ใช้อินเทอร์เน็ตชาวกรุงนิยมการชมภาพยนตร์ ชมพิพิธภัณฑ์ หรือ ชมคอนเสิร์ต มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต ทั้งยังออกไปท่องเที่ยวและครอบครองนาฬิกาหรูราคากว่า 1,000 ดอลล่าร์สหรัฐ มากกว่าถึงเท่าตัว และยังเดินทางเพื่อทำธุรกิจโดยเครื่องบินมากกว่าถึงสามเท่า นอกจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับผลสำรวจของประเทศในแถบเอเชียอีก 9 ประเทศ ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในไทยรั้งอันดับสองในการใช้โปรแกรมสนทนาโต้ตอบแบบทันที (Instant Messenger) โดยร้อยละ 40 ของผู้หลงใหลสังคมออนไลน์ระบุว่าพวกเขาสนทนาผ่านโปรแกรม IM บ่อยครั้ง


 


ผลการสำรวจของไมโครซอฟท์ แอดเวอร์ไทซิงเพื่อช่วยให้นักโฆษณาในประเทศไทยเข้าใจพฤติกรรมออนไลน์มากขึ้นในครั้งนี้จัดทำโดยซินโนเวต แพ็กซ์ (Synovate Pax) ใน 10 เมืองในภูมิภาคนี้ซึ่งรวมไปถึง สิงคโปร์ โซล ไทเป และฮ่องกง โดยได้สำรวจความคิดเห็นของผู้มีอายุระหว่าง 25 – 64 ปี เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตและไลฟ์สไตล์ของพวกเขา สำหรับในกรุงเทพมหานคร มีผู้ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นจำนวน 1,700 คน ซึ่งผู้มีรายได้สูงในที่นี้ คือ ผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีรายได้รวมในครอบครัวมากกว่า 70,000 บาทขึ้นไป


 


คุณกมลภัทร แสวงกิจ ผู้จัดการประจำประเทศไทย ไมโครซอฟท์ แอดเวอร์ไทซิ่ง กล่าวว่า “ผลการสำรวจในกลุ่มผู้มีรายได้สูงพบว่า ผู้ที่ชื่นอการออนไลน์จะมีไลฟสไตล์ที่หรูหรามากกว่า และจะใช้จ่ายมากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ต เหตุผลที่เป็นไปได้น่าจะมาจากการที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาต้องการได้ง่ายกว่าซึ่งทำให้พวกเขาค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและตัดสินใจซื้อสินค้าได้ง่ายกว่าเช่นกัน ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ทำงาน ที่บ้าน หรือ อยู่ระหว่างทางและใช้อินเทอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ”


 


ผลสำรวจที่น่าสนใจประการหนึ่งซึ่งขัดกับความเชื่อเดิมพบว่า ผู้ที่ใช้เวลาในโลกอินเทอร์เน็ตก็สามารถมีไลฟ์สไตล์ที่แอคทีฟและชอบการออกสังคมเช่นกันโดยร้อยละ 57 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตระบุว่าพวกเขาสนใจการอ่านหนังสือและชมกีฬาฟุตบอล ในขณะที่มีเพียงร้อยละ 46 ของผู้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตเท่านั้นที่สนใจกิจกรรมดังกล่าว นอกจากนี้ ร้อยละ 11 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยังเป็นสมาชิกของฟิตเนสต่างๆ เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตที่เป็นสมาชิกเพียงร้อยละ 7 เท่านั้น ท้ายที่สุดแล้ว เมื่อถามเกี่ยวกับการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ยังพบว่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ต (ร้อยละ 39) ใช้จ่ายไปกับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์มากกว่าผู้ไม่ใช้อินเทอร์เน็ตด้วย (ร้อยละ 27)


 


ผลการสำรวจยังแสดงให้เห็นว่าบริการอีเมลที่มีผู้ใช้มากที่สุด คือ วินโดวส์ ไลฟ์ ฮ็อเม็ล โดยคิดเป็นร้อยละ 62 ส่วนโปรแกรมสนทนาโต้ตอบที่มีผู้ใช้จำนวนมากที่สุด คือ วินโดวส์ ไลฟ์ มสเซ็นเจอร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 36 ส่วนที่ตามมาเป็นอันดับสองคือ ยาฮู แมสเซ็นเจอร์ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทั้งหมดที่ตอบแบบสอบถาม

About Author

shyboy

shyboy

Partners