สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และ ดีแทค รวมพลังต้านภัยสังคมด้วยเทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือ

โดย shyboy | 12 มิถุนายน 2551 เมื่อ 16:33 น. | อ่าน 18
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station และ ดีแทค ร่วมทำโครงการทำดีเพื่อบ้านคุณ และ ดวงตาเพื่อดวงใจ

12 มิถุนายน 2551 – “ทำดีเพื่อบ้านคุณ” หนึ่งในกิจกรรมเสริมสร้างสังคมไทย ภายใต้โครงการทำดีทุกวัน” จากดีแทค ผนึกศักยภาพของสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station นำบริการ MMS ของดีแทค มาใช้สำหรับการทำกิจกรรมเพื่อความดีและพัฒนาท้องถิ่น โดยตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2551 ผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือดีแทคและแฮปปี้ สามารถส่งภาพ MMS ของสิ่งประทับใจอะไรก็ได้ในท้องถิ่น พิมพ์ชื่อจังหวัดพร้อมคำอธิบายสั้น ๆ ที่ต้องการสื่อสารให้ได้รับทราบถึงความประทับใจในสิ่งเหล่านั้น เช่น สถานที่ อาหาร ดอกไม้ หรือรูปความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมนุษย์ เพื่อสร้างความรักในถิ่นฐานบ้านเกิด ส่งเสริมการท่องเที่ยว หรือวัฒนธรรม ถ่ายทอดสู่ผู้ฟังสถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน Happy Station โดยส่งมาที่ 1677 (ไม่เสียค่าใช้จ่าย) นอกจากจะมีการกล่าวถึงผ่านการจัดรายการวิทยุ อธิบายภาพและข้อความที่ส่งในแต่ละสถานีของแต่ละวันแล้ว หลังจากปิดรับ MMS จะมีการตัดสิน 1 ความประทับใจของแต่ละจังหวัด และมอบรางวัลเป็นกำลังใจให้มูลค่า 5,000 บาทต่อ 1 จังหวัด พร้อมนำภาพที่ชนะเก็บบันทึกไว้ใน www.rakbankerd.com ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมความรู้ สิ่งที่น่าสนใจและคลังของความดีที่เก็บสะสมไว้มากที่สุดแห่งหนึ่ง
 
นอกจากนี้ หมายเลขโทรศัพท์ดีแทคและแฮปปี้ที่ส่ง MMS ภาพถ่ายประทับใจเข้ามา จะได้รับการรวบรวมเข้าเป็นฐานข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการทำประโยชน์ร่วมกันเป็นเครือข่าย ในกิจกรรม “ดวงตาเพื่อดวงใจ” โดยการรับแจ้งข่าวสารบุคคลหายพร้อมภาพบุคคลที่สูญหาย รวมถึงภาพของบุคคลที่มีประวัติอาชญากรรมซึ่งตำรวจต้องการติดตามตัว ซึ่งเป็นข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติและจากหน่วยงานราชการอื่น ๆ เพื่อให้ลูกค้าและประชาชนในพื้นที่นั้น ๆ ได้ช่วยเป็นหูเป็นตา และได้มีโอกาสร่วมแจ้งเบาะแสหากพบเห็นบุคคลดังกล่าว ในเบื้องต้นกิจกรรมนี้จะดำเนินการทดลองปฏิบัติและติดตามผลจนถึงสิ้นปี 2551
 
กิจกรรมทำดีเพื่อบ้านคุณ และ ดวงตาเพื่อดวงใจ นับเป็นอีกหนึ่งของกิจกรรมที่ภูมิใจของโครงการทำดีทุกวัน ที่กระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อความดีและความสุขที่ยั่งยืนแก่สังคมไทยจากดีแทค.

About Author

shyboy

shyboy

Partners